Van Brienenoordbrug paar keer dicht

Deze maand is de hoofdrijbaan van de Van Brienenoordbrug (A16) richting Rotterdam diverse nachten en een weekend dicht voor onderhoud.

De parallelbaan blijft tijdens de meeste afsluitingen open. Alleen tijdens de laatste nachtafsluiting van 25 op 26 september 2023 is de brug in zijn geheel in beide richtingen dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Ring Rotterdam (Beneluxtunnel), via de snelwegen A20, A4 en A15.

Hier vind je een overzicht van alle geplande afsluitingen.

Om de brug veilig en toekomstbestendig te houden, is vervanging en renovatie van verschillende onderdelen nodig. De werkzaamheden worden in de periode 2025–2028 en eventueel 2029 gefaseerd uitgevoerd. Bekijk deze animatie over hoe Rijkswaterstaat de renovatie aan gaat pakken.

Lees alles over het werk aan de Van Brienenoordbrug op de website van Rijkswaterstaat.

 

Op woensdag 12 april organiseert Dutch Fresh Port in samenwerking met VBO Fresh Port en Greenport WH een meeting over cyberweerbaarheid in Barendrecht.

Cyberweerbaarheid staat hoog op de agenda binnen Dutch Fresh Port. 1 op de 5 ondernemers wordt slachtoffer van een cyberaanval en dat is niet zonder financiële gevolgen. Een goede digitale beveiliging is dus van groot belang. Tijdens de meeting over cyberweerbaarheid gaan we uitgebreid in op dit onderwerp.

 

Ben jij er ook bij?

Meld je meteen aan en dan zien we je graag!

 

In het kader van het Lang Leven Ontwikkelen-project Dutch Fresh Port Werkt! start binnenkort een pilot om werkzoekenden die op dit moment afhankelijk zijn van een uitkering te ontwikkelen naar werk. In een traject van 3 maanden worden werkzoekenden getraind en gecoacht op diverse vlakken. De pilot vindt plaats in samenwerking met Van Gelder groente&fruit.

Tijdens de pilot staan empowerment en vitaliteit (voeding en beweging) centraal. Gedurende het traject worden praktijkgerichte trainingen gegeven en rondleidingen bij andere bedrijven binnen Dutch Fresh Port georganiseerd, zodat de deelnemers het gebied goed leren kennen.

Na het traject is het de bedoeling dat de kandidaten bij Van Gelder aan de slag gaan, tenzij er een match is bij een van de andere ondernemers. De kandidaten worden in de eerste periode intensief begeleid, maar nadien kunnen zij terugvallen op een jobcoach.

Rondleiding bij Van Gelder
Ter voorbereiding van deze pilot hebben klantmanagers vanuit de gemeente Barendrecht en Ridderkerk alvast een kijkje genomen in de keuken van Van Gelder, om alvast hun indrukken mee te kunnen nemen in de gesprekken met de werkzoekenden. De klantmanagers zijn vanuit de gemeente verantwoordelijk voor het begeleiden van inwoners met een uitkering naar maatschappelijke participatie, opleiding en werk. De rondleiding bij Van Gelder werd verzorgd door algemeen directeur Gerrit van Gelder.

Over Dutch Fresh Port Werkt!
Het Lang Leven Ontwikkelen-project Dutch Fresh Port Werkt! is een jobcenter gericht op om- en bijscholing. Het jobcenter stoomt werkzoekenden om omscholers klaar voor een baan door het verzorgen van zowel persoonlijke als vakgerichte trainingen in zogeheten ontwikkelstraten. Dutch Fresh Port Werkt! zet hiervoor twee ontwikkelstraten op waar kandidaten skills gericht leren en werken. Daarnaast worden tenminste 15 medewerkers van AGF-/logistieke bedrijven getraind tot leermeesters. Bovendien wordt een door de AGF-sector erkend AGF-paspoort ontwikkeld, dat startkwalificaties vastlegt, groeipaden naar vacatures duidelijk maakt en vaardigheden uniformeert. In deze pas komt ook terug hoe werknemers bepaalde skills kunnen verbeteren of aanleren met behulp van kortdurende opleiding en scholing.

TLR International Laboratories biedt gratis workshops aan over voedselveiligheid waar bedrijven op Dutch Fresh Port zich voor kunnen inschrijven. Bij elke workshop wordt ingezoomd op de betekenis van de door TLR uitgevoerde analyses voor de kwaliteit van producten.

De workshops die de komende tijd op de planning staan hebben als thema Pesticiden (28 maart, van 15:00 tot 18:00 uur) en Mycotoxinen (25 april, van 15:00 tot 18:00 uur). De workshops zijn beperkt tot maximaal 12-16 deelnemers, zodat er genoeg ruimte is om relevante vragen voor de deelnemende bedrijven te bespreken. Het doel van de workshops is naast een kennismaking een beter beeld te krijgen van wat we voor elkaar kunnen betekenen bij de borging van productkwaliteit.

Inschrijven voor deelname kan via info@tlr.nl.

Veel bedrijven van Dutch Fresh Port waren aanwezig op de Fruit Logistica van dit jaar. Bestuurders en vertegenwoordigers van Dutch Fresh Port brachten een bezoek en als aanvulling op de gesprekken lieten we een korte inventarisatie doen onder de bedrijven. Daarover verderop in deze terugblik meer. Naast het bezoek tijdens de beurs hebben we in de avond uitgebreid gesproken met de vertegenwoordiging van het GroentenFruit Huis. Een interessante ontmoeting, die zeker een vervolg gaat krijgen in de komende periode.

Onderzoek: de uitdagingen voor bedrijven op Dutch Fresh Port
Tijdens de Fruit Logistica liet Dutch Fresh Port de trends en uitdagingen van de Nederlandse standhouders onderzoeken. Met de uitkomsten van dit onderzoek scherpen we het beeld aan van de uitdagingen die er liggen binnen de AGF-sector en hoe we – de bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen – daarmee samen aan de slag kunnen gaan.

Onderwijs en vacatures
We waren vooral benieuwd hoe bedrijven omgaan met werven van personeel én of zij meerwaarde zien in de samenwerking met onderwijspartners. Wat duidelijk naar boven kwam was dat bedrijven heel actief personeel werven, maar alleen moeite hebben bepaalde functies te vervullen. Het gaat hierbij met name om ICT-functies, HR-managers en kwaliteitsmedewerkers. Daarnaast erkennen ondernemers dat het belangrijk is dat het onderwijs goed aansluit op de behoeften van de sector. Hier kan een samenwerking binnen Dutch Fresh Port een duidelijke meerwaarde hebben. Reden voor ons om op 9 maart alle HR-managers van Dutch Fresh Port bij elkaar te vragen over deze onderwerpen.

Belangrijke onderwerpen waar bedrijven momenteel mee bezig zijn, zijn duurzame productie en mobiliteit, voedselverspilling, transparantie in de keten en automatisering. Ook op deze thema’s weten ondernemers elkaar binnen Dutch Fresh Port te vinden. Momenteel wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het inrichten van een onderwijscoalitie en het opzetten van de Reststromenhub.

Vertrouwen
Bedrijven op Dutch Fresh Port zoeken vaak de samenwerking met onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en de universiteit. Bij die laatste gaat het meestal om de Wageningen Universiteit. Tenslotte valt op dat de ondernemers vertrouwen hebben in hun positie in de markt: een meerderheid ziet zichzelf als voorloper op het gebied van innovatie.

Gert-Jan Metselaar (links), Rob van Opzeeland (midden) en Johan in ’t Veld (rechts). Bij de stand van Port of Rotterdam troffen we Rob van Opzeeland, met zijn bedrijf Kivits-Goes gevestigd op Dutch Fresh Port (Nieuw Reijerwaard)

Burgemeester Govert Veldhuijzen van Barendrecht (midden links), Gertjan Verstoep (midden rechts) en Astrid Aarts (rechts) van Dutch Fresh Port in gesprek met directeur Hans van den Heuvel (links) van Hillfresh

Jeroen Stellmacher (links) onderzocht de trends en ontwikkelingen van de Nederlandse standhouders voor Dutch Fresh Port. Midden: Peter van der Schoot (The Greenery) en Gertjan Verstoep (rechts)

Harm Janssens (midden) van TLR International Laboratories presenteerde hun moderne lab waar ze aan de Handelsweg op Dutch Fresh Port analyse doen van voedingsmiddelen, die op Dutch Fresh Port ruim voorradig zijn

Bij de stand van Flier Systems, die is gespecialiseerd in de mechanisatie en automatisering van bedrijfsprocessen in de verwerkingsruimte van de professionele jongplantenkweker

Een mooie ontmoeting bij het GroentenFruit Huis, waarbij we onder andere spraken met voorzitter Cathy van Beek (midden op de foto)  

Ook Van Vugt Kruiden troffen we op de beurs. Directeur Piet van Vugt (links) kreeg twee keer bezoek vanuit Dutch Fresh Port

Piet van Vugt (links) met Kees van der Duijn Schouten (midden) en Henk van Os (gemeente Ridderkerk) (rechts)

Gert-Jan Metselaar met Leon Hooghart van BG Door International, ’s werelds grootste leverancier van rijpkamerapparatuur en gasdichte deuren

Etwin Grootscholten (provincie Zuid-Holland) (links), burgemeester Veldhuijzen van Barendrecht en Steven Martina van The Greenery (rechts)

BARENDRECHT (6 februari 2023) – Minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bracht vandaag een werkbezoek aan de gemeente Barendrecht. Harbers werd bij The Greenery ontvangen door burgemeester Veldhuijzen en Wethouder Van der Linden. De minister werd vandaag bijgepraat over de positieve impact van de bijdrage van het ministerie aan de ontwikkeling van De Stationstuinen op woningbouw en infrastructuur in Barendrecht. Ook zijn de uitdagingen en oplossingen gedeeld voor het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit in het gebied Dutch Fresh Port en De Stationstuinen.

Wethouder Van der Linden: “De komende 10 jaar gaat dit gebied helemaal veranderen. We bouwen economisch cluster Dutch Fresh Port uit, in combinatie met grootschalige woningbouw en passende voorzieningen. Dat biedt kansen en geeft ook uitdagingen. Gelukkig krijgen we steun vanuit het ministerie. Fijn dat we hierover vandaag met de minister kunnen spreken.”

De minister bezocht het gebied waar de nieuwe wijk wordt gebouwd en bracht ook een bezoek aan het agro/vers/food-logistieke cluster Dutch Fresh Port, waar De Stationstuinen aan grenst. De gemeente en enkele ondernemers praatten de minister bij over de kansen, bedreigingen en uitdagingen van de ambitieuze plannen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit in het gebied Dutch Fresh Port en De Stationstuinen.

Minister Harbers: “Barendrecht is volop in ontwikkeling. Bedrijvigheid en nieuwe woningbouw zorgen voor een groeiende vraag naar goede bereikbaarheid. Nieuwe woningen moeten goed bereikbaar zijn en het is voor de logistieke sector met hun versproducten van groot belang die goed te kunnen vervoeren. Het kabinet draagt hieraan bij. Het is goed om te zien hoe Barendrecht hier werk van maakt!”

Extra aansluiting op de A16 vanaf Dutch Fresh Port
De Stationstuinen zijn onlosmakelijk verbonden met de gebiedsontwikkeling van de agro-vers-food sector Dutch Fresh Port. De belangrijkste en grootste schakel in Europa voor import en export van AGF. De ondernemers van DFP hebben bij de minister de urgentie aangeduid voor een extra aansluiting op de A16 voor vrachtverkeer. Voor de economische ontwikkeling van het bedrijventerrein en de toename van verkeer door extra bedrijvigheid, woningbouw en voorzieningen, is deze ontsluiting noodzakelijk om opstoppingen op het bedrijventerrein te voorkomen. Ook wordt hiermee de doorstroom op Rijkswegen geborgd.

De Stationstuinen
Café Clementine vormde het decor om de minister te informeren over de gebiedsontwikkeling De Stationstuinen. In de komende tien jaar worden door onder andere projectontwikkelaar Emborion Vastgoed in De Stationstuinen meer dan 3500 woningen en passende voorzieningen gebouwd. De ministeries van IenW en BZK dragen tientallen miljoenen bij, die nodig zijn voor onder meer het realiseren van parkeerplaatsen en infrastructuur om het gebied goed bereikbaar te houden. De Stationstuinen wordt een autoluwe wijk met fiets- en wandelstructuren, veel groen en hoogwaardig openbaar vervoer (NS-station Barendrecht).

Recreatie en groen
De toename van het aantal inwoners vraagt ook om meer recreatiemogelijkheden in de omgeving. Het college van B&W heeft de wens om op termijn het tunnelbouwdok van Rijkswaterstaat nabij de Oude Maas, dat nu wordt gebruikt voor renovatie van de Heinenoordtunnel, in te zetten voor recreatie. De gemeente heeft aan de minister de ambities gepresenteerd om dit Bouwdok terrein langs de Oude Maas te gebruiken als recreatiegebied.

Meer informatie over Dutch Fresh Port en De Stationstuinen en leest u hier:
https://www.dutchfreshport.eu/

https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/

Robotica nu nog meer nodig dan eerder. De vraag is: hoe?
Sinds dit jaar verlaten meer werknemers door pensionering de arbeidsmarkt dan dat er door jongeren weer wordt aangevuld. Komende jaren gaat dit alleen maar toenemen. Dit voelen we allemaal nu al, omdat het heel moeilijk is om nieuwe arbeidskrachten aan te trekken. Ook het aantrekken van werknemers van buiten Nederland staat onder druk. Als bedrijf ontkom je er niet aan om verder te gaan digitaliseren en automatiseren. De vraag is echter hoe.

Van visie naar een concrete proefopstelling
In Delft is het RoboHouse van de Technische Universiteit waar via proefopstellingen van productieprocessen getest kan worden hoe automatiseren m.b.v. robots in de praktijk uitwerkt. De vraag naar een betere samenwerking tussen mens en machine groeit, nu een reeks robottechnologieën bijna op de markt wordt gebracht. Denk aan robots die allerlei onbekende objecten aankunnen en in fabrieken of logistieke centra zij aan zij met mensen werken. Welke nieuwe manieren van werken zijn mogelijk en hoe pakt dat uit op de productiviteit, maar ook het welzijn van je werknemers? Albert Heijn, Heineken en hebben bijvoorbeeld al testomgevingen gebouwd.

Voor bedrijven en partners op de Dutch Fresh Port is er een (kosteloos) programma op maat die aansluit bij de thema’s van vandaag én morgen.

Programma
–    14.00 – 14.15    Welkomst en ontvangst door Robohouse en Saskia Vogelaar Campus DFP
–    14.15 – 14.45    Visie, kansen en impact robotica voor DFP (voor bedrijf en medewerker)
Inspirerend toekomstbeeld, dichterbij dan het lijkt
–    14.45 – 15.30    Rondleiding door het Robohouse met verschillende proefopstellingen
Van idee, tot pilot tot in productiename
–    15.30 – 15.45    Discussie en vragen
–    15.45 – 16.00    Afsluiting met hapje en drankje

Het aantal plaatsen is gelimiteerd. Zijn er specifieke vragen of thema’s die je interesse hebben, geef ze bij aanmelding door.

 

Ben jij er ook bij?

Meld je meteen aan en dan zien we je graag!

 

 

Op donderdag 1 december bezocht Dutch Fresh Port en de GR Nieuw Reijerwaard de proeflocatie van de Cargo Hyperloop van het bedrijf Hardt om een kijkje te nemen bij de over- en ondergrondse transportbuis die met een snelheid van 700 kilometer per uur verse producten naar de afzetmarkt brengt.

Vanuit Dutch Fresh Port kwamen vertegenwoordigers van de bedrijven en van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, Hardt Hyperloop en architectenbureau UNStudio kwamen samen in de werkplaats van Berkman om te brainstormen over een visie voor een multimodale Hyperloop-hub op Dutch Fresh Port.

De hyperloop kan voor bedrijven op Dutch Fresh Port, en andere Greenport-locaties, een duurzaam en snel alternatief zijn voor wegverkeer. Een goede bereikbaarheid en een aangepaste hyberloop-hub die een slimme overslag tussen modaliteiten mogelijk maakt en de beperkte ruimte steeds duurzaam kan worden benut, is hierbij belangrijk. In de komende maanden werken de deelnemers samen verder aan een visie voor een dergelijke hub. Wordt vervolgd!

Cyberweerbaarheid staat hoog op de agenda binnen Dutch Fresh Port. Mark Verweij is in 2023 vraagbaak en contactpersoon voor dit onderwerp. Wie wil weten hoe goed zijn of haar bedrijf is beschermd tegen een cyberaanval kan met hem contact opnemen voor een cyberscan.

Dutch Fresh Port organiseert in 2023 in het kader hiervan een bijeenkomst voor IT-medewerkers over Information Sharing and Analysis Centre (ISAC). Dit is een overlegvorm over cybersecurity waarbij organisaties uit dezelfde sector gevoelige en vertrouwelijke informatie uitwisselen over incidenten, dreigingen, kwetsbaarheden en maatregelen, om op deze manier van elkaars ervaringen te leren. Meld je aan via info@dutchfreshport.eu!

Bij Mobility HUB Dutch Freshport (Berkman Energie Service) vond dinsdag 13 december een ondernemersontbijt van de gemeente Barendrecht plaats onder leiding van presentator Ewout Genemans. Het ontbijt vond plaats om de afronding van het succesvolle ondermijningsproject MISTRAL te vieren.

Ook vond op donderdag 8 december het ondernemersontbijt van VBO Fresh Port bij Van Gelder groente en fruit plaas. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst vond een mooie rondleiding in het pand van Van Gelder plaats en presenteerde Johan in ’t Veld alle ontwikkelingen op Dutch Fresh Port.

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten