Doe mee met de Talentdag in november en december!

Ontdek en inspireer nieuwe talenten! In november en december dit jaar zullen nieuwsgierige leerlingen uit het voortgezet onderwijs en (v)mbo weer bedrjiven verkennen! We nodigen bedrijven uit om deel te nemen en hun deuren open te zetten, om de leerlingen voor te lichten en te inspireren over de sector, baankansen, de impact die we maken en het veelbelovende perspectief.

Meerdere bedrijven hebben al hun deuren geopend en geven een korte rondleiding en voorlichting van ongeveer 2 uur, maar we juichen meer bedrijven toe om zich aan te sluiten. Laten we samen het bedrijvencluster van Dutch Fresh Port in de schijnwerpers zetten en een mooie ervaring bieden aan deze toekomstige professionals.

Meer info en aanmelden via info@dutchfreshport.eu

Is jouw bedrijf internationaal actief en ben je benieuwd naar de zakelijke kansen in China? Neem dan van 26 november tot en met 1 december 2023 deel aan deze economische missie naar China.

Dutch Fresh Port en Hogeschool Rotterdam slaan de handen ineen en gaan werken aan een Living Lab Data Werkplaats. Dit project heeft als doel de werkgelegenheid en economische voorspoed binnen Dutch Fresh Port te bevorderen, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar duurzame mobiliteit, waarbij schaarste aan energie en transportproblemen worden aangepakt.

Het centrale vraagstuk dat de basis vormt voor het project, is de complexe uitdaging waar Dutch Fresh Port voor staat. De activiteiten binnen Dutch Fresh Port genereren werkgelegenheid en economische groei, maar dit gaat gepaard met een toenemende vraag naar energie en transport. Aan de ene kant is er een tekort aan energie en transportcapaciteit, en aan de andere kant moeten de negatieve effecten op het milieu en de omgeving tot een minimum worden beperkt. Dutch Fresh Port streeft ernaar een voortrekkersrol te spelen in duurzame mobiliteit, wat leidt tot de volgende hoofdvraag:

Op welke wijze kunnen we op Dutch Fresh Port structureel de juiste informatievoorziening over energie en logistiek verzorgen, met als doel het gebruik op innovatieve wijze te verduurzamen?

Om deze vraag te beantwoorden, zijn een aantal specifieke doelen gesteld:

  • 10 procent modal shift: er wordt gestreefd naar een verschuiving van 10 procent van het aantal containers en reefers ten opzichte van 2022.
  • Geen extra vers-trucks in de spitsen: ondanks de groei in activiteiten, wil Dutch Fresh Port het aantal vers-trucks tijdens de spitsuren op het niveau van 2022 houden.
  • 15 procent van de ritten buiten de spits: 15 procent van de ritten moeten buiten de spitsuren plaatsvinden in vergelijking met 2022.
  • 35 procent reductie van CO2 en NOx: Dutch Fresh Port streeft naar een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) in vergelijking met 2015, met speciale aandacht voor de verslogistiek.
  • 100 procent geïnformeerde keten over het importproces: Dutch Fresh Port wil ervoor zorgen dat alle betrokkenen in de logistieke keten volledig geïnformeerd zijn over het importproces.

Om deze doelen te bereiken, heeft Dutch Fresh Port de Living Lab Data Werkplaats in het leven geroepen, waarbij studenten van de Hogeschool Rotterdam betrokken zijn. Vier groepen van zes studenten (24 in totaal) zijn op 3 oktober gestart met het project. Elke groep zal de komende maanden werken aan vier vraagstukken met betrekking tot een logistiek data-dashboard en de benodigde data. Dit data-dashboard wordt een integraal onderdeel van een Living Lab. Binnen Dutch Fresh Port zijn de bedrijven Berkman en Koninklijke Euser bij het project betrokken.

Naast het werk van de studenten komen verschillende gastsprekers langs om hun expertise te delen. Deze experts zullen spreken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder de ervaringen met dashboards, samenwerkingsmethodes, reefercontainers, havens en achterlandverbindingen, zowel wat betreft de fysieke containerstroom als de datastromen.

Het project van de Living Lab Data Werkplaats draagt bij aan oplossingen voor duurzame mobiliteit, en dient daarnaast als een voorbeeld van hoe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven kan leiden tot innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen.

Op vrijdag 29 september was de ondernemerslunch in Ridderkerk. Henk van Os, wethouder van de gemeente Ridderkerk, was gastheer en ambassadeur van Dutch Fresh Port. Johan in ’t Veld praatte de aanwezigen bij over de laatste ontwikkelingen op Dutch Fresh Port.

Bekijk hieronder de foto’s van de ondernemerslunch.

Op zaterdag 30 september won Koninklijke Euser de TVM Award 2023 in de categorie Veilig Transport. De TVM Award Veilig Transport wordt toegekend aan een onderneming die vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dit jaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan de transportveiligheid op het gebied van preventie. De prijs werd uitgereikt op het TT Circuit in Assen.

Koninklijke Euser won de prijs door met een data- en mensgedreven aanpak het schadedossier van de organisatie te verbeteren. Met behulp van een dashboard in PowerBi zijn er nieuwe inzichten opgedaan in de schades. Met deze inzichten zijn de Teammanagers het gesprek aangegaan met de chauffeurs om samen na te denken hoe schades in de toekomst kunnen worden voorkomen.

De jury beoordeelde deze verbetering als ‘een verfrissende manier om een schadepreventieproject op te zetten’.

Samen met Dutch Fresh Port en gemeente Barendrecht zette Lentiz op donderdag 5 oktober een belangrijk stap in de campusontwikkeling op Dutch Fresh Port. Door de verhuizing van de Lentiz-mbo opleidingen naar het tijdelijke pand aan de Gebroken Meeldijk, vestigt Lentiz zich middenin de bedrijvigheid van Dutch Fresh Port. Hiermee komt het mbo-onderwijs en het toekomstig hbo-onderwijs dichtbij de bedrijven in Barendrecht en Ridderkerk.

Op weg naar een nieuwe mbo-campus
Deze tijdelijke vestiging biedt Dutch Fresh Port de mogelijkheid de verbinding tussen overheid, onderwijs en ondernemers te verstevigen en samen na te denken over het lange termijnperspectief van onderwijs in het gebied. Door onderwijs in het gebied zelf aan te bieden krijgen studenten meer mee van de dagelijkse gang van zaken in de sector. En zijn er meer mogelijkheden voor uitwisseling tussen het onderwijs in de bedrijven. Bijvoorbeeld door praktijklessen aan te bieden bij de bedrijven.

Daarmee zetten we een grote stap in de campusvorming op Dutch Fresh Port. Wethouder onderwijs van gemeente Barendrecht Margo Stolk: “We leggen een verbinding met onder andere het AGF-cluster op het gebied van opleiding, training en innovatie in een gebied in ontwikkeling. Hoe dichter het onderwijs bij de praktijk aansluit, hoe beter. Een sterke regionale samenwerking voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid is voor alle partijen een mooie ontwikkeling.”

Lentiz mbo vestigt zich naast de bedrijvigheid
“Met de ingebruikname van het tijdelijke pand op deze locatie intensiveren we de huidige samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid”, vertelt Eygje Laroo, directeur Lentiz | MBO Barendrecht. “We leiden hier het toekomstig personeel op voor de bedrijven en instellingen in Barendrecht/Ridderkerk en in de brede regio.” Rick van Dam, voorzitter Raad van Bestuur Lentiz onderwijsgroep valt bij: “Dit doen we niet alleen. Juist door de samenwerking met verschillende mbo-instellingen, de middelbare scholen, andere onderwijspartners en de bedrijven hier in Barendrecht en Ridderkerk kunnen we toekomstige werknemers kennis laten maken met hun het werkveld. Naast jongeren, richten we ons ook op de huidige werknemers zelf. Zij kunnen zich door blijven ontwikkelen in de verschillende leertrajecten.” Wethouder onderwijs Margo Stolk vult aan: “Het is voor jonge mensen belangrijk om te leren in een bedrijf en het werken met nieuwe innovaties te ervaren. Ik ondersteun het onderwijs dichtbij de praktijk van harte.”

De impact van de recente wegwerkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug is groot op de reistijd en betrouwbaarheid van de logistiek. De komende 10 jaar zal het aantal Vervangings- en Renovatie-projecten (V&R) alleen maar toenemen omdat met name een groot aantal tunnels, wegen en bruggen achterstallig onderhoud hebben. In Zuid-Holland speelt dit met name op het gebied van tunnels. Zie voor een overzicht en planning de website van Zuid-Holland Bereikbaar en Rijkswaterstaat.

Er zijn twee voor de hand liggende manieren om de hinder voor de logistiek te minimaliseren. Ten eerste kan het wegvervoer (deels) worden vervangen door binnenvaart, door gebruik te maken van de bargelijndienst van/naar Maasvlakte2 via de Waal-Eemhaven of Alblasserdam (contact voor de mogelijkheden en subsidies Babiche van de Loo: bpam.vande.loo@pzh.nl). Ten tweede kan een deel van het wegvervoer wellicht naar buiten de spitsen worden verplaatst. Alleen lukt dat buiten de openingstijden van de importeurs niet omdat de (reefer)containers dan niet kunnen worden afgeleverd of ontvangen.

Voor dit probleem heeft Dutch Fresh Port samen met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Reijerwaard (GRNR), het Havenbedrijf Rotterdam en het MoVe programmma (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag) de ReeferHUB ontwikkeld. Op de ReeferHUB kunnen de geladen containers op chassis tijdelijk worden geparkeerd totdat de importeur de container nodig heeft. De trekker kan ondertussen een nieuwe container ophalen op de Maasvlakte.

De ReeferHUB Dutch Fresh Port komt op de tijdelijke truckparking aan de Voorweg (zie tekening). Hier zal begin volgend jaar een afgeschermd en bewaakt deel voor 20 chassis met (reefer) containers worden gerealiseerd. De bewaking bestaat uit een slagboom, kentekenherkenning, hekwerk, keerwal en CCT-cameratoezicht. Daarnaast zullen er een tiental reeferplugs (stroomaansluitpunten) worden gerealiseerd. De ReeferHUB blijft minimaal een jaar op deze tijdelijke locatie staan en zal daarna worden voortgezet in een definitieve vorm. De ReeferHUB wordt vanuit subsidies en het ter beschikking stellen van de grond door GRNR gefinancierd. De exploitatie zal door Euser in samenwerking met Daily Logistics Group (DLG) worden gedaan. DLG heeft ruime ervaring met de reeferhub van Nature’s Pride op Honderland.

De exploitatie zal kosten met zich meebrengen die middels een gebruiksvergoeding zullen worden opgebracht. Graag gaan Johan in ’t Veld (Dutch Fresh Port), Michiel Jak (Dutch Fresh Port), Bas Euser (Koninklijke Euser) en Marcus Post (DLG) het gesprek met aan om met een aantal koplopers de kansen te verkennen. Ondernemers kunnen voor vragen terecht bij Johan in ’t Veld via johan@dutchfreshport.eu.

Zuid-Holland Bereikbaar nodigt, mede namens al haar partners, ondernemers en logistieke partijen van harte uit aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst over hinder op de weg en het spoor tot aan circa 2030. Deze bijeenkomst geeft informatie over welke hinder er de komende jaren te verwachten is, welke duurzame oplossingen mogelijk zijn en welke ondersteuning hierbij beschikbaar is. Ook wordt uitleg gegeven over wettelijke maatregelen waar ondernemers mee te maken krijgen:

  • Modal shift regeling, subsidieregeling logistiek. Start: 1 januari 2024
  • Zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in Rotterdam. Start 1 januari 2025
  • Informatieplicht 100 + bedrijven. (Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit). Start: 1 januari 2024

Tijdens de bijeenkomst maak je ook kennis met de nieuwe partners van de Alliantie Duurzame Mobiliteit. Na afloop is er een netwerkborrel. Het programma is hier te bekijken.

Aanmelden? Klik hier.

Achtergrond
Veel bruggen, tunnels en wegen in Zuid-Holland zijn toe aan grootschalig onderhoud. Dat levert in de regio behoorlijke verkeershinder op. Daar krijgt iedereen, jij als ondernemer, leveranciers, medewerkers en bezoekers vanaf nu tot voorbij 2030 mee te maken. Tegelijkertijd hebben we allemaal te maken met de komende wettelijke regelingen en duurzaamheidsopgaven.

Vervoerbedrijf RET heeft wijzigingen van de busdienstregeling doorgevoerd. Veel bussen rijden sinds 2 oktober doordeweeks weer vaker, of rijden weer de volledige route.

Dat is ook goed nieuws voor Dutch Fresh Port. De bereikbaarheid van de bedrijven voor werknemers uit de regio wordt hiermee vergroot. En het wegennet op en rondom Dutch Fresh Port wordt hiermee ontlast.

Vanaf 2 oktober biedt lijn 146 een extra vroege rit om 5:33 uur van Rotterdam-Zuidplein naar Ridderkerk en een extra late rit om 0:14 uur van Ridderkerk-Drievliet naar Zuidplein. Deze lijn heeft twee haltes aan de Verbindingsweg (Van der Valk Hotel Ridderkerk en Bieslookweg). Voor veel bedrijven op Dutch Fresh Port sluit deze aangepaste dienstregeling beter aan bij de verschillende dienstwisselingen. Deze aanpassing is onder meer het resultaat van afstemming tussen Picnic (gevestigd op Nieuw Reijerwaard) en de RET.

Vanaf 2 oktober rijdt lijn 187 (Zuidplein-Nieuw Reijerwaard) weer de volledige route, inclusief halte Peterselieweg. Deze lijn heeft ook haltes aan o.a. Donk, Zuideinde, NS-station Barendrecht, Ziedewij, Koopliedenweg en Handelsweg.

Meer informatie is te vinden op https://www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/aangepaste-dienstregeling.html

Hoe kan ik besparen op mijn energiekosten? Hoe word ik minder afhankelijk van aardgas? Hoe voer ik het uit en wat kost dit allemaal? Allemaal vragen die wellicht spelen. Het Zakelijk Energieloket Ridderkerk en Zakelijk Energieloket Barendrecht helpen ondernemers graag op weg met onafhankelijk advies en begeleiding.

De gemeenten Ridderkerk en Barendrecht bieden (gratis) begeleiding op het gebied van verschillende onderwerpen. Dit gaat van een oriënterend adviesgesprek over het (verder) verduurzamen van je bedrijfspand tot een energiebespaarscan. Meer informatie hierover? Klik hier voor de gemeente Ridderkerk, en hier voor de gemeente Barendrecht.

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief