Toekomstig talent ontmoet ondernemers DFP tijdens Talentdag op 4 november

Op 4 november komen leerlingen van het Farel College (vmbo) en Lentiz (mbo) op bezoek bij ondernemers op Dutch Fresh Port tijdens de eerste Talentdag. Ze willen graag kennis maken met de ondernemers om zich daarmee te oriënteren op een carrière in de foodsector. Op deze manier laten we jong talent de vele mogelijkheden van onze sector zien. Tijdens de Talentdag zetten Allround Cargo Handling, Fresh2You, Olympic Food Group en Miguel González Fruit hun deuren open.

Jos Lukasse is sinds de start betrokken geweest bij Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Barendrecht (SOB-BAR) en is daarom ook nauw betrokken bij de organisatie van de Talentdag. Stichting SOB-BAR is bedoeld om leerlingen in Barendrecht kennis te laten maken met het lokale bedrijfsleven, zodat zij een beter gefundeerde studiekeuze kunnen maken. “Dat kun je bereiken door middel van bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken en gastlessen. Zo krijgen leerlingen een zo breed en realistisch mogelijk beeld over hun carrièrekansen en wat het betekent om ergens te werken. Daarom zetten op 4 november een aantal bedrijven dit jaar voor het eerst hun deuren open voor de scholieren”, zegt hij over de bedoeling van deze dag.

Jong talent aantrekken

Dutch Fresh Port heeft als doel om jong talent aan te trekken. “Dit kunnen we bereiken door jongeren letterlijk in contact te brengen met het bedrijfsleven. De leerlingen worden op 4 november feestelijk ontvangen, krijgen een rondleiding in het bedrijf en allerlei inzichten over het maken van de juiste studiekeuze, wat je in het bedrijf kunt doen en de sector in de breedte. Zo zorgen de ondernemers ervoor dat de leerlingen zoveel mogelijk overtuigd worden om in onze sector te komen werken”, licht Lukasse toe.

Niet alleen de ondernemers en leerlingen zijn gebaat bij deze dag, ook de scholen zelf doen er hun voordeel mee. De Talentdag zorgt ervoor dat hun leerlingen een betere keuze kunnen maken over hun carrière en dat ze uiteindelijk prettig aan het werk gaan. De scholen bereiden de leerlingen op deze manier dus ook echt voor op het werkende leven. Lukasse: “Deze dag is een eerste aanzet tot iets wat jaarlijks terug kan komen, of wellicht zelfs meerdere keren per jaar. In de toekomstige edities willen we ons ook meer gaan richten op havo/vwo, zodat er leerlingen van verschillende niveaus betrokken worden.”

Inmiddels zijn alle deelnemende scholieren verbonden aan een ondernemer op Dutch Fresh Port.

Op donderdag 17 november staat er een netwerklunch gepland. Tijdens deze lunch kunnen alle ondernemers van Dutch Fresh Port elkaar ontmoeten en wordt je geïnformeerd over de MobilityHub, de campusontwikkeling in het gebied en de manier waarop we samen jong talent aan boord krijgen en houden.

De lunch start om 12:30 uur bij Van der Valk Ridderkerk (Krommeweg 1) en duurt tot 15:00 uur.
Inloop vanaf 12:00 uur.

 

Ben jij er ook bij?

Meld je meteen aan en dan zien we je graag op de netwerklunch!

Naam(Vereist)
Toestemming(Vereist)

Kick-off sessie 16-6-2022

Locatie: Verse Grond (Loods38) Barendrecht
Doelgroep: CEO’s, COO’s en HRM managers van bedrijven op Dutch Fresh Port

Lancering!

Op donderdag 16 juni 2022: 15:00-17:00 (met aansluitend een borrel)
Complete programma is te vinden onder het inschrijfformulier.

Wij nodigen jullie graag uit voor een kick-off sessie voor het versterken van netwerken, werving, binding en ontwikkeling van talent op de Dutch Fresh Port campus. U krijgt een beeld van de activiteiten in de komende periode, er worden concrete ideeën gepitcht over een gemeenschappelijke wervingsactie, over het aantrekken van startups, en we gaan concrete voordelen van de netwerk community voor bedrijven verzilveren.

Er is ruimte voor bijsturing en discussie. Daarnaast hebben bedrijven van Dutch Fresh Port direct de mogelijkheid zich aan te melden als partner.

Aanmelden kan via dit formulier:

Naam(Vereist)
Toestemming(Vereist)

 

Programma

15.00 – Welkom & aftrap
Gertjan Verstoep, Projectleider Campus en DFP

15.10 – Visie en campusactiviteiten 2022-2023
Doelstelling en initiatief, jaarlijkse activiteiten voor jongtalent, innovatie / operationele managers en hr-managers & werving.
Marc Bloemendaal, kwartiermaker Campus DFP.

15.30 – Nieuw talent: Branding en wervingscampagne – Elevator Pitch
Toelichting positionering DFP om meer medewerkers te trekken.  Elevator –
Pitch van wervingsconcepten door externe bureaus.

16.15 – Meer jong talent en wijze van samenwerking met het MBO voor bedrijven
Huidige stand van zaken vestigingsbeleid op DFP –onderwijskoers voor AGF bedrijven en mogelijkheid tot samenwerken, concrete projecten en uitwisselen van studenten.
Eygje Laroo, directeur MBO Barendrecht spreekt namens MBO Lentiz, Da Vinci en Albeda.

16.45 – Afsluiting, wijze van inschrijving en vervolg

17.00 – Borrel

Op het gebied van mobiliteit, circulariteit en duurzaamheid in de agrofoodlogistiek blijven veel innovatiekansen onbenut. Als wereldspeler in groente en fruit wil Dutch Fresh Port daarom start-ups verbinden aan onze mogelijkheden.

Boost your start-up

Ben je een start-up en geïnteresseerd in het versnellen van je business? Ben jij een expert in de agrofood sector? Of is jouw bedrijf geïnteresseerd in het stimuleren van innovatie door samenwerking met of investering in start-ups?

Kom dan donderdag 2 juni 2022, tussen 10.00 en 12.00 uur, naar het event Boosting Innovation and Accelerating Your Business in Agrofood Logistics bij Van Gelder groente en fruit in Ridderkerk. Dit event is onderdeel van het driedaagse Upstream Festival. Het Upstream Festival brengt start-ups, scale-ups, investeerders en corporates bijeen om toegang tot financiering, talent en nieuwe markten te bieden.

Op 2 juni brengen wij start-ups, bedrijven, investeerders en industrie-experts in de agrofood sector samen om te discussiëren over innovatieve oplossingen op het gebied van gezonde voeding, slimme (agro)logistiek en circulaire economie.

 

Gun je bedrijf een boost. Breid je netwerk uit, ontmoet andere bedrijven in deze sector en geef innovatie de ruimte.

Meedoen? Schrijf je hier gratis in voor het event Boosting Innovation and Accelerating Your Business in Agrofood Logistics – 2 juni 2022 van 10:00 tot 12:00 uur. 

Ik wil mij aanmelden

 


Met korting naar Upstream

 

Meer informatie over het Upstream Festival staat op upstreamfestival.com. Wil je het hele Upstream Festival bezoeken, schaf dan met korting een kaartje aan. Je hebt dan toegang tot alle events op Capital Day, Talent Day en Growth Day. Met de kortingscode: DUTCHFRESHPORT krijg je 15% korting op het driedaagse ticket.

Klik hier om hiervan gebruik te maken.

KAS Live! over digitale veiligheid in de tuinbouw met Bert Feskens, Bart Stengs en Johan in ’t Veld, gepresenteerd door Jacco Strating van KAS Magazine. Holland Hortimedia 2022.

De Dutch Fresh Port-delegatie heeft dit jaar op de vakbeurs Fruit Logistica in Berlijn vele partners bezocht en veel nieuwe contacten gelegd. Het netwerk groeit, zowel in ons land zelf als in het buitenland. We zijn gastvrij ontvangen door het Groentenfruit Huis en samen met Port of Rotterdam, Rotterdam Partners en enkele ondernemers van Dutch Fresh Port hebben we landendelegaties met exporteurs ontvangen uit Colombia, Peru, Costa Rica en Chili. Met speciale dank aan burgemeester Govert Veldhuijzen en gedeputeerde Meindert Stolk voor hun deelname aan de bezoeken.

De ondernemers op bedrijventerrein Barendrecht-Oost werken onder de noemer project MISTRAL aan een samenwerkingsverband tegen ondermijning (illegale praktijken als drugscriminaliteit, witwassen en outlaw motorcycle gangs in onder andere bedrijfspanden). Hierin doen ondernemers, brancheverenigingen, veiligheidspartners en de gemeente Barendrecht er alles aan om de aandacht voor en de bewustwording van ondermijning hoog te houden.

In de actuele nieuwsbrief van MISTRAL staat hierover interessante informatie voor elke ondernemer.

Bekijk hier de MISTRAL nieuwsbrief

Overduidelijk is dat ondernemers op Dutch Fresh Port reststromen aan groente en fruit overhouden. Even helder is dat voldoende startups een gat in de markt hebben ontdekt. Zij zamelen één of meerdere soorten afgekeurde groente of fruit in en maken daarvan nieuwe producten die mensen of dieren kunnen eten of drinken. Wendy van Vliet, projectleider verkenning reststromenhub Dutch Fresh Port is enthousiast om vraag en aanbod van ondernemers te matchen om verspilling van groente en fruit tegen te gaan. “Nu gaat het nog om voorlopers met de wil voor circulair ondernemen. Op termijn vormen reststromen een financieel aantrekkelijke businesscase.”

Wendy van Vliet komt graag in contact met ondernemers op Dutch Fresh Port die aan willen sluiten op een tweeledige vraag vanuit het project. “De eerste groep bestaat uit ondernemers die nu een reststroom hebben, daarmee graag duurzaam willen omgaan, maar niet weten hoe en waar te beginnen. Deze ondernemers willen wij graag helpen, adviseren en ontzorgen. Wij hebben de kennis en contacten om dat wat bedrijven nu als ‘afval’ bestempelen op te waarderen tot minimaal kostenreducering.”

Afvalscan

Daarnaast zoekt de projectleider ondernemers die mee willen doen aan een afvalscan door een data- en procesanalyse. “Daarbij onderzoeken we waar in het productie- en logistieke proces de (meeste) verspilling plaatsvindt. Met deze gegevens krijgt een bedrijf concreet inzicht in de verspilling én in het geld dat wordt ‘weggegooid’. Door je bedrijf open te stellen voor deze scan, waarbij het delen van data uiteraard beveiligd is, ben je een belangrijke pion om zicht te krijgen in de oorzaak en totale volumes van de reststromen. We nodigen deze pioniers van harte uit mee te doen.”

Matching

De matching van ondernemers en de afvalscan zijn twee vervolgstappen na de pitch die Wendy van Vliet tijdens het event ‘Fresh Ambition’ op 4 november heeft gehouden. Maar gooit de komst van de vergister op Nieuw Reijerwaard in 2023 de ontwikkeling van de reststromenhub geen roet in het eten? “Zeker niet,” vertelt ze. “Er zijn reststromen die niet in de vergister kunnen. Daarvoor is een andere oplossing nodig, omdat composteren een stap omlaag is. Bij voorkeur voegen we waarde toe, zodat mens of dier het nog kunnen consumeren.”

Alleen mango’s

Wendy wil met het projectteam vraag en aanbod van reststromen aan elkaar koppelen en meedenken met innovaties op dit gebied, samen met het onderwijs: “Stel dat een startup alleen mango’s nodig heeft voor een nieuw product, dan zal de aanbieder waarschijnlijk het inzamelen van de reststromen moeten aanpassen. De meest ideale situatie is inzameling van homogene stromen, want dat biedt perspectief op hoogwaardige verwerking. Daarbij ondersteunen en faciliteren, is een concrete waarde die we vanuit het project kunnen toevoegen. Zolang de ondernemers de morele motivatie hebben om voedselverspilling tegen te gaan, kunnen we er samen voor zorgen dat de reststromenhub daadwerkelijk van de grond komt.”

Interesse of vragen

Interesse om mee te doen met de afvalscan? Vragen over hoe en waar met je bedrijf te beginnen tegen voedselverspilling?
Mail Wendy van Vliet: w.v.vliet@bar-organisatie.nl of neem contact op met Johan in ’t Veld.

Op de kaart staan vijftien kansen om als individuele ondernemer of als collectief duurzaam om te gaan met energie, reststromen en mobiliteit. Het Dutch Fresh Port-team Duurzaamheid (bestaande uit Johan in ’t Veld, Gertjan Verstoep en Astrid Aarts) en Bart van der Vegte, adviseur duurzaamheid, zijn enthousiast om in 2022 met de concrete kansenkaart op campagne te gaan bij geïnteresseerde ondernemers.

Individuele kansen op de kaart zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van je bedrijfsgebouw of scans van reststromen en energieverbruik binnen je eigen proces. Mogelijkheden dus die elke ondernemer, met begeleiding vanuit Dutch Fresh Port, zelf kan doorvoeren binnen zijn eigen bedrijfsgebouw. Een collectieve kans is bijvoorbeeld het organiseren van een centraal laadpunt waar alle elektrische voertuigen kunnen ‘tanken’. Bart van der Vegte: “Ondernemers kunnen dan samen regelen wie wanneer laadcapaciteit krijgt. Dat is een beter plan dan dat alle ondernemers individueel hun eigen laadpunt inrichten en hun voertuigen allemaal tegelijk aan de stroom hangen. Dat kan het energienetwerk in de toekomst gewoonweg niet aan.”

Minibusinessmodel

De kansenkaart beperkt zich niet tot een droge opsomming van kansen op de korte en lange termijn. Bij elke optie is ook een minibusinessmodel beschikbaar: concrete getallen over potentiële bijdragen aan duurzaamheid, terugverdientijd etc. “Johan in ’t Veld, Gertjan Verstoep, Astrid Aarts en ikzelf kunnen komend jaar met de ondernemers dus echt concreet in gesprek. En we kunnen de voordelen van individuele en collectieve kansen naast elkaar zetten. Ga je voor een zonnecarport bij jouw bedrijf of toch voor die collectieve laadvoorziening? We komen niet langs met een kansenkaart vol luchtkastelen, maar met reële opties die op korte of lange termijn, individueel of collectief, goed te doen zijn.”

Meedenken en -doen

Ondernemers op Dutch Fresh Port hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan, maar alle begin is moeilijk. Het Dutch Fresh Port-team Duurzaamheid en Bart van der Vegte ervaren dat ondernemers echt wel weten dat investeringen in duurzaamheid niet meteen euro’s opleveren. Een goed imago is ze echter best wat waard. “Wij kunnen samen met ondernemers achterhalen wat concrete mogelijkheden zijn om die eerste stap te zetten. Individuele kansen kunnen ze prima zelfstandig benutten. Aan de collectieve kansen begin je niet in je eentje. Maar ze willen zeker wel meedenken en- doen in het collectief. Dan lonkt het duurzaam perspectief en ontstaat er nog meer onderlinge verbinding. De kansenkaart draagt daar echt aan bij.”

Gas geven

Bart van der Vegte zou bij voorkeur gas geven op het uitwerken van twee of drie kansen op de kaart. “De campagne moet ergens starten, het hoeft en kan niet allemaal tegelijk. Het zou prettig zijn als voor elk van die twee of drie kansen zich vier of vijf ondernemers verenigen om de kans concreet te benutten. Ik denk bijvoorbeeld aan duurzame mobiliteit voor werknemers. Ondernemers kunnen afspraken maken over duurzaam woon-werkverkeer via het stimuleren van openbaar vervoer of het aanbieden van deelauto’s en -scooters of groepsvervoer. En zo zijn er meer mogelijkheden die we op vrij korte termijn in gang kunnen zetten.”

U hoort snel van ons !

Medio november heeft de stuurgroep van Dutch Fresh Port gesproken over de verkeersafwikkeling en leefbaarheid in het gebied. Er is gesproken over zeven varianten van verkeersoplossingen die de interne bereikbaarheid ieder op hun eigen manier verbeteren en de groeiende verkeersdrukte opvangen. Op basis van het onderzoek naar deze varianten en gesprekken met bewoners heeft de stuurgroep zijn voorkeur uitgesproken voor drie varianten, namelijk de varianten 0, 1 en 4b. De stuurgroep laat voor deze drie varianten een plan van aanpak opstellen om aan de betrokken gemeentebesturen (Ridderkerk en Barendrecht) voor te leggen.

Benieuwd naar de zeven varianten en de voorkeur van de stuurgroep?

 Een volledig overzicht kunt u hier inzien

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten