Inspiratiesessie HR-managers Dutch Fresh Port

Donderdag 9 maart, 2023

Een bijeenkomst voor HR-managers van alle bedrijven op Dutch Fresh Port. Op de agenda staan onderwerpen als personeelsvervoer, welke wetgeving komt op ons af, hoe werven en houden we talent en uiteraard het vergroten van het netwerk aan collega’s binnen het gebied.

‘Connect to grow’ is het adagium van Dutch Fresh Port. We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker staan en verder komen. Daarom bouwen we aan het netwerk binnen het gebied, om ons sterk te kunnen profileren naar onze doelgroepen. Wat denk je bijvoorbeeld van het positioneren van Dutch Fresh Port als geweldige plek om te werken? Daarmee trekken we de aandacht van heel veel werkzoekenden en weten we het voor werknemers in het gebied aantrekkelijk te houden om hier te blijven werken. Wat is daarvoor nodig en hoe presenteren we onszelf? Zodat vacatures in het gebied niet lang open blijven staan en we waardevol talent in ons cluster behouden? Daarover gaat het op donderdag 9 maart, tijdens de inspiratiesessie voor HR-managers van bedrijven op Dutch Fresh Port.

Let op: Deze bijeenkomst is alleen voor HR-professionals van bedrijven gevestigd op Dutch Fresh Port. Aanmelden voor acquisitie tijdens deze bijeenkomst van organisaties die hier niet onder vallen wordt niet op prijs gesteld.

Ben jij er ook bij?

Meld je meteen aan en dan zien we je graag op de HR meeting!

Vanaf juli 2023 krijgen organisaties met meer dan 100 medewerkers te maken met het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, ook bekend als de normerende regeling. Dit besluit maakt het verplicht om een aantal gegevens over woonwerk- en zakelijke ritten van medewerkers te registreren en jaarlijks door te geven aan de overheid.

Voor 1 juli moeten werkgevers gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof. Dit betekent dat voor 1 juli 2024 gegevens aangeleverd moeten worden over het halve jaar van 2023. Daarna gaat het om reguliere jaarcijfers.

Het besluit komt voort uit het Klimaatakkoord. Hierin zijn afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan door minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. Het doel van het besluit is dat werkgevers bewuste keuzes maken over verduurzaming van hun mobiliteit. Uiteindelijk moet de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1 megaton (1000 miljoen kilogram) worden teruggedrongen.

Gegevens aanleveren

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een handreiking opgesteld. Hierin staat welke gegevens je als werkgever jaarlijks voor de deadline moet aanleveren en hoe je aan deze gegevens kunt komen. De handreiking is eind 2022 voor alle werkgevers beschikbaar.

Maatregelen bij onvoldoende CO2-reductie

Het ministerie van IenW heeft een tijdspad uitgezet om de reductie van 1 megaton in 2030 te halen. Het gaat hierbij om een collectieve norm. In 2025 evalueert het ministerie de CO2-reductie die in 2024 is behaald. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren en die collectieve norm. Als dat niet lukt, kan vanaf 2026 een wettelijke individuele norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen. Dit zal in eerste instantie op de zakelijke kilometers zijn.

Foto: Rijkswaterstaat

De Heinenoordtunnel gaat in de periode 2023-2024 op de schop. De tunnel in de A29 is een cruciale schakel voor Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale (vracht)verkeer. Elke dag rijden zo’n 110.000 voertuigen door de tunnel. Tijdens afsluiting van de Heinenoordtunnel wordt het verkeer omgeleid over de snelweg A16, A17 en A59, dit zorgt voor extra reistijd. De volledige planning is te zien via deze link.

In 2023 en 2024 gaat het om ruim 30 weekenden en zo’n 40 nachten dat de tunnel in 1 rijrichting is afgesloten. Van vrijdag 28 april 22.00 uur tot maandag 8 mei 05:00 uur en van maandag 7 augustus t/m maandagochtend 28 augustus is de tunnel in beide richtingen dicht. In de zomer van 2024 gaat de tunnel een aantal weken dicht. Dit staat vooralsnog gepland van vrijdag 26 juli t/m 12 augustus.

Rijkswaterstaat treft onder andere tijdelijke maatregelen om de doorstroming op de omleidingsroute op peil te houden. Dit gaat onder andere om aanpassingen van de A16/A17 en N217.

Denk na over je autogebruik

‘Hoeveel maatregelen we ook treffen, ze hebben alleen effect als we allemaal nadenken over ons reisgedrag en dat aanpassen als het kan’, zegt Daisy Hofmans, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat voor de renovatie Heinenoordtunnel. ‘Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Laat de auto zoveel als kan staan. Kies als dat mogelijk is vaker voor de fiets of het openbaar vervoer, of een combinatie daarvan. Thuiswerken is ook voor veel mensen een goed alternatief. Als mensen die dat kunnen hun reisgedrag aanpassen, kunnen de mensen die dat niet kunnen zonder al te veel extra vertragingen op hun bestemming komen.’

‘En moet u tijdens de werkzaamheden tóch met de auto de weg op? Check dan vooraf uw route en de actuele reisinformatie via navigatie apps, de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of de website vanAnaarBeter.nl. We moeten het samen doen; Rijkswaterstaat kan het niet alleen. Samen houden we de regio in beweging.’

Renovatie Haringvlietbrug

Ook start in 2023 de renovatie van de Haringvlietbrug. De Haringvlietbrug ligt net als de Heinenoordtunnel in de A29. De brugklep en het bewegingswerk van de brug wordt vervangen en de technische systemen voor bediening, besturing en bewaking worden vernieuwd. De volledige planning is hier te lezen. De afsluitingen van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel zijn op elkaar afgestemd. Eerst is de Haringvlietbrug afgesloten en daarna de Heinenoordtunnel. Bij de Haringvlietbrug is rekening gehouden met een uitloop, zodat de brug en de tunnel niet tegelijkertijd dicht zijn.

Op 8 december hield Rijkswaterstaat een webinar over de renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel. Hierin gaven medewerkers uitleg over de werkzaamheden, de hinder voor het verkeer en de maatregelen die nodig zijn om de hinder te kunnen beperken. De webinar is terug te kijken via deze link.

Op vrijdag 11 november ondertekende Emborion Vastgoed de reserveringsovereenkomst voor een bouwkavel van 4,8 hectare op Nieuw Reijerwaard. Emborion gaat hier logistieke vastgoed ontwikkelen voor onder andere Olympic Food Group. Samen met enkele andere groente- en fruitbedrijven maakt Olympic Food Group plaats voor woningbouw op De Stationstuinen bij het station in Barendrecht door te verhuizen naar Nieuw Reijerwaard.

Lodewijk van Meeuwen, directeur van Emborion Vastgoed, over de reservering: “De ontwikkeling van De Stationstuinen is in volle gang. Wij verwachten in 2024 te kunnen starten met de bouw van 550 woningen. Het uitgangspunt voor Emborion is dat de ontwikkelingen elkaar en de totale positie van Nieuw Reijerwaard en Dutch Fresh Port versterken. Het wordt een bruisend gebied waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Vandaag is een grote, concrete stap in de ontwikkeling van De Stationstuinen, en een belangrijke uitbreiding van onze activiteiten in Dutch Fresh Port.”

De reserveringsovereenkomst werd ook ondertekend door Henk van Os (voorzitter GRNR en wethouder gemeente Ridderkerk) en in bijzijn van Lennart van der Linden (vice-voorzitter GRNR en wethouder gemeente Barendrecht) en Paul Smolders (projectleider De Stationstuinen). “Dat is in meerdere opzichten symbolisch”, vertelt Thijs van den Heuvel, oprichter van Emborion: “Waar oorspronkelijk de Barendrechtse veiling de bakermat was van de groente- en fruithandel, verplaatst het AGF-hart zich nu meer naar het Ridderkerkse deel van Dutch Fresh Port. Als familie hebben we een nauwe band met zowel Barendrecht als Ridderkerk. Mooi dat we zo nog meer de verbinding leggen.”

 

Ben jij er ook bij?

Meld je meteen aan en dan zien we je graag op de inspiratiesessie!

Op 4 november komen leerlingen van het Farel College (vmbo) en Lentiz (mbo) op bezoek bij ondernemers op Dutch Fresh Port tijdens de eerste Talentdag. Ze willen graag kennis maken met de ondernemers om zich daarmee te oriënteren op een carrière in de foodsector. Op deze manier laten we jong talent de vele mogelijkheden van onze sector zien. Tijdens de Talentdag zetten Allround Cargo Handling, Fresh2You, Olympic Food Group en Miguel González Fruit hun deuren open.

Jos Lukasse is sinds de start betrokken geweest bij Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Barendrecht (SOB-BAR) en is daarom ook nauw betrokken bij de organisatie van de Talentdag. Stichting SOB-BAR is bedoeld om leerlingen in Barendrecht kennis te laten maken met het lokale bedrijfsleven, zodat zij een beter gefundeerde studiekeuze kunnen maken. “Dat kun je bereiken door middel van bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken en gastlessen. Zo krijgen leerlingen een zo breed en realistisch mogelijk beeld over hun carrièrekansen en wat het betekent om ergens te werken. Daarom zetten op 4 november een aantal bedrijven dit jaar voor het eerst hun deuren open voor de scholieren”, zegt hij over de bedoeling van deze dag.

Jong talent aantrekken

Dutch Fresh Port heeft als doel om jong talent aan te trekken. “Dit kunnen we bereiken door jongeren letterlijk in contact te brengen met het bedrijfsleven. De leerlingen worden op 4 november feestelijk ontvangen, krijgen een rondleiding in het bedrijf en allerlei inzichten over het maken van de juiste studiekeuze, wat je in het bedrijf kunt doen en de sector in de breedte. Zo zorgen de ondernemers ervoor dat de leerlingen zoveel mogelijk overtuigd worden om in onze sector te komen werken”, licht Lukasse toe.

Niet alleen de ondernemers en leerlingen zijn gebaat bij deze dag, ook de scholen zelf doen er hun voordeel mee. De Talentdag zorgt ervoor dat hun leerlingen een betere keuze kunnen maken over hun carrière en dat ze uiteindelijk prettig aan het werk gaan. De scholen bereiden de leerlingen op deze manier dus ook echt voor op het werkende leven. Lukasse: “Deze dag is een eerste aanzet tot iets wat jaarlijks terug kan komen, of wellicht zelfs meerdere keren per jaar. In de toekomstige edities willen we ons ook meer gaan richten op havo/vwo, zodat er leerlingen van verschillende niveaus betrokken worden.”

Inmiddels zijn alle deelnemende scholieren verbonden aan een ondernemer op Dutch Fresh Port.

Op donderdag 17 november staat er een netwerklunch gepland. Tijdens deze lunch kunnen alle ondernemers van Dutch Fresh Port elkaar ontmoeten en wordt je geïnformeerd over de MobilityHub, de campusontwikkeling in het gebied en de manier waarop we samen jong talent aan boord krijgen en houden.

De lunch start om 12:30 uur bij Van der Valk Ridderkerk (Krommeweg 1) en duurt tot 15:00 uur.
Inloop vanaf 12:00 uur.

 

Ben jij er ook bij?

Meld je meteen aan en dan zien we je graag op de netwerklunch!

Kick-off sessie 16-6-2022

Locatie: Verse Grond (Loods38) Barendrecht
Doelgroep: CEO’s, COO’s en HRM managers van bedrijven op Dutch Fresh Port

Lancering!

Op donderdag 16 juni 2022: 15:00-17:00 (met aansluitend een borrel)
Complete programma is te vinden onder het inschrijfformulier.

Wij nodigen jullie graag uit voor een kick-off sessie voor het versterken van netwerken, werving, binding en ontwikkeling van talent op de Dutch Fresh Port campus. U krijgt een beeld van de activiteiten in de komende periode, er worden concrete ideeën gepitcht over een gemeenschappelijke wervingsactie, over het aantrekken van startups, en we gaan concrete voordelen van de netwerk community voor bedrijven verzilveren.

Er is ruimte voor bijsturing en discussie. Daarnaast hebben bedrijven van Dutch Fresh Port direct de mogelijkheid zich aan te melden als partner.

Aanmelden kan via dit formulier:

 

Programma

15.00 – Welkom & aftrap
Gertjan Verstoep, Projectleider Campus en DFP

15.10 – Visie en campusactiviteiten 2022-2023
Doelstelling en initiatief, jaarlijkse activiteiten voor jongtalent, innovatie / operationele managers en hr-managers & werving.
Marc Bloemendaal, kwartiermaker Campus DFP.

15.30 – Nieuw talent: Branding en wervingscampagne – Elevator Pitch
Toelichting positionering DFP om meer medewerkers te trekken.  Elevator –
Pitch van wervingsconcepten door externe bureaus.

16.15 – Meer jong talent en wijze van samenwerking met het MBO voor bedrijven
Huidige stand van zaken vestigingsbeleid op DFP –onderwijskoers voor AGF bedrijven en mogelijkheid tot samenwerken, concrete projecten en uitwisselen van studenten.
Eygje Laroo, directeur MBO Barendrecht spreekt namens MBO Lentiz, Da Vinci en Albeda.

16.45 – Afsluiting, wijze van inschrijving en vervolg

17.00 – Borrel

Op het gebied van mobiliteit, circulariteit en duurzaamheid in de agrofoodlogistiek blijven veel innovatiekansen onbenut. Als wereldspeler in groente en fruit wil Dutch Fresh Port daarom start-ups verbinden aan onze mogelijkheden.

Boost your start-up

Ben je een start-up en geïnteresseerd in het versnellen van je business? Ben jij een expert in de agrofood sector? Of is jouw bedrijf geïnteresseerd in het stimuleren van innovatie door samenwerking met of investering in start-ups?

Kom dan donderdag 2 juni 2022, tussen 10.00 en 12.00 uur, naar het event Boosting Innovation and Accelerating Your Business in Agrofood Logistics bij Van Gelder groente en fruit in Ridderkerk. Dit event is onderdeel van het driedaagse Upstream Festival. Het Upstream Festival brengt start-ups, scale-ups, investeerders en corporates bijeen om toegang tot financiering, talent en nieuwe markten te bieden.

Op 2 juni brengen wij start-ups, bedrijven, investeerders en industrie-experts in de agrofood sector samen om te discussiëren over innovatieve oplossingen op het gebied van gezonde voeding, slimme (agro)logistiek en circulaire economie.

 

Gun je bedrijf een boost. Breid je netwerk uit, ontmoet andere bedrijven in deze sector en geef innovatie de ruimte.

Meedoen? Schrijf je hier gratis in voor het event Boosting Innovation and Accelerating Your Business in Agrofood Logistics – 2 juni 2022 van 10:00 tot 12:00 uur. 

Ik wil mij aanmelden

 


Met korting naar Upstream

 

Meer informatie over het Upstream Festival staat op upstreamfestival.com. Wil je het hele Upstream Festival bezoeken, schaf dan met korting een kaartje aan. Je hebt dan toegang tot alle events op Capital Day, Talent Day en Growth Day. Met de kortingscode: DUTCHFRESHPORT krijg je 15% korting op het driedaagse ticket.

Klik hier om hiervan gebruik te maken.

KAS Live! over digitale veiligheid in de tuinbouw met Bert Feskens, Bart Stengs en Johan in ’t Veld, gepresenteerd door Jacco Strating van KAS Magazine. Holland Hortimedia 2022.

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten