Bibliotheek

Dutch Fresh Port is het merk waaronder de ondernemers op de bedrijventerreinen BT-Oost, Verenambacht en Nieuw Reijerwaard actief zijn en samenwerken met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. De samenwerkende overheid en ondernemers zetten de komende drie jaar samen hun schouders onder de ontwikkeling van Dutch Fresh Port tot een toonaangevend, duurzaam en innovatief cluster van bedrijven in de Agro, Vers & Food. De samenwerking richt zich op vraagstukken rondom bereikbaarheid, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs, innovatie, duurzaamheid en leefbaarheid. We stemmen af in de bestuurlijke Dutch Fresh Port stuurgroep en het uitvoerende Dutch Fresh Port gebiedsteam.

HOE WERKT DUTCH FRESH PORT?

De manier waarop de organisatie achter Dutch Fresh Port werkt lichten we graag toe in onderstaand document:

Publieksversie besluitvorming Dutch Fresh Port

 


 

BESLUITVORMING MOBILITEIT EN LEEFBAARHEID

Dutch Fresh Port is op zoek naar innovatieve, slimme verkeersoplossingen. Momenteel worden twee onderzoeken gedaan; naar ontsluitingsvarianten en naar sluipverkeer. Hieruit moeten voorstellen komen voor de verbetering van de infrastructuur en ontsluiting van het gebied. Hierbij is veel ruimte voor de inbreng van bewoners.

Op 17 november vergadert de stuurgroep Dutch Fresh Port. Die neemt dan een principebesluit op basis van de uitkomsten van het onderzoek én het participatie- en leefbaarheidstraject met omwonenden. Afhankelijk van de grootte en financiële consequenties van het besluit, moeten ook de gemeenteraden en provinciale staten een formeel besluit hierover nemen.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent, dat u op de hoogte blijft van de stand van zaken en dat u input kunt leveren. Uw feedback koppelt de Manager Leefbaarheid terug aan de stuurgroep van Dutch Fresh Port. Voor het maken van een afspraak of bij vragen kunt u hem bereiken via mail: ramon@dutchfreshport.eu of telefonisch 06-41965504.

Leefbaarheid begint bij directe, heldere communicatie

Op 1 november is een informatiemarkt gehouden in de keet van de GRNR. 

Terugkoppeling bijeenkomst 1 november

Uitleg over de varianten.

Persbericht over de informatiemarkt van 1 november. 

 


HIERONDER VINDT U DE BELANGRIJKSTE BESLUITDOCUMENTEN
VAN DE STUURGROEP DUTCH FRESH PORT:

 

Onderzoek RHDHV

RHDHV Dutch Fresh Port rapportage probleemanalyse en varianten 27-8-2021

Eindrapportage Interne Bereikbaarheid Dutch Fresh Port 03-11-2021

 

Oplegnotities behorend bij onderzoek RHDHV

Oplegnotitie onderzoek interne bereikbaarheid DFP 4-10-2021

Oplegnotitie onderzoek interne bereikbaarheid DFP 27-8-2021

Oplegnotitie SG 17-11 interne bereikbaarheid DFP 05-11-2021

 

Voortgangsnotities manager leefbaarheid

Voortgangsnotitie DFP Manager Leefbaarheid 1-7-2021

Voortgangsnotitie DFP Manager Leefbaarheid 10-8-2021

Voortgangsnotitie DFP Manager Leefbaarheid 29-9-2021

voortgangsnotitie DFP Manager Leefbaarheid 09-11-2120

 

Overleg onderzoek sluipverkeer

Startoverleg onderzoek sluipverkeer 14-9-2020 

 

Memo globale kosten en dekking varianten ontsluiting DFP

211012 Memo globale kosten en dekking varianten ontsluiting DFP

 

Memo aansturing en rollen besluitvorming DFP

211005 Memo aansturing en rollen besluitvorming DFP

 

Stand van zaken

Stand van zaken stuurgroep Dutch Fresh Port 24-11-2021

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten