Er gebeurt echt wat in Dutch Fresh Port

Ondernemers Dutch Fresh Port bijgepraat tijdens netwerkbijeenkomst

Donderdag 17 november was de drukbezochte jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor ondernemers op Dutch Fresh Port. Tijdens de bijeenkomst werden de ondernemers bijgepraat over alle ontwikkelingen in het gebied. Gert-Jan Verstoep van de gemeente Barendrecht, programmamanager van Dutch Fresh Port, heette alle aanwezigen welkom en gaf in een korte opsomming weer wat de actuele relevante ontwikkelingen in het gebied zijn. Zo was er in oktober het nieuws over een bijdrage van de MRDH van bijna € 1 miljoen voor drie ambitieuze projecten in het gebied. 

Bekijk de sfeerreportage over de netwerkbijeenkomst hier!

Cyberweerbaarheid

Johan in ’t Veld, als ondernemer betrokken bij Dutch Fresh Port, vertelde over de mogelijkheid om je bedrijf te laten onderzoeken op cyberweerbaarheid, vanuit het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport  wordt hieraan bijgedragen. Mark Verweij gaat hiervoor in samenwerking met Greenport een scan uitvoeren bij AGF-bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hieraan deelnemen.

Oplossingen voor mobiliteit

Lara Severin is in opdracht van de BAR organisatie recent gestart met het voeren van gesprekken met werkgevers binnen Dutch Fresh Port. Het doel van deze gesprekken is om de wensen, kansen en belemmeringen op het gebied van mobiliteit op te halen en naar praktische oplossingen te vertalen om te komen tot een duurzame collectieve mobiliteitsoplossing voor het hele gebied. Zij nodigt alle werkgevers uit hierover met haar in gesprek te gaan.

 

 

 

 

 

 

Dutch Fresh Port (DFP) in samenwerking met Rotterdam Business School (RBS) heeft vanochtend de opening gehouden van de te ontwikkelen Reefer Hub, een hub waarmee de uitwisseling van temperatuur gecontroleerde containers tussen haven en bestemming en vv verbeterd kan worden. Bijna 100 Master studenten gaan de komende weken aan de slag, samen met het bedrijfsleven, om de kern data componenten samen te stellen. Deze kern data componenten zijn nodig om de Hub zo efficiënt mogelijk te laten zijn voor ontvangers en verzenders van reefer container en Key Performance Indicators (KPIs) te ontwikkelen.

De datacomponenten en KPI’s hebben de doelstelling zowel tactisch als strategisch inzicht te geven welke impact de reefer hub heeft op het optimaliseren van de goederenketens op Dutch Fresh Port. Optimaliseren betekent niet alleen zo kosten efficiënt. Dutch Fresh Port heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd voor een afname van aantallen wegtransporten van en naar het werkgebied. Ook de uitstoot van transport wordt hierbij gemeten, net als het gebruik van daluren om zo de druk op het omliggende wegennet af te laten nemen.

Studenten van de Master in International Supply Chain Management ondersteunen dit initiatief door toegepast onderzoek te gaan doen en deze, op basis van en ondersteund door, praktisch toepasbare academische modellen, werkelijkheid te maken. De studenten werken in 16 groepen parallel aan elkaar aan deze opdracht. Doel is om te komen tot 16 inputs voor een overzichtelijk data dashboard, die de verschillende stakeholders van informatie voorzien. De dashboarden verzorgen inzicht in de impact, maar geven ook ondersteuning om de initiële Reefer Hub tot een uitgebreidere Mobility Hub Dutch Fresh Port door te ontwikkelen.

Net als de 55 bedrijven op Dutch Fresh Port met verschillende landen en continenten werken, bestaat de groep Master studenten, die deze uitdaging op zich neemt uit 31 nationaliteiten vanaf 4 continenten, waardoor de opgegeven uitdaging vanuit een hoog diversiteitsgehalte bekeken gaat worden.

Wethouder Marga Stolk opende de sessie, waarna Johan in ’t Veld (DFP), Daniel Spetter (Koninklijke Euser Transport) en Ian van der Jagt (Mobility Hub BV) de studenten verder mee namen in wat Dutch Fresh Port is en welke doelstellingen en achtergronden bij die doelstellingen horen. De komende weken worden de studenten verder opgeleid en begeleid door het MSC docenten team van RBS Masters, zodat in samenwerking met DFP vertegenwoordigers in januari 2023 de oplevering kan plaats hebben.

Barendrecht en Ridderkerk, 8 november 2022  – Op maandag 24 oktober werden voor het eerst drie containers van The Greenery via water vanaf de haven van Rotterdam naar Dutch Fresh Port vervoerd. Dit vervoer via water is een pilot van Dutch Fresh Port, uitgevoerd door Danser Group in samenwerking met European Gateway Services  (EGS). Transport via water is een duurzame manier van vervoer en draagt bij aan de ambitie van Dutch Fresh Port voor een bereikbaar, verkeersveilig en duurzaam bedrijventerrein. Bij de evaluatie en het verder ontwikkelen van vervoer via het water onderzoeken we de impact op financiën, mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

In deze pilot werden de drie containers bij de Rotterdam World Gateway (RWG)-terminal op de Tweede Maasvlakte vanaf een zeeschip op een binnenvaartschip van Danser Group geplaatst. Vervolgens zijn de containers over water vervoerd naar het Groenenboom Container Transferium in Ridderkerk, waar de huisvervoerder van The Greenery de containers naar het distributiecentrum van The Greenery in Barendrecht bracht. Peter van der Schoot, Commercieel Directeur The Greenery Logistics : “De resultaten zijn positief: minder kilometers over de weg, minder emissie en geluid, betrouwbare aanlevering door spitsmijding en minder chauffeurskosten. De containers waren sneller beschikbaar dan vooraf gedacht. Ik ben erg enthousiast.”

Vaste tijdvensters zorgen voor betrouwbaarheid

Ian van de Jagt, projectleider van de mobiliteitsagenda van Dutch Fresh Port, geeft aan dat de pilot bijdraagt aan een goed bereikbaar bedrijventerrein en een leefbare omgeving en aanzet om hierop door te innoveren. In het verleden is eerder geprobeerd het vervoer over water te stimuleren. Daarbij was Danser Group ook betrokken. Marco Zwaap, General Manager Operations & Projects Danser Group: “De ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat betrouwbaarheid van de verbinding essentieel is. Een binnenvaartschip kan op vaste tijden een zeecontainer ophalen vanaf de Maasvlakte. Zo is de Rotterdam Corridor ontstaan: een soort vaste busdienst waarop partijen kunnen opstappen. Dat maakt het aantrekkelijk voor bedrijven hieraan deel te nemen. Voldoende volume is wél een voorwaarde voor zo’n lijndienst.”

30.000 containers en 60.000 vrachtwagenbewegingen minder

Ian van de Jagt: “De potentie van het gebied is enorm. In verschillende onderzoeken wordt gesproken over 30.000 containers op jaarbasis die naar Dutch Fresh Port komen en weer terug ingeleverd moeten worden. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot 50.000 tot 60.000 minder vrachtwagen bewegingen op de weg in Rotterdam-Rijnmond en daarmee van enorme invloed zijn op de bereikbaarheid en leefbaarheid van Dutch Fresh Port. Vanuit Dutch Fresh Port gaan we daarom graag in gesprek met bedrijven om gebruik van deze verbinding over water te stimuleren. Hiervoor werken we samen met het programma NewWays Zuid-Holland.”

De Rotterdam Corridor

De Rotterdam Corridor is een vaarwegverbinding vanaf de Rotterdamse Haven. Binnenvaartschepen varen vaste rondes langs de binnenlandse terminals in Zuid-Holland. De Rotterdam Corridor heeft een betrouwbaarheid van meer dan 99% en heeft een capaciteit om de CO2 uitstoot met 3000 Ton CO2 op jaarbasis te verminderen en een capaciteit van 120.000 TEU-containers op jaarbasis. De dienst is eenvoudig op te schalen door het inzetten van meer binnenvaartschepen. De Rotterdam Corridor is onderdeel van het Joint Corridors Off Road programma van de Topsector logistiek. Het doel van dit programma is om betrokken partijen samen te laten werken aan het opschalen en optimaliseren van de verbinding.

Barendrecht, Ridderkerk – 9 november 2022 – Op 4 november bezochten scholieren uit Barendrecht en Ridderkerk een viertal bedrijven op Dutch Fresh Port, om kennis te maken en te zien wat werken op Dutch Fresh Port inhoudt. De bedrijven die aan deze jong talent dag meewerkten zijn MG-Fruit, Allround Cargo Handling (ACH), Fresh2You en Olympic Fruit. Dutch Fresh Port wil werkzoekenden in contact brengen met bedrijven in het gebied, naast jong talent zijn dat zij-instromers en mensen die een volgende stap in de carrière in de AGF willen maken.  Volgend jaar wordt opnieuw een jong talent dag op Dutch Fresh Port georganiseerd.

De bezoeken aan de bedrijven leidden tot mooie reacties, zoals een 15-jarige leerling tegen Ron Valk (logistiek manager bij ACH): ‘Tot over 1 of 2 jaar!’. En ook: ‘Wat is het mooi dat deze man het zo belangrijk vindt dat het goed gaat met zijn medewerkers!’. Een 16-jarige leerling van Lentiz over Corné Roks, directeur en eigenaar van Fresh2You.

De leerlingen kregen uitleg over de AGF-sector, over Dutch Fresh Port en over de bedrijven waar ze te gast waren. Uiteraard hoorde hier ook een rondleiding bij en, waar mogelijk, proeven van verse producten.

Marijke Geelhoed (docent Lentiz) vertelde: ‘dit zijn belangrijke momenten in de loopbaan van leerlingen. Door op deze manier kennis te maken met bedrijven in de omgeving, kunnen ze zich veel beter oriënteren op hun toekomstige carrière’.

Bestuurslid van Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) Barendrecht, wethouder Margo Stolk van de gemeente Barendrecht, sloot zich hierbij aan: ‘het is zo belangrijk om school en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Het curriculum kan dan steeds meer praktijkgericht worden ingericht. Daardoor wordt de leerling van nu, steeds meer de juiste werknemer van morgen!’

Ridderkerkse wethouders Henk van Os en Fleur Stip zijn blij met het initiatief: “School en bedrijfsleven worden zo dichter bij elkaar gebracht. Dat is ook het doel van de pas opgerichte stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven.”

Op 4 november komen leerlingen van het Farel College (vmbo) en Lentiz (mbo) op bezoek bij ondernemers op Dutch Fresh Port tijdens de eerste Talentdag. Ze willen graag kennis maken met de ondernemers om zich daarmee te oriënteren op een carrière in de foodsector. Op deze manier laten we jong talent de vele mogelijkheden van onze sector zien. Tijdens de Talentdag zetten Allround Cargo Handling, Fresh2You, Olympic Food Group en Miguel González Fruit hun deuren open.

Jos Lukasse is sinds de start betrokken geweest bij Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Barendrecht (SOB-BAR) en is daarom ook nauw betrokken bij de organisatie van de Talentdag. Stichting SOB-BAR is bedoeld om leerlingen in Barendrecht kennis te laten maken met het lokale bedrijfsleven, zodat zij een beter gefundeerde studiekeuze kunnen maken. “Dat kun je bereiken door middel van bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken en gastlessen. Zo krijgen leerlingen een zo breed en realistisch mogelijk beeld over hun carrièrekansen en wat het betekent om ergens te werken. Daarom zetten op 4 november een aantal bedrijven dit jaar voor het eerst hun deuren open voor de scholieren”, zegt hij over de bedoeling van deze dag.

Jong talent aantrekken

Dutch Fresh Port heeft als doel om jong talent aan te trekken. “Dit kunnen we bereiken door jongeren letterlijk in contact te brengen met het bedrijfsleven. De leerlingen worden op 4 november feestelijk ontvangen, krijgen een rondleiding in het bedrijf en allerlei inzichten over het maken van de juiste studiekeuze, wat je in het bedrijf kunt doen en de sector in de breedte. Zo zorgen de ondernemers ervoor dat de leerlingen zoveel mogelijk overtuigd worden om in onze sector te komen werken”, licht Lukasse toe.

Niet alleen de ondernemers en leerlingen zijn gebaat bij deze dag, ook de scholen zelf doen er hun voordeel mee. De Talentdag zorgt ervoor dat hun leerlingen een betere keuze kunnen maken over hun carrière en dat ze uiteindelijk prettig aan het werk gaan. De scholen bereiden de leerlingen op deze manier dus ook echt voor op het werkende leven. Lukasse: “Deze dag is een eerste aanzet tot iets wat jaarlijks terug kan komen, of wellicht zelfs meerdere keren per jaar. In de toekomstige edities willen we ons ook meer gaan richten op havo/vwo, zodat er leerlingen van verschillende niveaus betrokken worden.”

Inmiddels zijn alle deelnemende scholieren verbonden aan een ondernemer op Dutch Fresh Port.

Op donderdag 17 november staat er een netwerklunch gepland. Tijdens deze lunch kunnen alle ondernemers van Dutch Fresh Port elkaar ontmoeten en wordt je geïnformeerd over de MobilityHub, de campusontwikkeling in het gebied en de manier waarop we samen jong talent aan boord krijgen en houden.

De lunch start om 12:30 uur bij Van der Valk Ridderkerk (Krommeweg 1) en duurt tot 15:00 uur.
Inloop vanaf 12:00 uur.

 

Ben jij er ook bij?

Meld je meteen aan en dan zien we je graag op de netwerklunch!

Naam(Vereist)
Toestemming(Vereist)

Op Dutch Fresh Port werken we met elkaar aan het werven en behouden van talent. Dit doen we door middel van campusvorming. Daarmee willen we de unieke positie die Dutch Fresh Port heeft op het gebied van verslogistiek zekerstellen en versterken.

“Dit vraagt om investeren in (toekomstige) medewerkers en nieuwe producten, processen en dienstverlening”, vertelt Marc Bloemendaal van BIRCH, die zich samen met collega’s inzet voor campusvorming op Dutch Fresh Port. Omdat bedrijven alleen niet genoeg de massa kunnen bereiken, is het uitgangspunt van een campus dat naast de bedrijven ook onderwijs, kennisinstellingen en overheden actief aanhaken.

Dutch Fresh Port is een aantrekkelijke werkplek met carrièrekansen, een plek om nieuwe passende opleidingen te laten ontwikkelen, energietransitie te realiseren of een grootschalig onderzoek door een kennisinstelling uit te laten voeren. “Campuslocaties zijn zowel in Nederland als in het buitenland de best presterende plekken op het gebied van toegevoegde waarde, aantrekken van talent en vastgoedwaarde”, stelt Bloemendaal.

Een sterk cluster van bedrijven (die een onderscheidende positie hebben op een bepaald vlak) op een compacte locatie is van belang voor campusvorming. Bij Dutch Fresh Port is dat overduidelijk de internationale positie op het gebied van verslogistiek. Dit verbindt de bedrijven en geeft richting om samen te werken aan allerlei opgaven, zoals talentwerving, innovatie en duurzaamheid.

Verschillende groepen aantrekken en behouden

Naast scholieren en studenten trekt de Campus Dutch Fresh Port ook huidige en nieuwe werknemers, start- en scale-ups, opleiders en onderzoekers aan. “Om jongeren te (blijven) interesseren voor banen op Dutch Fresh Port, moeten bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineen slaan”, vertelt Saskia Vogelaar, senior adviseur bij BIRCH. In een arbeidsmarkt met een hevige strijd om medewerkers is het noodzakelijk om te laten zien dat hier goede banen zijn en voldoende mogelijkheden om te groeien in je loopbaan. Ook aan deze onderdelen draagt de campusvorming bij. De Campus Dutch Fresh Port biedt bedrijven ook de kans om mee te gaan met vernieuwingen en bestaande klanten te behouden en nieuwe klantgroepen aan te trekken. Deze bedrijven zijn heel goed in staat om jong talent aan te trekken en op die manier in aanraking te komen met Dutch Fresh Port.

Door als bedrijven en overheid gezamenlijk op te trekken wordt de zichtbaarheid van het cluster vergroot, zowel voor toekomstige werknemers als voor bestaande werknemers. Voor die laatste doelgroep wordt ook beter zichtbaar welke kansen er liggen om zich te ontwikkelen. Ook onderzoek is van belang om innovaties te realiseren. “Er zijn al een aantal onderzoeksinstellingen actief op Dutch Fresh Port, zoals Lentiz, Hogeschool Rotterdam, TU Delft en TNO”, somt Bloemendaal op. “En er zijn raakvlakken met andere onderzoeksinstellingen in de regio en Greenport West Holland die versterkt kunnen worden. Belangrijke thema’s zijn uiteraard duurzame logistiek en kwaliteitsbewaking, digitalisering, gedrag en gezondheid.”

De rol van bedrijven

Om Dutch Fresh Port en de Campus zichtbaar te maken zijn de vier bouwstenen: We gaan werken aan een zichtbare Campus voor Talent, Innovators, Kennis- en Innovatieagenda en Branding. Bedrijven worden uitgenodigd om binnen deze bouwstenen een actieve rol te spelen, bijvoorbeeld door mee te praten over hoe een goed opleidingsaanbod voor verslogistiek eruit moet zien of welke loopbaanpaden mogelijk zijn. Maar ook door stages aan te bieden, verbindingen te leggen met startups, hun behoeften op het gebied van vernieuwing kenbaar te maken en deel te nemen aan diverse hubs. Verder kunnen bedrijven gezamenlijke campagnes uitvoeren en is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op Dutch Fresh Port, bijvoorbeeld door de nieuwsbrieven te lezen.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ondersteunt Dutch Fresh Port met projectbijdragen voor drie grote projecten, namelijk de campus verslogistiek, het Leven Lang Ontwikkelen-programma Dutch Fresh Port werkt! en het living lab MobilityHUB. Dat heeft de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat op 12 oktober besloten.

Groei en vernieuwing van de regionale economie
Het integrale Transitieprogramma Dutch Fresh Port moet ervoor zorgen dat de bedrijven ook in de toekomst de juiste mensen voor de juiste banen vinden en in de groeiende regio en het drukkere verkeer de leefbaarheid en bereikbaarheid op peil blijft. Om die reden is een programma opgesteld voor brede integrale ontwikkeling van het gebied, inclusief het versterken van leven lang ontwikkelen, campusontwikkeling, digitale innovatie en verbeterde (economische) vestigingsvoorwaarden. Dit programma draagt bij aan de doelstellingen van MRDH voor een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; het versterken van het mkb en stimuleren van innovatie die nodig is om arbeidsproductiviteit te verhogen. Het doel is dat meer mensen in de regio de juiste vaardigheden hebben voor de banen van morgen. De extra arbeidsplaatsen en productiviteit die dat oplevert dragen bij aan de groei en vernieuwing van de regionale economie. Daarnaast dragen de plannen bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid, minder CO2-uitstoot in het verkeer en kunnen gemeenten en andere bedrijven profiteren van de innovaties vanuit digitalisering. Daarom ondersteunt MRDH Dutch Fresh Port met projectbijdragen voor een campus verslogistiek, het Leven Lang Ontwikkelen-programma Dutch Fresh Port werkt! en het living lab MobilityHUB.

Campus verslogistiek Dutch Fresh Port
Op Dutch Fresh Port komen tot 2030 veel nieuwe bedrijven bij, die zich verder specialiseren in verslogistiek. Deze bedrijven hebben gezamenlijk zo’n 3.000 – 4.000 extra werknemers nodig. Verleiden, binden en boeien van nieuwe medewerkers op elk niveau is in de huidige arbeidsmarkt een grote uitdaging.

Negen onderwijspartijen op Dutch Fresh Port, waaronder Lentiz, SVO-vakopleiding Food, Handel Groeit en The Fresh Academy creëren daarom een campus voor talent. Deze campus leidt vanaf 2025 per jaar 200 tot 300 studenten op voor arbeid in de verslogistiek. Bedrijven, kennisinstellingen, startups en scale-ups ontwikkelen samen met de onderwijsinstellingen een aantrekkelijke, interactieve en integrale leerlijn op locatie. Daarnaast biedt de campus voor 200 nieuwkomers op de arbeidsmarkt het DFP-introductieprogramma aan.

De ontwikkeling van deze campus draagt bij aan de doelen van de MRDH om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De MRDH draagt € 320.000 co-financiering bij aan de ontwikkeling van de Dutch Fresh Port campus.

Leven lang ontwikkelen in Dutch Fresh Port Werkt!
Daarnaast zet Dutch Fresh Port in op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO): Dutch Fresh Port Werkt! Dit is een jobcenter gericht op om- en bijscholen. Dit wordt een centrale plek voor zowel werkgevers als werknemers om personele vraagstukken gezamenlijk op te lossen. Het jobcenter maakt werkzoekenden of omscholers ‘jobready’ (klaar voor de baan) door het verzorgen van zowel persoonlijke als vakgerichte trainingen in zogeheten ontwikkelstraten. Met dit LLO-project sluit Dutch Fresh Port aan bij de doelstellingen van de MRDH om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten en bij de doelstellingen van het Human Capital Akkoord. De MRDH ondersteunt dit LLO- initiatief daarom met een projectbijdrage van € 220.000

Digitalisering MobilityHUB
In het living lab MobilityHUB komen nieuwe innovaties op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek samen. Denk aan waterstofpompen en elektrische laadpalen met zelf geproduceerde waterstof en stroom voor vrachtwagens. En het aanbieden van collectief en deelvervoer voor de werknemers van en naar de verschillende bedrijven. Door dit op één plek te bundelen hoeven de bedrijven dit niet ieder voor zich te organiseren. Ook start hier o.a. een proef met een reeferhub. Al deze ontwikkelingen zorgen voor minder CO2- en stikstofuitstoot (55% in 2030) en dragen bij aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het bedrijvengebied. Software moet ervoor zorgen dat het reserveren en het overladen van de juiste goederen goed loopt. Digitalisering is ook een vereiste om het laden en tanken van alle bedrijfsvoertuigen op DFP op één centrale plek goed te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan een reserverings- en afrekensysteem voor de laadpalen -en pompen.

Digitalisering vergroot de bereikbaarheid en de betrouwbaarheid en maakt de logistiek daarmee slimmer, schoner en efficiënter. De innovaties die ontstaan in het living lab MobilityHUB zijn ook nuttig voor andere gemeenten en bedrijven in de regio. De MRDH ondersteunt de MobilityHUB met een projectbijdrage van €410.000,-

Het Transitieprogramma Dutch Fresh Port loopt tot 2026. Het is de bedoeling dat dan alle projecten zijn afgerond.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is gestart. Dit initiatief van tien organisaties zet zich in voor een digitaal veilig tuinbouwcluster. Bedrijven uit de sector, zoals productiebedrijven, veredelaars, handel en toelevering, kunnen zich als deelnemer bij dit Cyberweerbaarheidscentrum aansluiten. Zij krijgen vervolgens hulp bij het verbeteren van hun cyberveiligheid, onder meer door advies, hulp van cybersecurityexperts en dreigingsinformatie. Het startschot voor het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport was op vrijdagochtend 7 oktober op de HSD Campus in Den Haag.

Johan in ’t Veld van Dutch Fresh Port: “Met onze deelname aan het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport kunnen we onze ondernemers de ultieme service bieden op het gebied van digitale veiligheid, zoals de bedrijfsscan om te zien waar de zwakheden liggen.”

Tijdens de kick-off werd in aanwezigheid van de tien initiatiefnemers en de Greenboard van Greenport West-Holland www.cwgreenport.nl gelanceerd. Aansluitend konden deze organisaties direct ervaring opdoen met een cybercrisis. Tijdens een speciale cybercrisisoefening kregen de deelnemers inzicht in de verschillende aspecten die komen kijken bij een dergelijke crisis en hoe zij zich daar het beste op kunnen voorbereiden. Zoals wel of niet externe hulp inschakelen, communicatie naar werknemers en de buitenwereld, het eventueel betalen van losgeld en het zo snel mogelijk weer de organisatie op orde krijgen. Leden van de Greenboard, de partners van Greenport West-Holland, tekenden een ondersteuningsverklaring waarin zij afspraken het Cyberweerbaarheidscentrum de komende jaren samen te gaan versterken. Met de lancering van het cyberweerbaarheidscentrum Greenport is het nu mogelijk voor organisaties uit de tuinbouwsector zich hierbij aan te sluiten. En zo te werken aan de cyberweerbaarheid van zowel de eigen organisatie als de gehele sector.

Veiligheid in de keten

Door toenemende digitalisering van de tuinbouw en de opkomst van Internet of Things krijgen ook steeds meer ondernemers binnen het tuinbouwcluster te maken met cyberincidenten. De gevolgen hiervan voor ondernemers zijn divers en lopen uiteen van het betalen van losgeld om weer toegang te krijgen tot het eigen bedrijfsnetwerk, tot de uitval van faciliteiten waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Door de ingewikkelde ketenafhankelijkheid van het glastuinbouwcluster (toelevering, teelt, handel) heeft de gehele sector er last van als ketenpartners niet kunnen leveren door een cyberincident. De keten is letterlijk zo sterk als de zwakste schakel. Naarmate de onderlinge gegevensuitwisseling toeneemt, neemt ook de kwetsbaarheid van de keten toe wanneer één van de ketenpartners wordt getroffen door een cyberincident.

‘Een veilige digitale economie’

Meindert Stolk, Gedeputeerde Economie en Innovatie en voorzitter van Greenport West-Holland: “Samenwerking in de keten werpt zijn vruchten af. Door bewustwording van kansen en bedreigingen op digitaal gebied, niet alleen van jezelf maar ook van de hele keten van leveranciers en afnemers, kunnen we elkaar versterken. Cybercrime is helaas aan de orde van de dag. De provincie Zuid-Holland maakt zich samen met de Greenport en haar partners sterk voor een veilige digitale economie.”

André van der Linden, CIO bij Royal FloraHolland: “Digitalisering van de sierteeltsector staat hoog op onze agenda. Met digitalisering verbinden we de keten wat enorme kansen en mogelijkheden met zich meebrengt, maar ook hogere eisen stelt aan de digitale veiligheid. Om als sector weerbaarder te worden tegen digitale criminaliteit, hebben we de inzet van iedereen nodig. Alleen gezamenlijk zorgen we voor een digitaal veilige sierteeltsector.”

Bert Feskens, programmamanager van Cyberweerbaarheidscentrum Greenport: “Het vergroten van digitale veiligheid vraagt dus om een ketenaanpak. Met het cyberweerbaarheidscentrum willen we bedrijven samen laten werken aan oplossingen en hen helpen met concrete middelen en advies om zich tegen cybercriminelen te weren.”

Over het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

De diensten van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport zijn: helpen van deelnemers met onder meer raad en praktisch advies, direct toegang tot cybersecurityexperts, verstrekken van actuele en relevante (dreigings)informatie, verhogen van bewustwording over digitale veiligheid binnen het tuinbouwcluster en faciliteren van kennisdeling en netwerking. Meer informatie op www.cwgreenport.nl.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is een initiatief van Greenport West-Holland, Security Delta (HSD), Delphy, Dutch Fresh Port, Royal FloraHolland, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Hoogendoorn Automatisering, Interpolis-Achmea, het Digital Trust Center, de Haagse Hogeschool, de Provincie Zuid-Holland en Gemeente Den Haag (Kansen voor West II).

 

 

De activiteiten in de koelhuizen FPL 1 en FPL 4 van Fresh Pack Logistics in Barendrecht zijn met terugwerkende kracht per 1 juli jl. overgenomen door Kivits-Goes Handling. Alle klanten van deze locaties en de circa veertig medewerkers die werkzaam zijn in deze koelhuizen gaan mee over.

Naast de overname van alle logistieke activiteiten in deze twee koelhuizen worden de TFC-activiteiten (Transport, Forwarding en Customs) overgenomen en samengevoegd met een andere vennootschap van de Kivits Logistics Group, te weten Kivits-Goes Customs.

Familiebedrijven met dezelfde waarden

De Kivits Logistics Group en de Olympic Food Group zijn familiebedrijven met een jarenlange relatie die dezelfde waarden als kwaliteit, duurzaamheid en persoonlijke samenwerking hoog in het vaandel hebben staan. Na de eerste contacten over een eventuele overname is het proces door wederzijds vertrouwen en samenwerking snel gegaan. De Olympic Food Group draagt haar medewerkers en klanten met een gerust hart over aan Kivits Logistics Group.

Gehele ontzorging

Door de diverse bedrijven en locaties waarover de Kivits Logistics Group beschikt, kan Kivits een gehele ontzorging van de supply chain aanbieden. Van freightforwarding en douaneafwikkeling tot aan een heel breed scala aan VAL-diensten zoals het in-, om- en verpakken van producten. Dat in combinatie met het transport- en distributienetwerk van Kivits Drunen zorgt dat klanten geheel ontzorgd worden. Mede door de samenwerking van de zusterbedrijven in de regio Rotterdam is deze overname van extra toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

Verdere verbetering van kwaliteit en betrouwbaarheid

Rob van Opzeeland, CEO van de Kivits Logistics Group: “Wij zijn blij dat we met de Olympic Food Group tot overeenstemming zijn gekomen. Alle partijen waren overtuigd dat een samenwerking goed zou zijn voor de bedrijven, de medewerkers en uiteraard de klanten. Toen Fresh Pack Logistics aangaf een verkoop te overwegen, spraken wij daar op een constructieve manier met hen over. Dit resulteerde tot deze overname, waarvan wij overtuigd zijn dat de klanten kunnen vertrouwen op een verdere verbetering van kwaliteit en betrouwbaarheid van de logistieke dienstverlening.”

Andere tak van sport

Lennart van den Heuvel: “Begin 2022 heb ik de aandelen in Fresh Pack Logistics overgenomen van mijn familie; niet wetend dat we direct in het eerste kwartaal geconfronteerd zouden worden met de gevolgen van een wereldwijde logistieke crisis en energiecrisis. Daarnaast geldt dat ik me binnen de AGF-handel als een vis in het water voel, maar dat een logistiek bedrijf toch een heel andere tak van sport is. Strategisch gezien voegde de logistieke activiteiten die we voor derden uitvoerden ook weinig toe. Om die reden zijn we blij dat we de activiteiten van FPL 1 en FPL 4 aan Kivits-Goes Handling kunnen overdragen. Zij zijn zeer ervaren in de gekoelde voedingslogistiek, alle medewerkers van deze locaties gaan mee over en ook voor onze klanten is continuïteit gewaarborgd. De constructieve wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen versterkte dat vertrouwen. De logistiek voor onze eigen handelsbedrijven (Olympic Fruit, Hoofdman-Roodzant en Freshpride) blijven we wel in eigen beheer doen binnen Fresh Pack Logistics, op de locaties FPL 2 en FPL 3.”

Kivits-Goes Handling is onderdeel van de Kivits Logistics Groep en heeft als tweede aandeelhouder een aantal mensen uit het management.

De Kivits Logistics Group is een 75 jaar bestaand familiebedrijf en bestaat uit een groep logistieke bedrijven. Zij hebben zich de laatste 20 jaar sterk ontwikkeld op het gebied van gekoelde voedingslogistiek. De Kivits Logistics Group onderscheidt zich door het verschil te maken in het bieden van transparante partnerships met veel toegevoegde waarde en ontzorging. De Kivits Logistics Group bestaat uit zo’n 600 medewerkers, heeft een vijftiental koelhuizen in de Benelux, doet veel aan Value Added Logistics en heeft een transporttak die dagelijks beschikt over 150 gekoelde trucks.

Voor meer informatie:
Rob van Opzeeland
Kivits Logistics Group B.V.
Rob@kivitslogisticsgroup.nl
+31 (0)6 10 90 06 58

Bron: agf.nl

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten