ReeferHUB Dutch Fresh Port zorgt voor minder logistieke hinder tijdens Vervangings- & Renovatie-projecten

De impact van de recente wegwerkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug is groot op de reistijd en betrouwbaarheid van de logistiek. De komende 10 jaar zal het aantal Vervangings- en Renovatie-projecten (V&R) alleen maar toenemen omdat met name een groot aantal tunnels, wegen en bruggen achterstallig onderhoud hebben. In Zuid-Holland speelt dit met name op het gebied van tunnels. Zie voor een overzicht en planning de website van Zuid-Holland Bereikbaar en Rijkswaterstaat.

Er zijn twee voor de hand liggende manieren om de hinder voor de logistiek te minimaliseren. Ten eerste kan het wegvervoer (deels) worden vervangen door binnenvaart, door gebruik te maken van de bargelijndienst van/naar Maasvlakte2 via de Waal-Eemhaven of Alblasserdam (contact voor de mogelijkheden en subsidies Babiche van de Loo: bpam.vande.loo@pzh.nl). Ten tweede kan een deel van het wegvervoer wellicht naar buiten de spitsen worden verplaatst. Alleen lukt dat buiten de openingstijden van de importeurs niet omdat de (reefer)containers dan niet kunnen worden afgeleverd of ontvangen.

Voor dit probleem heeft Dutch Fresh Port samen met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Reijerwaard (GRNR), het Havenbedrijf Rotterdam en het MoVe programmma (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag) de ReeferHUB ontwikkeld. Op de ReeferHUB kunnen de geladen containers op chassis tijdelijk worden geparkeerd totdat de importeur de container nodig heeft. De trekker kan ondertussen een nieuwe container ophalen op de Maasvlakte.

De ReeferHUB Dutch Fresh Port komt op de tijdelijke truckparking aan de Voorweg (zie tekening). Hier zal begin volgend jaar een afgeschermd en bewaakt deel voor 20 chassis met (reefer) containers worden gerealiseerd. De bewaking bestaat uit een slagboom, kentekenherkenning, hekwerk, keerwal en CCT-cameratoezicht. Daarnaast zullen er een tiental reeferplugs (stroomaansluitpunten) worden gerealiseerd. De ReeferHUB blijft minimaal een jaar op deze tijdelijke locatie staan en zal daarna worden voortgezet in een definitieve vorm. De ReeferHUB wordt vanuit subsidies en het ter beschikking stellen van de grond door GRNR gefinancierd. De exploitatie zal door Euser in samenwerking met Daily Logistics Group (DLG) worden gedaan. DLG heeft ruime ervaring met de reeferhub van Nature’s Pride op Honderland.

De exploitatie zal kosten met zich meebrengen die middels een gebruiksvergoeding zullen worden opgebracht. Graag gaan Johan in ’t Veld (Dutch Fresh Port), Michiel Jak (Dutch Fresh Port), Bas Euser (Koninklijke Euser) en Marcus Post (DLG) het gesprek met aan om met een aantal koplopers de kansen te verkennen. Ondernemers kunnen voor vragen terecht bij Johan in ’t Veld via j.intveld@fieldvision.eu.

Zuid-Holland Bereikbaar nodigt, mede namens al haar partners, ondernemers en logistieke partijen van harte uit aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst over hinder op de weg en het spoor tot aan circa 2030. Deze bijeenkomst geeft informatie over welke hinder er de komende jaren te verwachten is, welke duurzame oplossingen mogelijk zijn en welke ondersteuning hierbij beschikbaar is. Ook wordt uitleg gegeven over wettelijke maatregelen waar ondernemers mee te maken krijgen:

  • Modal shift regeling, subsidieregeling logistiek. Start: 1 januari 2024
  • Zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in Rotterdam. Start 1 januari 2025
  • Informatieplicht 100 + bedrijven. (Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit). Start: 1 januari 2024

Tijdens de bijeenkomst maakt u ook kennis met de nieuwe partners van de Alliantie Duurzame Mobiliteit. Na afloop is er een netwerkborrel. Het programma is hier te bekijken.

Aanmelden? Klik hier.

Achtergrond
Veel bruggen, tunnels en wegen in Zuid-Holland zijn toe aan grootschalig onderhoud. Dat levert in de regio behoorlijke verkeershinder op. Daar krijgt iedereen, u, uw leveranciers, uw medewerkers en uw bezoekers vanaf nu tot voorbij 2030 mee te maken. Tegelijkertijd hebben we allemaal te maken met de komende wettelijke regelingen en duurzaamheidsopgaven.

Vervoerbedrijf RET heeft wijzigingen van de busdienstregeling aangekondigd. Veel bussen gaan vanaf 2 oktober doordeweeks weer vaker rijden, of rijden weer de volledige route.

Dat is ook goed nieuws voor Dutch Fresh Port. De bereikbaarheid van de bedrijven voor werknemers uit de regio wordt hiermee vergroot. En het wegennet op en rondom Dutch Fresh Port wordt hiermee ontlast.

Vanaf 2 oktober biedt lijn 146 een extra vroege rit om 5:33 uur van Rotterdam-Zuidplein naar Ridderkerk en een extra late rit om 0:14 uur van Ridderkerk-Drievliet naar Zuidplein. Deze lijn heeft twee haltes aan de Verbindingsweg (Van der Valk Hotel Ridderkerk en Bieslookweg). Voor veel bedrijven op Dutch Fresh Port sluit deze aangepaste dienstregeling beter aan bij de verschillende dienstwisselingen. Deze aanpassing is onder meer het resultaat van afstemming tussen Picnic (gevestigd op Nieuw Reijerwaard) en de RET.

Vanaf 2 oktober rijdt lijn 187 (Zuidplein-Nieuw Reijerwaard) weer de volledige route, inclusief halte Peterselieweg. Deze lijn heeft ook haltes aan o.a. Donk, Zuideinde, NS-station Barendrecht, Ziedewij, Koopliedenweg en Handelsweg.

Meer informatie is te vinden op https://www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/aangepaste-dienstregeling.html

Hoe kan ik besparen op mijn energiekosten? Hoe word ik minder afhankelijk van aardgas? Hoe voer ik het uit en wat kost dit allemaal? Allemaal vragen die wellicht spelen. Het Zakelijk Energieloket Ridderkerk en Zakelijk Energieloket Barendrecht helpen ondernemers graag op weg met onafhankelijk advies en begeleiding.

De gemeenten Ridderkerk en Barendrecht bieden (gratis) begeleiding op het gebied van verschillende onderwerpen. Dit gaat van een oriënterend adviesgesprek over het (verder) verduurzamen van je bedrijfspand tot een energiebespaarscan. Meer informatie hierover? Klik hier voor de gemeente Ridderkerk, en hier voor de gemeente Barendrecht.

Dutch Fresh Port krijgt een financiële impuls om talent op te leiden voor een baan binnen het eigen AGF-cluster. Hierdoor komt de komende jaren jong talent sneller bij de bedrijven terecht. En kunnen we bestaande werknemers beter aan ons binden door Leven Lang Ontwikkelen-trajecten. Deze ontwikkeling geeft ons cluster en de individuele bedrijven de kans om hun concurrentiepositie te versterken.

Het Nationaal Groeifonds heeft geld beschikbaar gesteld voor versterking van de samenwerking tussen bedrijven van Dutch Fresh Port en het onderwijs. In totaal is 22 miljoen euro toegekend aan het samenwerkingsverband Greenport Horti Campus, dat op drie fysieke locaties actief is: Campus Dutch Fresh Port, Campus Westland en Campus Oostland.

De campussen willen kennis en talent dicht bij de ondernemers organiseren. Ook willen zij zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers op mbo-, hbo- en wo-niveau.  De aanpak op de campussen versterkt het imago van ons cluster.

Gertjan Verstoep, programmanager Dutch Fresh Port: “We hebben al langer de wens om opleidingen dichtbij Dutch Fresh Port te krijgen waar mensen worden opgeleid voor een baan binnen het cluster agro/vers/food. Ongeveer twee derde van de stagiaires en studenten die in aanraking komen met Dutch Fresh Port blijft binnen het cluster werkzaam. Dat geeft aan hoe aantrekkelijk we zijn als cluster. Met deze financiele impuls kunnen we de doelgroep kennis laten maken met de bedrijven van Dutch Fresh Port waardoor de kans groot is dat ze binnen het cluster gaan en blijven werken.”

De aanvraag voor de bijdrage uit het Groeifonds is tot stand gekomen door de krachtenbundeling van tientallen organisaties, bedrijven en overheden.

Over Dutch Fresh Port
Dutch Fresh Port is de naam waarmee de agro/vers/food-bedrijventerreinen in Barendrecht en Ridderkerk zich presenteren. In 2030 is Dutch Fresh Port het grootste en meest duurzame AGF-cluster in Europa. We zijn voorloper in de verslogistiek. Hier werken we samen met vooruitstrevende bedrijven en delen we faciliteiten en infrastructuur om succes en duurzaamheid te bevorderen. Samen zorgen we voor een positief ondernemersklimaat, tevreden medewerkers en een internationale uitstraling. Dit doen we met een goed georganiseerd beheer en een bruisende campus voor verslogistiek.

Over het Nationaal Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Dankzij economische groei kan blijvend geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en de nodige maatregelen tegen klimaatverandering.

Deze maand is de hoofdrijbaan van de Van Brienenoordbrug (A16) richting Rotterdam diverse nachten en een weekend dicht voor onderhoud.

De parallelbaan blijft tijdens de meeste afsluitingen open. Alleen tijdens de laatste nachtafsluiting van 25 op 26 september 2023 is de brug in zijn geheel in beide richtingen dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Ring Rotterdam (Beneluxtunnel), via de snelwegen A20, A4 en A15.

Hier vind je een overzicht van alle geplande afsluitingen.

Om de brug veilig en toekomstbestendig te houden, is vervanging en renovatie van verschillende onderdelen nodig. De werkzaamheden worden in de periode 2025–2028 en eventueel 2029 gefaseerd uitgevoerd. Bekijk deze animatie over hoe Rijkswaterstaat de renovatie aan gaat pakken.

Lees alles over het werk aan de Van Brienenoordbrug op de website van Rijkswaterstaat.

 

Samen op weg naar het meest duurzame agro/vers/food-cluster van Europa. Dat is waar de ondernemers van Dutch Fresh Port voor staan. Slim nadenken over personeelsvervoer kan daar aan bijdragen! 

Met het klimaatakkoord zijn er een aantal zaken die (grote) werkgevers verplicht zijn om te doen. Zij moeten CO2 uitstoot van werknemersvervoer reduceren. Daarom geldt vanaf 1 januari 2024 een rapportageplicht over woon-werk en zakelijk verkeer van medewerkers. De registratiplicht en bijbehorende rapportageplicht zijn jaarlijks terugkerende verplichtigen.

Er is een oplossing voor de bedrijven op Dutch Fresh Port om in gezamenlijkheid te kijken naar oplossingen voor personeelsmobiliteit. Zuid-Holland Bereikbaar heeft een gratis mobiliteitsscan gemaakt. In deze scan worden de postcodes van de medewerkers geüpload en kan er gekeken worden hoeveel procent met de auto, fiets, OV of anders naar het werk komt. Ook geven de cijfers inzicht, je kunt via de scan heel gemakkelijk zien wat voor effect het heeft als meer medewerkers met OV gaan reizen bijvoorbeeld, in hoeverre dat invloed heeft op de CO2-uitstoot.

Alle bedrijven op Dutch Fresh Port kunnen aan de scan meedoen. Ben je geïnteresseerd, mail dan naar: Johan in ’t Veld (johan@dutchfreshport.eu) of Niels Verduijn (N.Verduijn@bar-organisatie.nl).

Vanuit Dutch Fresh Port willen we het aantal mbo studenten in agro/vers/food-logistieke opleidingen in de regio vergroten. In de komende periode werken we aan een aanpak om vmbo-scholieren te interesseren voor deze opleidingen.

Tijdens de meeting met HR-managers op 15 juni jl. bespraken we wat de meest effectieve manier is voor het werven van vmbo-scholieren, en hoe we hen in aanraking kunnen laten komen met het cluster. Deze doelgroep is belangrijk: zij zijn de nieuwe generatie studenten op het mbo in de regio en toekomstig medewerkers van bedrijven op Dutch Fresh Port. Door de bedrijven gezamenlijk te presenteren, verwachten we meer studenten te interesseren voor een opleiding die aansluit op de banen bij Dutch Fresh Port.

We werken hierbij samen met de onderwijspartners op Dutch Fresh Port.

Tijdens de HR-meeting kwam ook de mobiliteitscan aan bod. Deze wordt gratis ter beschikking gesteld aan bedrijven om zo de eigen vervoersmogelijkheden te optimaliseren.

Wil je het volledige verslag van de bijeenkomst met HR managers ontvangen? Mail dan naar info@dutchfreshport.eu.

De volgende HR-meeting vindt plaats op donderdag 24 augustus van 12:00 tot 14:00 uur inclusief lunch. Een onderwerp dat op de agenda staat is marketing en wervingsmogelijkheden voor bedrijven op de vernieuwde website van Dutch Fresh Port. Meld je hier aan.

Als vervolg op de afgelopen HR-meeting op donderdag 15 juni, vindt op donderdag 24 augustus van 12:00 tot 14:00 uur de volgende meeting plaats voor HR-managers van Dutch Fresh Port, inclusief lunch. Een onderwerp dat op de agenda staat is marketing en wervingsmogelijkheden voor bedrijven op de vernieuwde website van Dutch Fresh Port. De volledige agenda volgt bij de uitnodiging.

Meld je snel aan via onderstaand formulier!

Aanmelding Bijeenkomst HR-professionals Dutch Fresh Port 24 augustus

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Barendrecht/Ridderkerk, 29 juni 2023 – Op 29 juni 2023 organiseerde Dutch Fresh Port een bijeenkomst met als hoofdthema mobiliteit. Dutch Fresh Port is een belangrijk agro/vers/food- logistieke bedrijventerrein in Nederland, waar vers en logistiek een cruciale rol spelen. De bijeenkomst had als doel om verschillende belanghebbenden uit het bedrijfsleven en de overheid samen te brengen om te discussiëren over uitdagingen en kansen op het gebied van mobiliteit.

Intentieovereenkomst binnenvaartlijndienst Dutch Fresh Port Corridor
Danser group, The Greenery Logistics, BCTN, Dole en Bakker Barendrecht tekenden tijdens de bijeenkomst een intentieovereenkomst om samen het vervoer per binnenvaart verder te ontwikkelen als Joint Corridor. Deze verbinding start op de Maasvlakte in Rotterdam en gaat via het water naar één van de binnenhavens in de regio. Deze duurzame corridor richt zich op een betrouwbaar en schaalbaar product en draagt bij aan de ambitie van Dutch Fresh Port voor een bereikbaar, verkeersveilig en duurzaam bedrijventerrein. Daarbij wordt onderzocht wat de impact en uitdaging is van vervoer via het water voor financiën, mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Ruim 45 vertegenwoordigers van bedrijven van Dutch Fresh Port, het ministerie van IenW, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, Topsector Logistiek, Havenbedrijf Rotterdam en GroentenFruitHuis waren aanwezig. Zij werden bijgepraat over de kansen van samenwerking op het gebied van het realiseren van een reeferhub, personeelsmobiliteit en een truckparking in het gebied. De reeferhub is een beveiligde parkeerplaats waar ’s avonds en ’s nachts gekoelde containers met versproducten naar toe kunnen worden gebracht. Hiermee wordt de spits vermeden. Samenwerking tussen bedrijven en overheden en onderwijs biedt grote meerwaarde voor Dutch Fresh Port.

Dr. Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam was de inspirerende gastspreker. Hij ging in op de vraag: hoe bereiden we ons voor op de ontwikkelingen in de verslogistiek, zero-emission vervoer, digitalisering, automatisering en hyperloop.

Ambassadeur van Dutch Fresh Port Johan in ‘t Veld presenteerde de gratis mobiliteitsscan voor werknemersvervoer die op initiatief van Zuid-Holland Bereikbaar speciaal voor bedrijven op Dutch Fresh Port ontwikkeld is. Met de scan krijgen bedrijven inzicht in de meest optimale vervoersmethoden voor hun werknemers. Ook kunnen zij hiermee voldoen aan de rapportageplicht van werknemersvervoer die vanaf 1 januari 2024 verplicht is. Werknemersvervoer is een speerpunt voor Dutch Fresh Port, met de flink groeiende aantallen medewerkers in het gebied zijn hier op duurzaamheid en mobiliteit mooie kansen te verzilveren.

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten