Bijeenkomst cyberweerbaarheid 12 april

Bijeenkomst 12 april Cyberweerbaarheid: de menselijke én technologische kant

Op de bijeenkomst van woensdag 12 april was het thema ‘Cyberweerbaarheid; de menselijke én technologische kant’. 1 op de 5 ondernemers wordt slachtoffer van een cyberaanval en dat is niet zonder financiële gevolgen. Daarom is een goede digitale beveiliging van belang. Mark Verweij heette de aanwezigen welkom, waarna CW Greenport hen meenam in het verhaal over cybercrime.

Cybercrime gaat niet alleen over je bedrijf, maar ook over je communicatie met de omgeving, klanten én personeel. Het gaat namelijk over processen en mensen en zij zijn degenen die ermee te maken krijgen in het geval iets mis gaat. Maak daarom goede afspraken met je it-leverancier: bespreek samen wat je doet als je met cybercrime geconfronteerd wordt.

Bedrijven zijn steeds afhankelijker geworden van digitale systemen de laatste jaren, dit neemt ook de nodige risico’s met zich mee. Daarom is het cyberweerbaarheidscentrum opgestart, om samen de cybercrime tegen te gaan. Toen de Rotterdamse haven een aantal jaren geleden getroffen werd door een cyberaanval, heeft het centrum hun werkwijze hierop aangepast.

Hoe werkt het cyberweerbaarheid centrum?

Ze starten met een nulmeting waarbij gekeken wordt hoe de cybersecurity binnen je bedrijf momenteel geregeld is. Je kunt als ondernemer gebruik maken van een spreekuur en praktische workshops. Daarnaast hebben ze een checklist om afspraken te maken met je toeleveranciers. De bedreigingen worden in de gaten gehouden door de Nederlandse overheid, het cyberweerbaarheidscentrum kan hierbij meekijken in de dreigingsinformatie.

Meer informatie en aanmelden: www.cwgreenport.nl

cyberweerbaarheid meeting cyberweerbaarheid meeting

Donderdag 13 april bezocht een grote vertegenwoordiging van Dutch Fresh Port de Port of Rotterdam. Op uitnodiging van Anne Saris, Business Manager Agrofood van de haven, maakten we een rondvaart door de haven en konden we een blik werpen op de indrukwekkende container terminals, kranen en schepen.

Voorafgaand aan de rondvaart gaf Anne Saris een toelichting op de invoer van verse producten zoals groente en fruit in de haven, de uitbreiding die daar in de haven voor wordt aangelegd en de doorvoer naar het achterland.

Meer kennis en onderzoek het gebied in halen

Ook is gesproken over de campusontwikkeling op Dutch Fresh Port. Bij de verdere ontwikkeling van de campus wordt ook gewerkt aan een kennis- en innovatie agenda, door kennis het gebied in te halen. Er is behoefte aan meer ondernemers om kennis en expertise te delen om de kwaliteit van onderzoeken beter te maken. Ondernemers die zich daar aan willen verbinden krijgen zo ook meer contact met potentieel nieuwe medewerkers. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via info@dutchfreshport.eu.

Momenteel loopt een traject met de Hogeschool Rotterdam waar vele studenten meedenken over actuele vraagstukken. Dit zijn niet alleen jonge studenten, maar ook mensen met levenservaring met een leeftijd boven 30 jaar, die meedenken over innovaties en verduurzaming binnen de voedselindustrie.

Reeferhub; altijd bereikbaar voor aanvoer koelcontainers

Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een reeferhub op Dutch Fresh Port. Er komen veel reefers (gekoelde containers) vanaf de haven naar Dutch Fresh Port. De haven is 24/7 open, maar importeurs zijn vaak van 6 tot 18 open. Dat betekent dat er vertraging is in het doorvoeren van de reefers vanuit de haven naar de bedrijven; er is een wachttijd of het vervoer met vrachtwagen vindt in de spits plaats. En vertraging is met een gekoelde container juist niet de bedoeling. Daarom willen we op Dutch Fresh Port een reeferhub realiseren. Dat is locatie die kun je zien als nachtkluis voor containers. Met bewaking en stekkerdozen, waar de gekoelde containers kunnen worden geparkeerd, zo snel mogelijk na aankomt in de haven. De reeferhub wordt digitaal ontsloten. Zodoende kan de container zo snel mogelijk na aankomst in de haven worden gestald en in de ochtend kan worden uitgehaald en bij de klant afgeleverd.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft over deze oplossing meegedacht.  Ook de studenten van de Hogeschool Rotterdam denken mee over de verdere ontwikkeling van de reeferhub.

Bedrijven kunnen meedenken over de businesscase voor de reeferhub, wie denkt mee? Wie interesse heeft kan zich aanmelden via info@dutchfreshport.eu.

Dutch Fresh Port Werkt!

En als laatste is gesproken over ‘Dutch Fresh Port Werkt!’ Dutch Fresh Port is een cluster van slimme doeners, waar het zinvol is om mensen skills-gericht op te leiden: doelgroepen vanuit verschillende achtergronden, met afstand tot arbeidsmarkt. Binnenkort start bij Van Gelder een eerste selectie werkzoekenden die onder goede begeleiding wordt klaargestoomd voor een baan in de agroversfood-logistiek.

Deelnemers worden begeleid bij sollicitatiegesprekken, krijgen informatie over hoe ze het best uit de verf komen bij een bedrijf.

Wie ook op die manier nieuw personeel wil vinden kan zich melden bij Shannon Kastelan via sc.kastelan@rotterdam.nl

 

Donderdag 17 november was de drukbezochte jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor ondernemers op Dutch Fresh Port. Tijdens de bijeenkomst werden de ondernemers bijgepraat over alle ontwikkelingen in het gebied. Gert-Jan Verstoep van de gemeente Barendrecht, programmamanager van Dutch Fresh Port, heette alle aanwezigen welkom en gaf in een korte opsomming weer wat de actuele relevante ontwikkelingen in het gebied zijn. Zo was er in oktober het nieuws over een bijdrage van de MRDH van bijna € 1 miljoen voor drie ambitieuze projecten in het gebied. 

Bekijk de sfeerreportage over de netwerkbijeenkomst hier!

Cyberweerbaarheid

Johan in ’t Veld, als ondernemer betrokken bij Dutch Fresh Port, vertelde over de mogelijkheid om je bedrijf te laten onderzoeken op cyberweerbaarheid, vanuit het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport  wordt hieraan bijgedragen. Mark Verweij gaat hiervoor in samenwerking met Greenport een scan uitvoeren bij AGF-bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hieraan deelnemen.

Oplossingen voor mobiliteit

Lara Severin is in opdracht van de BAR organisatie recent gestart met het voeren van gesprekken met werkgevers binnen Dutch Fresh Port. Het doel van deze gesprekken is om de wensen, kansen en belemmeringen op het gebied van mobiliteit op te halen en naar praktische oplossingen te vertalen om te komen tot een duurzame collectieve mobiliteitsoplossing voor het hele gebied. Zij nodigt alle werkgevers uit hierover met haar in gesprek te gaan.

 

 

 

 

 

 

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten