Bereikbaarheid

Denkt u mee over bereikbaarheid van Dutch Fresh Port?

Dutch Fresh Port is een belangrijk gebied voor de doorvoer van groente, fruit en versproducten naar supermarkten en horeca. De bedrijvigheid op Dutch Fresh Port levert veel auto- en vrachtwagenverkeer op. Dutch Fresh Port breidt uit en daarmee groeit ook het aantal vervoersbewegingen. Dutch Fresh Port zoekt samen met bedrijven, gemeenten en provincie naar duurzame mobiliteitsmogelijkheden om voor iedereen bereikbaar te zijn en te blijven.

 

 

Denkt u mee?

Dutch Fresh Port wil een breed pakket met maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied opstellen. In de komende periode onderzoeken we welke mogelijkheden betrokkenen zien als het gaat om de bereikbaarheid én mobiliteit. En brengen we huidige problemen in kaart. Graag vragen we iedereen die bij Dutch Fresh Port betrokken is, als bewoner, werknemer, werkgever en/of weggebruiker, om hierover mee te denken.

Tot 3 juli kan dit via het online-programma Maptionnaire klik op de button hieronder:

Denk mee om de bereikbaarheid beter te maken!

HOE WERKEN WE AL AAN BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT?

Aanpassing van het wegennet
Om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren richt Dutch Fresh Port de wegen op het gebied zo gunstig mogelijk in. De mobiliteitsadviseurs kijken hierbij naar wat nodig is voor het vrachtverkeer, doorgaand verkeer tussen Ridderkerk en Barendrecht en de fietsers in het gebied. Afgelopen jaar is de Verbindingsweg vernieuwd. Ook is een extra verbinding aangebracht tussen BT Oost, Verenambacht en Nieuw Reijerwaard door het verlengen van de Voorweg via de onderdoorgang onder de Rijksstraatweg tot aan de rotonde op de Verenambachtweg.

In 2021 en 2022 wordt de IJsselmondse Knoop gereconstrueerd; er komen extra rijstroken, zodat meer capaciteit ontstaat. Fietsers kunnen na de reconstructie gebruikmaken van gescheiden fietspaden en fietstunnels onder de rijbaan door.

Nadenken over andere manieren van vervoer
De groei van Dutch Fresh Port betekent meer banen, meer werknemers en meer bezoekers. Werknemers op Dutch Fresh Port komen vaak met de auto naar hun werk. Dat is makkelijk, het gebied ligt immers naast de A15. Om de verkeersdruk te verminderen bespreekt Dutch Fresh Port met de bedrijven hoe ze werknemers kunnen stimuleren zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar hun werk te komen. Ook kijken we met de bedrijven naar de haalbaarheid van extra voorzieningen, bijvoorbeeld fietsenstallingen en oplaadvoorzieningen voor elektrische fietsen. Nog een optie is het aanbieden van deelscooters en deelfietsen om de afstand van het NS-station naar Dutch Fresh Port (en terug) te overbruggen.

Afstemmen van transport
Uiteraard heeft Dutch Fresh Port oog voor duurzame oplossingen die ook meteen het aantal verkeersbewegingen verminderen. Te denken valt dan aan het onderling afstemmen van transport door bedrijven, het delen van vrachtwagens. Ook onderzoeken de mobiliteitsadviseurs het gebruik van energiezuinige auto’s en vrachtwagens en de mogelijkheden om de logistiek van de verschillende bedrijven slim op elkaar af te stemmen, zodat er geen halflege vrachtwagens hoeven te rijden.

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten