Reststromenhub

We vinden het belangrijk dat bedrijven in groenten en fruit anders naar hun reststromen gaan kijken. Het hoogste doel is dat er een plek ontstaat waar overgebleven groenten en fruit op duurzame wijze worden omgezet in andere producten voor consumptie of een weg vinden naar een andere waardevolle bestemming. De basis ligt bij het berekenen van het afvalpercentage aan eetbare producten. Als je weet hoeveel je verspilt, kun je daarop het bedrijfsproces anders inrichten. Daarvoor is een reststromenscan beschikbaar.

Ook veel ondernemers van Dutch Fresh Port zelf  zijn ervan overtuigd dat hoogwaardige benutting van reststromen mogelijk is en gaat voor een fysieke plek, waar overgebleven groenten en fruit alsnog hun weg vinden naar verschillende afzetkanalen. Zoals bijvoorbeeld in producten voor consumenten en diervoederbedrijven,  omgezet door innovatieve startups en scale-ups. Het benutten van restromen kan in de toekomst zelfs een manier worden voor het AGF-cluster om geld te verdienen aan reststromen.

Interesse (op)gewekt?

Neem dan contact met ons op. Of benader direct Wendy van Vliet, projectleider verkenning reststromenhub Dutch Fresh Port: voedselverspilling@greenportwestholland.nl

Een pauzelandschap of ongebruikte stukken bouwgrond, talud of geluidswal lenen zich uitstekend voor het plaatsen van zonnepanelen. Op de locatie moet zeker tien jaar geen bebouwing plaatsvinden. Dankzij de zonnepanelen kan onbenutte grond energie opleveren. Het beste rendement wordt behaald wanneer de grond oost/west of zuid gesitueerd is. Er kan een eenvoudige onderconstructie geplaatst worden. Ligt uw bedrijf dichtbij een ongebruikt stuk grond, of talud, dan kan de energie direct naar de hoofdafnemer worden geleverd.

Interesse (op)gewekt?

Per locatie dient bekeken te worden wat de beste oplossing is. De onderconstructie is een grote kostenpost van een PV systeem en varieert met de soort ondergrond. Voor de zonnepanelen zelf is het belangrijk de aansluitmogelijkheden in een vroeg stadium te beoordelen. Heeft u grond op het oog waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst (van minimaal 5.000 m2 nabij een distributiecentrum)? Neem dan contact met ons op om samen de mogelijkheden te bekijken.

De koeling van veel koelhuizen is gedateerd en bevat vaak nog synthetische koudemiddelen. Renovatie van het koelsysteem zit daarom bij veel ondernemers in de pijpleiding. Dit biedt mogelijkheden voor een efficiënter systeem. Vaak kan met een minimale investering al een vele malen efficiënter systeem worden aangelegd. Afhankelijk van de gewenste temperaturen kan gemiddeld 15% efficiëntiewinst worden behaald.

De best presterende koelinstallatie zijn nauwkeurig ingepast qua vermogen en temperaturen. Onnodig op- en afschakelen wordt hierdoor voorkomen. Dit komt de prestatie van de installatie ook nog eens ten goede.

Bij selectie van een nieuw systeem kunnen ondernemers meteen meenemen hoe de restwarmte van de installatie kan worden benut voor verwarming van gebouwen, regeneratie van een WKO systeem of ontvochtiging.

Interesse (op)gewekt?

Wij begeleiden u graag bij uw vraag naar efficiëntere koeling.

Download rekenvoorbeeld

De opwekking en afname van duurzame energie op Dutch Fresh Port gaan gepaard met tijdelijke pieken. In de toekomst kan dit leiden tot congestieproblemen, oftewel ophoping in of verstopping van het energienetwerk. In het ergste geval gaat duurzaam opgewekte energie verloren, omdat het niet kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Of bedrijven moeten, bij gebrek aan elektriciteit, hun processen tijdelijk stilleggen. Batterijopslag kan zo’n (tijdelijk) congestieprobleem opvangen en garandeert daarmee (als back-up van het bestaande netwerk) de continuïteit voor uw bedrijfsprocessen. Bovendien zorgt batterijopslag voor maximaal gebruik van lokaal (zelf) opgewekte duurzame energie en biedt het kansen voor handel in opgeslagen energie.

Interesse (op)gewekt?

Samen met u kijken wij graag naar een concept business case.

De bedrijven op Dutch Fresh Port hebben veel onbenutte ruimte, in de vorm van parkeerplaatsen. Deze kunt u afdekken met een constructie van hout of metaal. Door het plaatsen van een aantal carports boven de parkeerplaatsen kunt u duurzame stroom opwekken. Deze carport kan eventueel worden gecombineerd met een elektrische laadpunt voor personenauto’s. De opgewekte energie wordt dan direct gebruikt.

Er zijn verschillende opties om een carport te organiseren. U kunt dit zelfstandig doen op uw eigen terrein, of waar parkeervoorzieningen dichtbij elkaar liggen, gezamenlijk met het naastliggende bedrijf.

Met betrekking tot de financiering kunt u kiezen voor aanschaf of een financieringsconstructie zoals leaseconstructies / as a service. Er zijn veel (markt)partijen die u hierin kunnen helpen. De keuze hangt af van uw budget. Bovendien is er bij grote systemen (>15-999kWp) de mogelijkheid om SDE++ subsidie aan te vragen.

Interesse (op)gewekt?

Samen met u kunnen we verschillende acties in beeld brengen om tot ontwikkeling van een carport te komen. Denk hierbij aan het bepalen van de locatie, analyseren van ondergrond, elektrische voorzieningen en omgeving, etc.

Download rekenvoorbeeld

Energie besparen is altijd goed, want als ondernemer wil je nu eenmaal geen onnodige kosten maken. Dutch Fresh Port heeft contact met De Energieke Regio. Die maakt een vrijblijvende energiescan waarbij ze uw bedrijf op circa vijftig punten doorlicht. Op basis daarvan doen ze  aanbevelingen voor investeringen en geven ze duidelijkheid over de terugverdientijd. Als ondernemer krijgt u een objectieve beoordeling van alle onderdelen rondom energiegebruik, zoals zonlichttoelating, HR-plus ramen, ledverlichting, zonnepanelen of afstellen van verwarming. De scan geeft inzicht in quick wins, waarin oplossingen zijn opgenomen met 3, 5 of 6 jaar terugverdientijd. Ook zijn er snelle oplossingen met een directe opbrengst, zoals het vervangen van halogeenlampjes door ledverlichting. Dat is een snelle manier om energiebesparing door te voeren.

Interesse (op)gewekt?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voor de opwekking van duurzame windenergie komen er drie windmolens op Dutch Fresh Port. Naar verwachting zullen deze tussen 2023 en 2025 worden gerealiseerd en stroom gaan leveren. Doordat deze windmolens op het bedrijventerrein (deelgebied Nieuw Reijerwaard) worden gebouwd liggen er kansen voor de ondernemers om lokale duurzame energie af te nemen. De windmolens laten in een oogopslag zien dat Dutch Fresh Port duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Ondernemers kunnen de windenergie B2B inkopen of collectief.

Interesse (op)gewekt?

U kunt voorsorteren om lokaal en duurzaam mogelijk energie in te kopen. Samen kunnen we uw opties verkennen met lokale opwekking op eigen dak plus een restant duurzaam lokaal inkopen voor een zo duurzaam mogelijk elektriciteitsverbruik. Wij werken hiervoor samen met een lokale energie coöperatie .

Door het systeem te selecteren op het maximum vermogen dat op de dag afgenomen wordt kan tijdens zonnige dagen ‘nul’ op de meter worden gerealiseerd. Aangezien de energieprijzen enorm fluctueren wordt eigen opwek steeds interessanter. Bij een geschikt dak kan er een systeem geplaatst worden dat met ballast op het dak wordt gefixeerd. Wanneer het dak constructief ongeschikt is voor standaard zonnepanelen, zijn er mogelijkheden om lichtere varianten toe te passen.
Indien het transportvermogen van elektriciteit over het net beperkt is kan gekozen worden voor een batterijopslag om energie op te slaan.

Interesse (op)gewekt?

Samen met u kunnen we het stappenplan voor het plaatsen van zonnepanelen doornemen.

1. Geschiktheid en staat dak onderzoeken, expert, overweging om te vervangen

2. Constructie gegevens verzamelen en laten doorrekenen door constructeur

3. Verzekeringseisen verifiëren met verzekeraar of tussenpersoon

4. In partnership met installateur systeem kiezen dat voldoet aan eisen

5. Systeem cross-checken met verzekeraar en constructeur

6. Projectplan maken en goed nadenken over uitvoering, hijsen, transport, overlast enz.

Download rekenvoorbeeld

Hoe komt mijn personeel veilig en (liefst ook) duurzaam op de werkplek en weer terug naar huis? Veel bedrijven op Dutch Fresh Port kampen met deze vraag. Natuurlijk kan elk bedrijf zijn eigen wiel proberen uit te vinden. Maar Dutch Fresh Port ziet woon-werkverkeer van medewerkers als een gezamenlijke opgave. Een probleem dat vraagt om een gemeenschappelijke oplossing, bijvoorbeeld met het gezamenlijk investeren en plannen van deelfietsen, -scooters en/of e-shuttles.

Interesse (op)gewekt?

Wilt u brainstormen over wat er speelt, waar u tegenaan loopt en wat volgens u een goede oplossing zou kunnen zijn om duurzaam personenvervoer te stimuleren? Graag!

DC-net = een gelijkstroom elektriciteitsnetwerk

AC-net = het reguliere (wisselstroom) elektriciteitssysteem

De openbare verlichting op het nieuwbouwgedeelte van Dutch Fresh Port (Nieuw Reijerwaard) is al aangesloten op een DC-net. Op de overige locaties op ons bedrijventerrein is AC de standaard van het gehele overige elektriciteitsnetwerk.

Opwekkers en gebruikers van duurzame energie, bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische laadpalen kunnen functioneren op DC (gelijkstroom). De opslag van (duurzame) energie in batterijen gebeurt eveneens op basis van DC.

Aansluiting op het DC-net is efficiënter (minder energieverlies), veiliger, beter voor de levensduur en vereist minder materiaal (koper en geledingen).

Het huidige AC-netwerk omzetten naar een volledig DC-net is duur. Ondernemers kunnen hier wel aan denken bij nieuwe ontwikkelingen of grotere renovaties. Een DC-net op lokaal niveau of kavelniveau kan kansen bieden om op eenvoudige of innovatieve manier tot gebruik van opgewekte zonne-energie te komen. In combinatie met een batterijopslag en bedrijfsverlichting is een lokaal DC-net een innovatieve aanwinst.  

Interesse (op)gewekt?

Hebt u plannen voor (grote) renovaties? Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor omschakeling naar een DC-net.

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief