Dutch Fresh Port en Greenport West Holland slaan de handen ineen

Johan in 't Veld, werkgroep ‘Coalition of the Willing’
"Ondernemers in de AGF-handel en tuinbouw clusters cyberweerbaar maken"

Cybercriminaliteit is in zwang. Hackers vallen via de digitale snelweg bedrijven binnen en gaan op zoek naar inloggegevens of gevoelige bedrijfsinformatie. Die gegevens verkopen ze door, gebruiken ze om ondernemers af te persen, voor zakelijke identiteitsfraude of om geld van de bedrijfsrekening te halen. Dutch Fresh Port en Greenport West Holland slaan de handen ineen om ondernemers in de AGF-handel en tuinbouw clusters cyberweerbaar te maken. “We willen de hele tuinbouwbranche erbij betrekken. Als een ketenpartner niet kan leveren vanwege een cyberincident, hebben heel veel andere ondernemers daar last van,“ vertelt Johan in ’t Veld. Hij heeft namens Dutch Fresh Port zitting in de voorbereidende werkgroep ‘Coalition of the Willing’.

Dutch Fresh Port, Greenport West Holland en een aantal andere branchegenoten willen een zogenaamd cyberweerbaarheidscentrum opzetten. Dit centrum moet bijdragen aan een digitaal veilig tuinbouwcluster waarbij wordt samengewerkt om meer bescherming te bieden tegen (de gevolgen van) cybercriminaliteit.

Bewustwording en vertrouwen

Om dit te bereiken zijn verschillende randvoorwaarden nodig. Johan in ’t Veld: “Bewustwording van de gevaren en risico’s en onderling vertrouwen zijn het allerbelangrijkst. Om weerbaar te worden tegen dit soort criminaliteit is het namelijk nodig kennis en informatie uit wisselen en zo van elkaar te leren. Ondernemers moeten er zich van bewust zijn dat we op dit punt geen commerciële concurrenten zijn, maar collega’s die elkaar hard nodig hebben om dit risico te lijf te gaan.”

Cyberweerbaarheidsscan

Het idee is om vanuit het cyberweerbaarheidscentrum verschillende activiteiten te organiseren die de cyberweerbaarheid van aangesloten ondernemingen vergroten. Hierbij valt te denken aan sessies met experts die ondernemers wegwijs maken, een platform voor het delen van expertise, het verzamelen van signalen over digitale bedreigingen, een centraal ondersteuningspunt en uitvoering van een cyberweerbaarheidsscan of een technische vulnerability scan. “Uiteraard kan er ook sprake zijn van inkoopvoordelen, bijvoorbeeld voor beschermende software of andere producten die de weerbaarheid verhogen.” Verder wil de voorbereidende werkgroep ‘Coalition of the Willing’ basisstandaarden en praktische, direct hanteerbare maatregelen opstellen waarmee ondernemers zich kunnen beschermen tegen de minder geraffineerde acties van cybercriminelen.

Ambitieus plan

Genoeg ideeën en plannen, dus. Maar om die te bereiken moet eerst de basis worden gelegd. Johan in ’t Veld: “Het is een ambitieus plan dat vraagt om de opzet van een projectorganisatie, een plan van aanpak, het ophalen van commitment bij aangesloten partijen, het werven van leden en het aanvragen van subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).” Voor nu zet Johan in ’t Veld met name in op commitment en vertrouwen van de ondernemers van Dutch Fresh Port  “Voor een gezonde toekomst moeten ondernemers weerbaarheid opbouwen tegen cybercriminaliteit. Dat is een reëel gegeven. Het cyberweerbaarheidscentrum helpt ondernemers daarbij. Het is van wezenlijk belang hieraan mee te doen.”

Er staan al twee workshops ingepland op 13 en 14 oktober. Meer info: https://greenportwestholland.nl/twee-workshops-over-voorkomen-schade-door-hackers-bij-tuinbouwbedrijven/

 

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief