Berkman Energie Service, Koninklijke Euser Transport en EQUANS bundelen krachten
23 september 2021
Het streven naar continuïteit is de rode draad in hun beider familiebedrijven, constateren Bas Euser van logistiek dienstverlener Euser, onder meer betrokken bij het vervoer van AGF, en Pieter Berkman van Berkman Energie Service.
Beide bedrijven zijn al meer dan 100 jaar actief – met de derde en vierde generatie aan het roer – en richten de blik op de lange termijn waardoor ze telkens meegroeien met hun klanten. Ook in deze tijd is het nodig om nieuwe stappen te zetten om de bedrijven naar de volgende fase te kunnen brengen.

Dat die volgende fase voor hen draait om duurzame mobiliteit is Pieter en Bas wel duidelijk. Ook duidelijk is dat veel van die volgende stap nog onontgonnen terrein is. Het is de reden dat Bas hamert op samenwerking. “Aangezien wij de laatste schakel zijn in de hele keten kijken we gezamenlijk met onze opdrachtgevers naar hoe we het kunnen aanvliegen en wat daarvoor nodig is. We nemen daarin het voortouw bij de klanten en nemen ze in dat proces ook mee.” Pieter vult aan dat ‘groen’ daarbij niet alleen een verkoopargument moet zijn. Hij pleit voor een no-nonsense houding en wil voor zijn klanten een kritische partner zijn.

Berkman gaat op een nieuwe locatie binnen Dutch Fresh Port een MobilityHUB ontwikkelen met ondermeer een truckparking, reeferhub en een waterstoftankstation, waarbij de ambitie is om de windturbines aan dit waterstofstation te koppelen om groene waterstof te produceren. “De MobilityHUB is daarom een fysieke plek waar ook ruimte is om innovaties op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid te faciliteren en op dit moment hebben zowel Euser als EQUANS aangegeven mee te willen doen als partner in deze ontwikkeling”, zegt Pieter.

Schetsontwerpfase

Momenteel is de MobilityHUB in de schetsontwerpfase. Er is overeenstemming over de locatie en de drie partijen werken op dit moment aan de concrete invulling van de hub. Daarvoor wordt nagedacht over het toepassen van onder andere waterstoftechnologie, battery-storage en smartgrid – waarbij technologie wordt ingezet om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen.

Innoveren en experimenteren

Maar ook in de eigen bedrijven innoveren en experimenteren de ondernemers om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van duurzame mobiliteit. Ook al brengt dat een zeker risico met zich mee. “Afhankelijk van de situatie willen we een koploper of een middenvelder zijn, maar een investering mag nooit ten koste gaan van de continuïteit van onze bedrijven”, geeft Pieter aan. Zo heeft Berkman Energie Service geïnvesteerd in batterij-elektrische en waterstof-elektrische auto’s, laadpalen en is bezig om een waterstoftankstation te bouwen.

Ook Euser heeft onlangs in batterij-elektrische vrachtwagens geïnvesteerd waarbij het ontdekken van de mogelijkheden van het product voor Bas centraal staat. “Wij doen het voorlopig puur om ervan te leren en te kijken hoe we deze vrachtauto’s kunnen inzetten. Het is de toekomst waar we voor staan en daar gaan we op deze manier mee starten.”

Niet toegerust

Bij alle focus op energietransitie missen de heren een lange termijn visie van de landelijke overheid en uiten zij hun zorgen over het netwerk dat niet is toegerust op de toenemende elektrificering. Zij verwachten dat er rigoureuze aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn om voldoende capaciteit te kunnen genereren en op te slaan voor alle nieuwe duurzame gebruikers. Bas geeft aan dat er voor een vloot van elektrische vrachtauto’s zoveel capaciteit nodig zou zijn, dat hij zich vragen stelt bij de haalbaarheid daarvan. Een praktisch punt waar hij bijvoorbeeld tegenaan loopt, is dat zonnecollectoren overdag, als de zon schijnt, elektriciteit genereren. Maar overdag rijden de vrachtauto’s, dus die moeten ’s nachts laden, als de zon niet schijnt, en het elektriciteitsnet heeft geen opslagfunctie.

Daarom vindt Pieter dat de focus breder zou moeten zijn dan elektrificering alleen. “Zelfs al zou het kunnen, is het de vraag vanuit continuïteit of je een infrastructuur op één systeem zou willen uitleggen. Nu is er tegelijkertijd een fossiel, aardgas en elektrisch systeem. Elektrificering alleen maakt ons kwetsbaarder.” Hij pleit dan ook voor de gelijktijdige ontwikkeling van de waterstoftechnologie in combinatie met de verdere elektrificering. “Allebei zijn nodig voor het grote geheel,” besluit Bas.

Bron: agf.nl

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.