Cyberweerbaarheidscentrum voor ondernemers op Dutch Fresh Port
12 oktober 2022
Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is gestart. Dit initiatief van tien organisaties zet zich in voor een digitaal veilig tuinbouwcluster.
Bedrijven uit de sector, zoals productiebedrijven, veredelaars, handel en toelevering, kunnen zich als deelnemer bij dit Cyberweerbaarheidscentrum aansluiten. Zij krijgen vervolgens hulp bij het verbeteren van hun cyberveiligheid, onder meer door advies, hulp van cybersecurityexperts en dreigingsinformatie. Het startschot voor het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport was op vrijdagochtend 7 oktober op de HSD Campus in Den Haag.

Johan in ’t Veld van Dutch Fresh Port: “Met onze deelname aan het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport kunnen we onze ondernemers de ultieme service bieden op het gebied van digitale veiligheid, zoals de bedrijfsscan om te zien waar de zwakheden liggen.”

Tijdens de kick-off werd in aanwezigheid van de tien initiatiefnemers en de Greenboard van Greenport West-Holland www.cwgreenport.nl gelanceerd. Aansluitend konden deze organisaties direct ervaring opdoen met een cybercrisis. Tijdens een speciale cybercrisisoefening kregen de deelnemers inzicht in de verschillende aspecten die komen kijken bij een dergelijke crisis en hoe zij zich daar het beste op kunnen voorbereiden. Zoals wel of niet externe hulp inschakelen, communicatie naar werknemers en de buitenwereld, het eventueel betalen van losgeld en het zo snel mogelijk weer de organisatie op orde krijgen. Leden van de Greenboard, de partners van Greenport West-Holland, tekenden een ondersteuningsverklaring waarin zij afspraken het Cyberweerbaarheidscentrum de komende jaren samen te gaan versterken.

Met de lancering van het cyberweerbaarheidscentrum Greenport is het nu mogelijk voor organisaties uit de tuinbouwsector zich hierbij aan te sluiten. En zo te werken aan de cyberweerbaarheid van zowel de eigen organisatie als de gehele sector.

Veiligheid in de keten

Door toenemende digitalisering van de tuinbouw en de opkomst van Internet of Things krijgen ook steeds meer ondernemers binnen het tuinbouwcluster te maken met cyberincidenten. De gevolgen hiervan voor ondernemers zijn divers en lopen uiteen van het betalen van losgeld om weer toegang te krijgen tot het eigen bedrijfsnetwerk, tot de uitval van faciliteiten waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Door de ingewikkelde ketenafhankelijkheid van het glastuinbouwcluster (toelevering, teelt, handel) heeft de gehele sector er last van als ketenpartners niet kunnen leveren door een cyberincident. De keten is letterlijk zo sterk als de zwakste schakel. Naarmate de onderlinge gegevensuitwisseling toeneemt, neemt ook de kwetsbaarheid van de keten toe wanneer één van de ketenpartners wordt getroffen door een cyberincident.

‘Een veilige digitale economie’

Meindert Stolk, Gedeputeerde Economie en Innovatie en voorzitter van Greenport West-Holland: “Samenwerking in de keten werpt zijn vruchten af. Door bewustwording van kansen en bedreigingen op digitaal gebied, niet alleen van jezelf maar ook van de hele keten van leveranciers en afnemers, kunnen we elkaar versterken. Cybercrime is helaas aan de orde van de dag. De provincie Zuid-Holland maakt zich samen met de Greenport en haar partners sterk voor een veilige digitale economie.”

André van der Linden, CIO bij Royal FloraHolland: “Digitalisering van de sierteeltsector staat hoog op onze agenda. Met digitalisering verbinden we de keten wat enorme kansen en mogelijkheden met zich meebrengt, maar ook hogere eisen stelt aan de digitale veiligheid. Om als sector weerbaarder te worden tegen digitale criminaliteit, hebben we de inzet van iedereen nodig. Alleen gezamenlijk zorgen we voor een digitaal veilige sierteeltsector.”

Bert Feskens, programmamanager van Cyberweerbaarheidscentrum Greenport: “Het vergroten van digitale veiligheid vraagt dus om een ketenaanpak. Met het cyberweerbaarheidscentrum willen we bedrijven samen laten werken aan oplossingen en hen helpen met concrete middelen en advies om zich tegen cybercriminelen te weren.”

Over het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

De diensten van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport zijn: helpen van deelnemers met onder meer raad en praktisch advies, direct toegang tot cybersecurityexperts, verstrekken van actuele en relevante (dreigings)informatie, verhogen van bewustwording over digitale veiligheid binnen het tuinbouwcluster en faciliteren van kennisdeling en netwerking. Meer informatie op www.cwgreenport.nl.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is een initiatief van Greenport West-Holland, Security Delta (HSD), Delphy, Dutch Fresh Port, Royal FloraHolland, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Hoogendoorn Automatisering, Interpolis-Achmea, het Digital Trust Center, de Haagse Hogeschool, de Provincie Zuid-Holland en Gemeente Den Haag (Kansen voor West II).

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.