Doe mee aan ons onderzoek naar laadinfrastructuur op Dutch Fresh Port
17 juni 2024
Het aantal elektrische voertuigen zal de komende jaren naar verwachting sterk toenemen. De nadruk van de transitie van het logistiek vervoer zal op de bedrijventerreinen komen te liggen. Dat geldt ook voor Dutch Fresh Port. We verwachten een groeiende behoefte aan laad-mogelijkheden op het bedrijventerrein. Er liggen kansen voor efficiëntie en kostenbesparing wanneer bedrijven ervoor kiezen de handen ineen te slaan en gezamenlijk een gedeelde laadinfrastructuur realiseren. Daarom willen we op Dutch Fresh Port onderzoeken of een gezamenlijke aanpak voor het gehele bedrijventerrein mogelijk is.

Vul de vragenlijst hier in: https://form.jotform.com/241481682955062

Zero-emissie stadslogistiek

Bestel- en vrachtauto’s zorgen voor ongeveer een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. De uitstoot van CO2 is slecht voor het klimaat en heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Daarom is in het Klimaatakkoord in 2019 afgesproken om alle bestel- en vrachtauto’s die in steden rondrijden versneld emissievrij te maken door zero-emissie zones (ZES-zones) in te richten. Tot nu toe hebben 33 gemeenten de ambitie tot invoering of een besluit tot invoering van een ZES-zone genomen. De eerste ZES-zones worden vanaf 1 januari 2025 ingesteld. Vanaf die datum moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto’s die een ZES-zone in willen rijden batterij-elektrisch of waterstof-elektrisch aangedreven zijn. Een overzicht van alle ZES-zones in Nederland kunt u vinden op: www.opwegnaarzes.nl/bedrijven/voorbedrijven/waar-komen-de-ze-zones

We bereiden ons voor!

Het aantal elektrische voertuigen zal de komende jaren naar verwachting sterk toenemen. De nadruk van de transitie van het logistiek vervoer zal op de bedrijventerreinen komen te liggen. Dat geldt ook voor Dutch Fresh Port. Er zal een grote behoefte aan laad-mogelijkheden komen op het bedrijventerrein. Het realiseren van laadinfrastructuur op een bedrijventerrein is een complex en kostbaar proces wat jaren kan duren. Er liggen kansen voor efficiëntie en kostenbesparing wanneer bedrijven ervoor kiezen de handen ineen te slaan en gezamenlijk een gedeelde laadinfrastructuur realiseren.. Daarom willen we op Dutch Fresh Port onderzoeken of een gezamenlijke aanpak voor het gehele bedrijventerrein  mogelijk is.

Doel: Gezamenlijke laadinfrastructuur

De gemeenten Barendrecht en Ridderkerk stellen samen met Dutch Fresh Port een gericht plan van aanpak op voor de realisatie van laadinfrastructuur op het bedrijventerrein. Hiervoor willen we een goed beeld krijgen van de toekomstige behoefte aan laadinfrastructuur .  Wij nodigen de bedrijven van Dutch Fresh Port uit om zich aan te sluiten bij deze collectieve aanpak voor de realisatie van laadinfrastructuur. Een collectieve aanpak is financieel de beste optie voor een toekomstbestendig plan van aanpak voor elke onderneming.

Vul de vragenlijst in

Voor het opstellen van dit plan van aanpak is informatie nodig over de vloot van de bedrijven op Dutch Fresh Port. Wij vragen u daarom om een korte vragenlijst in te vullen om deze informatie te verzamelen. De vragenlijst is opgesteld door de Regionale Agenda Laadinfrastructuur Zuidwest en wordt uitgevoerd door EVConsult. Het invullen van de vragenlijst  kost u ongeveer 10 minuten van uw tijd. De informatie uit deze vragenlijst wordt alleen gebruikt voor het opstellen van het plan van aanpak. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vul de vragenlijst hier in:

https://form.jotform.com/241481682955062

Uiteraard houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen van de laadinfrastructuur. Dat doen we via deze nieuwsbrief en de website www.dutchfreshport.eu.

Wilt u nu al meer weten over de toekomst van laadinfrastructuur of het plan van aanpak voor Dutch Fresh Port? Neem contact op met Michiel Jak via 06 – 16 48 43 38

 

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.