Dutch Fresh Port is samen werken
16 november 2020
'Samen' is het magische woord dat ondernemers op Dutch Fresh Port veelvuldig gebruiken tijdens het netwerkevent Dutch Fresh Port: what’s in it for me? De bijeenkomst vond plaats op 29 oktober in het Experience center van Van Gelder groente en fruit in Ridderkerk.
In de, volgens gedeputeerde Adri Bom, ‘super innovatieve’ AGF-sector is samenwerking op thema’s als innovatie, duurzaamheid, campusvorming, logisitiek en mobiliteit van levensbelang. “We mogen elkaars concurrent zijn met onze eigen kracht en specialisme. Toch red je het niet alleen. Onderaan de streep gaat het over costleadership en smart logistics en daarin past alleen samenwerking,” aldus Johan in ’t Veld (VBO Freshworld).

De sprekers keken elk vanuit hun eigen professionele kennis en ervaring naar de toekomst van Dutch Fresh Port. Gert Kant (Lentiz) deelde zijn droom: “De komende acht jaar werken we toe naar een plek waar het goed is te werken, te wonen en naar school te gaan. Daarbij is het belangrijk om te achterhalen hoe we de talenten voor onze bedrijven behouden en hoe we nieuwe talenten naar ons toe halen.” Nic Jooste (Immersed)  ziet met name het duurzaam ondernemen als grote kans voor Dutch Fresh Port. “It makes commercial sense,” belooft hij. “Een duurzame ondernemer verkoopt makkelijker aan een retailer of klant. Veel disciplines hebben invloed op duurzaamheid, maar die zitten niet in de mainstream van de gemiddelde AGF-onderneming. Data science, circulaire verpakkingen, de opkomst van generatie Z en millennials zijn vaak een ver-van-mijn-bed-show. AGF-ondernemers moeten daarom focussen op het binnenhalen van een nieuwe generatie medewerkers voor wie deze thema’s juist interessant zijn.”

Daarvoor is volgens Jaap Nijsse één ding hard nodig: “De horde van het delen van kennis en expertise moet worden weggehaald.” Joosse is het met hem eens. “Als je niet wilt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.” Het aantrekken van nieuw talent voor de AGF-sector is volgens Freek Brilleman (BeSCOPE/Rotterdam Business School) prima mogelijk. “Distributie vereist creativiteit en kennis. Technologie heeft een sexy imago onder de jongeren. De benodigde innovatieve technieken binnen deze sector zijn aantrekkelijk genoeg om nieuwe talenten te enthousiasmeren.”

Naast samen werken aan duurzaamheid en het werven van nieuw (technologisch) talent hebben ook thema’s als mobiliteit en logistiek gezamenlijke aandacht nodig. Michel Jansen (Total Produce/Greenport Nederland) vertelt dat de AGF-sector economisch belangrijk is, maar tegelijkertijd bijzonder versnipperd. “Er zijn echt veel problemen die je bedrijfsoverstijgend moet oplossen.” De ontsluiting van Dutch Fresh Port is daarvan een sprekend voorbeeld. “Om dat snel in goede banen te leiden heb je één overkoepelende organisatie nodig volgens het triple helix-innovatiemodel, waarbinnen de academische wereld, de industrie en de overheid een directe verbinding hebben. Zo kun je snel schakelen.”

Volgens Maarten van Hamburg (Bakker Barendrecht) moet de basis goed zijn om een goed agroversfoodcluster te kunnen zijn. De basis is een juiste infrastructuur voor vervoer en voor mensen. Als je ziet hoeveel vervoersbewegingen nodig zijn om producten van A naar B te brengen, dan is het nodig om de overbodige bewegingen eruit te halen. Als de infrastructuur niet goed is, veroorzaakt dit zoveel opstoppingen met grote hoeveelheden CO2-uitstoot. Bovendien moeten we hier een gave werkplek creëren, waar veel mensen op af komen. Want we hebben enorm veel arbeid nodig. Voor Maarten van Hamburg is dat de basis om een goede, kennisgerichte samenwerking te creëren, dan is concurrentie geen thema.

Smart logistics is een belangrijke pijler voor een succesvolle toekomst voor ondernemers op Dutch Fresh Port. Freek Brilleman ziet dat er in het gebied al een begin mee is gemaakt. “Orders worden afgeleverd bij elkaar zodat die samen in één vrachtwagen de snelweg op kunnen. Daarmee zorg je ervoor dat het lange afstandstransport veel effectiever kan worden gedaan.” Michel Jansen is het met hem eens. “Om smart logistics haalbaar te maken is een cluster een absolute meerwaarde. Alleen dan kun je dikke transportstromen realiseren die aantrekkelijk zijn voor vervoer per trein of via de binnenvaart. Dat red je niet als individueel bedrijf, samenwerken is hierbij noodzakelijk. En dan gaat het niet alleen over samen in een gebied gevestigd zijn, maar ook samen een verdienmodel ontwikkelen.” Pieter Berkman (Berkman) geeft aan dat dit een omslag in denken vereist. “Als ondernemer ben je gewend je eigen broek op te houden. Maar verduurzamen vereist samenwerken.” Hij wil vooroplopen in de zero emissie en investeert daarom in waterstof.  Wat hem betreft is het kwestie van doen. “De technologie is er.”

Logistiek strateeg Michiel Jak ziet een uitdagend traject voor Dutch Fresh Port waar in de nabije toekomst naast bedrijven ook woningen en onderwijsinstellingen het licht moeten gaan zien. “In eerste instantie is de afwikkeling van het bouwverkeer belangrijk, maar er zal ook meer woonwerk-verkeer zijn.” Voor nu heeft het matchingsprobleem tussen de havens en de (meeste) bedrijven op Dutch Fresh Port zijn aandacht. “De havens zijn 24 uur per dag open, de bedrijven 12 uur. Dat zorgt ervoor dat de vrachtwagens met reefer containers juist in de spits naar Dutch Fresh Port rijden om bederf van de producten te voorkomen. Vanaf 2022 kunnen de reefer containers ook ’s nachts worden afgeleverd op de beveiligde parkeerplaats. Er zijn twintig plaatsen waar de koelcontainers aan de stroom kunnen worden gehangen. Overdag kunnen elektrische auto’s en vrachtwagens op de oplader worden aangesloten.”

Adri Bom, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, kan dit soort initiatieven alleen maar toejuichen. “Alleen ga je vaak sneller, maar samen kom je echt verder.”

De bijeenkomst is terug te bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=58QaH6xnOAQ

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.