“Elektriciteit uitwisselen kunnen we alleen met elkaar”
29 september 2021
Energie is vandaag de dag een significant onderwerp voor de directietafel. Er valt nogal wat over te besluiten. Over het opwekken van duurzame elektriciteit bijvoorbeeld, over het voorkomen van netwerkcongestie tijdens piekmomenten en over het inrichten van de laadinfrastructuur.
Elektriciteit is een onderwerp dat op managementniveau, en dan ook nog eens in samenwerking met concullega’s, op de agenda moet staan. “Ondernemers kunnen voorlopig op dit gebied niet insteken op winst maken, wel op kostenbeperking of het voorkomen van elektriciteitstekorten,” vertelt Joris Pouw, gebiedsontwikkelaar bij ENGIE en aanspreekpunt voor Nieuw Reijerwaard, onderdeel van Dutch Fresh Port.

Een optie om efficiënt van energie gebruik te maken en kosten te beperken is de uitwisseling van overschotten aan warmte en koude. Daarbij kun je denken aan het doorgeven/verkopen van restwarmte aan omliggende woonwijken. Joris Pouw: “De gemeenten Barendrecht en Ridderkerk hebben de ambitie wijken aardgasvrij te maken, dan zou restwarmte vanaf Dutch Fresh Port welkom kunnen zijn. Dit lijkt op korte termijn echter lastig. De uitwisseling van koude en warmte is op dit moment nog niet opportuun voor ondernemers op Dutch Fresh Port. Daar kan de komende jaren verandering in komen”

Geen vergoeding

Joris Pouw legt uit hoe dat komt. “De grootste uitwisseling van warmte en koude vindt binnen de bedrijven zelf plaats. Het gaat vooral om koelhuizen die veel restwarmte opleveren. In de zomer kunnen ze deze moeilijk kwijt, maar in de winter verwarmen ze er hun kantoren mee. De hoeveelheid en temperatuur van de restwarmte is niet constant (in tegenstelling tot bijvoorbeeld grote datacenters). Samen met  gemeenten moet er eerst voldoende vraag gegeneerd worden vanuit bijvoorbeeld woonwijken. Daar komt bij dat bedrijven normaliter geen vergoeding krijgen voor de restwarmte die ze beschikbaar stellen. Er is een maatschappelijke consensus dat restwarmte gratis beschikbaar wordt gesteld.

Investeringen in installaties om uitwisseling mogelijk te maken, worden uiteraard wel vergoed. Als je  als ondernemer meedoet is dat omdat je een bijdrage wil leveren aan de energietransitie, je bedrijf wilt verduurzamen of datje het belangrijk vindt om zaken te doen als maatschappelijk verantwoord ondernemer. Kijk je puur naar de businesscase, dan is koude en warmte uitwisseling financieel nog niet interessant, maar wel waardevol”

Centrale (op)laadinfrastructuur

ENGIE heeft daarom het opwekken en uitwisselen van energie als speerpunt. Dat gaat over duurzaam opwekken (windturbines, groengasinstallatie, zonnepanelen), het op elkaar afstemmen van stroomgebruik om netwerkcongestie te voorkomen en een (op)laadinfrastructuur om elektrische vrachtwagens efficiënt op weg te houden. “De laadinfrastructuur wordt een flinke uitdaging. Steeds meer distributiebedrijven zullen elektrische trucks gaan gebruiken die na het laden of lossen op Dutch Fresh Port accu’s moeten kunnen laden om verder te kunnen.

Ook distributeurs van ‘buiten’ zullen willen komen laden. Als elk bedrijf apart een eigen ‘laadpaal’ gaat aanleggen, geeft dit op termijn problemen in de beschikbare hoeveelheid elektriciteit. Stel dat er meerdere vrachtwagens tegelijk aan de opladers gaan, dan wordt de vraag te groot en ontstaan er storingen of valt de stroom zelfs uit. Of er ontstaan wachtrijen als er niet slim met ‘laadmomenten’ wordt gepland. Dit is een thema waarover ondernemers met elkaar moeten praten. Niemand is erbij gebaat elkaars belangen te schaden. Dit vraagstuk vraagt om gezamenlijk investeren in een slim managementsysteem om de vrachtwagens gespreid op te laden. Samenwerking hierin biedt de kans om investeringskosten te reduceren. ENGIE heeft hier inmiddels op een aantal locaties ervaring mee.”

Collectieve verantwoordelijkheid

Hoewel de stroomcapaciteit voor Dutch Fresh Port op dit moment nog voldoende is, zit er wel een maximum aan. “Nieuw Reijerwaard trekt nieuwe bedrijvigheid met een grote elektriciteitsvraag. Zeker op piekmomenten kan dit tot problemen leiden. De belangrijkste oplossing is dat ondernemers de stroomvraag op elkaar gaan afstemmen en zo grote pieken vermijden. Een andere optie is het plaatsen van een batterij of een generator die werkt op duurzame brandstoffen en in noodgevallen alsnog elektriciteit levert.”

Duurzaamheid is business

Bij de keuzes is duurzaamheid een groot goed. “Duurzaam is niet langer alleen ‘goed voor de wereld’, maar is voor bedrijven net zo goed een juridische en financiële drijfveer. Duurzaamheid is business. Hieraan meedoen heeft veel voordelen voor ondernemers. Je voldoet aan de wetgeving, je gaat mee met de ontwikkelingen in de markt, je stelt toeleveranciers en klanten tevreden en je draagt bij aan de CO2-reductie.” Ondernemers moeten ervan doordrongen zijn dat aan duurzame energie en stroomuitwisseling momenteel niet direct een winstmarge zit. “Het vermijden van kosten en dit inzichtelijk maken in een business case zijn nu belangrijk.”

Kantelpunt

Joris Pouw roept alle ondernemers op Dutch Fresh Port met vraagstukken op het gebied van energie op om contact op te nemen met ENGIE. “We denken heel graag mee over oplossingen om samen te verduurzamen. ”Op korte termijn presenteert Dutch Fresh Port een plan met kansen dat ze samen met ENGIE heeft uitgewerkt, de zogenaamde kansenkaart. “Samenwerking is daarin het woord dat vaak terugkomt. Het thema is inmiddels te complex om alleen op te pakken.” Joris Pouw  werkt toe naar het kantelpunt. “Dat is het moment waarop de ondernemers op Dutch Fresh Port en ENGIE definitief zeggen ‘we willen dit gaan bereiken MET ELKAAR’. Dan kan de ontwikkeling snel gaan. Ik zie de contouren van de laadinfrastructuur binnen twee jaar zichtbaar worden.”

 

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.