Gezamenlijk energiesysteem biedt kansen voor besparing op energiekosten deelnemende bedrijven
31 juli 2020
Het AGF-cluster Dutch Fresh Port in Barendrecht en Ridderkerk is een economische factor van groot betekenis. In dit gebied zijn meer dan 100 AGF-specialisten gevestigd gericht op import, logistiek, groothandel en dienstverlening. Het cluster biedt werk aan 3.650 werknemers en bedrijven binnen het cluster realiseren gezamenlijk een omzet van €5 miljard per jaar. Daarmee hebben zij een aandeel van zo’n 25% in het totale Nederlandse handelsvolume.
Per dag vinden duizenden palletbewegingen plaats. Vanuit Dutch Fresh Port worden groente en fruit verder vervoerd naar het hele Europese vastenland. Met de ondersteuning en betrokkenheid van de overheid en verschillende belangenorganisaties wordt Dutch Fresh Port in Barendrecht en Ridderkerk momenteel doorontwikkeld tot een ​​innovatie- en bedrijfsontwikkelingscentrum van wereldklasse.

Johan In ’t Veld is lid van het gebiedsteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en ondernemers. Hij onderzoekt momenteel wat de duurzame mogelijkheden voor het gebied zijn: “Als Dutch Fresh Port gebiedsteam ondersteunen wij alle betrokkenen bij het aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen, het verbeteren van de levenskwaliteit van bewoners, en het bevorderen van groei van ondernemingen door ‘duurzaam denken’ te integreren in alles wat wij doen. Dutch Fresh Port werkt binnen de lokale context (infrastructuur, cultuur, instellingen en kennis) specifiek aan het creëren van duurzame en levensvatbare oplossingen op het gebied van energie, verspilling, sociale cohesie, mobiliteit van medewerkers en de efficiënte  van logistieke verkeerstromen. Een ‘Duurzaam Dutch Fresh Port’ dient absoluut het belang van de AGF-ondernemingen in Barendrecht/Ridderkerk.”

Naar een toekomstbestendig, gezamenlijk energiesysteem

Johan In ’t Veld heeft de eerste stappen gezet om te komen tot een gezamenlijk energiesysteem: “Dutch Fresh Port heeft de ambitie om een toekomstbestendig energiesysteem te ontwikkelen. We, ondernemers en overheid, gaan samen aan de slag met gedeelde ambities, infrastructuren en economische kansen. Dit gaat leiden tot een duurzaam, veerkrachtig en toekomstbestendig energiesysteem. Het gebied leent zich hier goed voor. Dutch Fresh Port is een typische lokale hub, waar veel energie gebruikt wordt maar potentieel nog meer wordt opgewekt, en waar bovendien restwarmte ‘over’ is. Op Dutch Fresh Port willen we de economische groei gepaard laten gaan met zorg voor het milieu. Ook willen we meer werkgelegenheid creëren en met innovaties schone energie bevorderen.”

Johan ziet vooral het belang voor de AGF-ondernemingen in Barendrecht en Ridderkerk om mee te doen met deze duurzame ontwikkeling: “We hebben een eerste scan op energie verbruik gedaan bij een bedrijf met ca 35000 m2 AGF koelfaciliteit. We zien hier mogelijkheden voor besparingen van ca 45 % op energiekosten met terugverdien mogelijkheden tussen de  1 en 6 jaren. Die kansen willen we voor alle bedrijven in het cluster mogelijk maken.”

Menukaart

Op Dutch Fresh Port werken overheid en ondernemers momenteel samen aan een menukaart, waarmee ondernemers op Dutch Fresh Port, met overheidssubsidies en ondersteuning, kunnen worden geholpen om haar duurzaamheidsclaim en besparingen in beeld te brengen.

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.