Investeren in toekomstige medewerkers met campusvorming op Dutch Fresh Port
18 oktober 2022
Op Dutch Fresh Port werken we met elkaar aan het werven en behouden van talent. Dit doen we door middel van campusvorming. Daarmee willen we de unieke positie die Dutch Fresh Port heeft op het gebied van verslogistiek zekerstellen en versterken.
“Dit vraagt om investeren in (toekomstige) medewerkers en nieuwe producten, processen en dienstverlening”, vertelt Marc Bloemendaal van BIRCH, die zich samen met collega’s inzet voor campusvorming op Dutch Fresh Port. Omdat bedrijven alleen niet genoeg de massa kunnen bereiken, is het uitgangspunt van een campus dat naast de bedrijven ook onderwijs, kennisinstellingen en overheden actief aanhaken.

Dutch Fresh Port is een aantrekkelijke werkplek met carrièrekansen, een plek om nieuwe passende opleidingen te laten ontwikkelen, energietransitie te realiseren of een grootschalig onderzoek door een kennisinstelling uit te laten voeren. “Campuslocaties zijn zowel in Nederland als in het buitenland de best presterende plekken op het gebied van toegevoegde waarde, aantrekken van talent en vastgoedwaarde”, stelt Bloemendaal.

Een sterk cluster van bedrijven (die een onderscheidende positie hebben op een bepaald vlak) op een compacte locatie is van belang voor campusvorming. Bij Dutch Fresh Port is dat overduidelijk de internationale positie op het gebied van verslogistiek. Dit verbindt de bedrijven en geeft richting om samen te werken aan allerlei opgaven, zoals talentwerving, innovatie en duurzaamheid.

Verschillende groepen aantrekken en behouden

Naast scholieren en studenten trekt de Campus Dutch Fresh Port ook huidige en nieuwe werknemers, start- en scale-ups, opleiders en onderzoekers aan. “Om jongeren te (blijven) interesseren voor banen op Dutch Fresh Port, moeten bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineen slaan”, vertelt Saskia Vogelaar, senior adviseur bij BIRCH. In een arbeidsmarkt met een hevige strijd om medewerkers is het noodzakelijk om te laten zien dat hier goede banen zijn en voldoende mogelijkheden om te groeien in je loopbaan. Ook aan deze onderdelen draagt de campusvorming bij. De Campus Dutch Fresh Port biedt bedrijven ook de kans om mee te gaan met vernieuwingen en bestaande klanten te behouden en nieuwe klantgroepen aan te trekken. Deze bedrijven zijn heel goed in staat om jong talent aan te trekken en op die manier in aanraking te komen met Dutch Fresh Port.

Door als bedrijven en overheid gezamenlijk op te trekken wordt de zichtbaarheid van het cluster vergroot, zowel voor toekomstige werknemers als voor bestaande werknemers. Voor die laatste doelgroep wordt ook beter zichtbaar welke kansen er liggen om zich te ontwikkelen. Ook onderzoek is van belang om innovaties te realiseren. “Er zijn al een aantal onderzoeksinstellingen actief op Dutch Fresh Port, zoals Lentiz, Hogeschool Rotterdam, TU Delft en TNO”, somt Bloemendaal op. “En er zijn raakvlakken met andere onderzoeksinstellingen in de regio en Greenport West Holland die versterkt kunnen worden. Belangrijke thema’s zijn uiteraard duurzame logistiek en kwaliteitsbewaking, digitalisering, gedrag en gezondheid.”

De rol van bedrijven

Om Dutch Fresh Port en de Campus zichtbaar te maken zijn de vier bouwstenen: We gaan werken aan een zichtbare Campus voor Talent, Innovators, Kennis- en Innovatieagenda en Branding. Bedrijven worden uitgenodigd om binnen deze bouwstenen een actieve rol te spelen, bijvoorbeeld door mee te praten over hoe een goed opleidingsaanbod voor verslogistiek eruit moet zien of welke loopbaanpaden mogelijk zijn. Maar ook door stages aan te bieden, verbindingen te leggen met startups, hun behoeften op het gebied van vernieuwing kenbaar te maken en deel te nemen aan diverse hubs. Verder kunnen bedrijven gezamenlijke campagnes uitvoeren en is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op Dutch Fresh Port, bijvoorbeeld door de nieuwsbrieven te lezen.

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.