Minister Harbers bezoekt Barendrecht
7 februari 2023
Wonen, werken en recreëren
Minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bracht vandaag een werkbezoek aan de gemeente Barendrecht. Harbers werd bij The Greenery ontvangen door burgemeester Veldhuijzen en Wethouder Van der Linden. De minister werd vandaag bijgepraat over de positieve impact van de bijdrage van het ministerie aan de ontwikkeling van De Stationstuinen op woningbouw en infrastructuur in Barendrecht. Ook zijn de uitdagingen en oplossingen gedeeld voor het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit in het gebied Dutch Fresh Port en De Stationstuinen.

Wethouder Van der Linden: “De komende 10 jaar gaat dit gebied helemaal veranderen. We bouwen economisch cluster Dutch Fresh Port uit, in combinatie met grootschalige woningbouw en passende voorzieningen. Dat biedt kansen en geeft ook uitdagingen. Gelukkig krijgen we steun vanuit het ministerie. Fijn dat we hierover vandaag met de minister kunnen spreken.”

De minister bezocht het gebied waar de nieuwe wijk wordt gebouwd en bracht ook een bezoek aan het agro/vers/food-logistieke cluster Dutch Fresh Port, waar De Stationstuinen aan grenst. De gemeente en enkele ondernemers praatten de minister bij over de kansen, bedreigingen en uitdagingen van de ambitieuze plannen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit in het gebied Dutch Fresh Port en De Stationstuinen.

Minister Harbers: “Barendrecht is volop in ontwikkeling. Bedrijvigheid en nieuwe woningbouw zorgen voor een groeiende vraag naar goede bereikbaarheid. Nieuwe woningen moeten goed bereikbaar zijn en het is voor de logistieke sector met hun versproducten van groot belang die goed te kunnen vervoeren. Het kabinet draagt hieraan bij. Het is goed om te zien hoe Barendrecht hier werk van maakt!”

Extra aansluiting op de A16 vanaf Dutch Fresh Port

De Stationstuinen zijn onlosmakelijk verbonden met de gebiedsontwikkeling van de agro-vers-food sector Dutch Fresh Port. De belangrijkste en grootste schakel in Europa voor import en export van AGF. De ondernemers van DFP hebben bij de minister de urgentie aangeduid voor een extra aansluiting op de A16 voor vrachtverkeer. Voor de economische ontwikkeling van het bedrijventerrein en de toename van verkeer door extra bedrijvigheid, woningbouw en voorzieningen, is deze ontsluiting noodzakelijk om opstoppingen op het bedrijventerrein te voorkomen. Ook wordt hiermee de doorstroom op Rijkswegen geborgd.

De Stationstuinen

Café Clementine vormde het decor om de minister te informeren over de gebiedsontwikkeling De Stationstuinen. In de komende tien jaar worden door onder andere projectontwikkelaar Emborion Vastgoed in De Stationstuinen meer dan 3500 woningen en passende voorzieningen gebouwd. De ministeries van IenW en BZK dragen tientallen miljoenen bij, die nodig zijn voor onder meer het realiseren van parkeerplaatsen en infrastructuur om het gebied goed bereikbaar te houden. De Stationstuinen wordt een autoluwe wijk met fiets- en wandelstructuren, veel groen en hoogwaardig openbaar vervoer (NS-station Barendrecht).

Recreatie en groen

De toename van het aantal inwoners vraagt ook om meer recreatiemogelijkheden in de omgeving. Het college van B&W heeft de wens om op termijn het tunnelbouwdok van Rijkswaterstaat nabij de Oude Maas, dat nu wordt gebruikt voor renovatie van de Heinenoordtunnel, in te zetten voor recreatie. De gemeente heeft aan de minister de ambities gepresenteerd om dit Bouwdok terrein langs de Oude Maas te gebruiken als recreatiegebied.

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.