Ondernemers, gemeenten en provincie werken samen aan Dutch Fresh Port
3 februari 2021
De ondernemers van Dutch Fresh Port, de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland zetten de komende drie jaar samen hun schouders onder de ontwikkeling van Dutch Fresh Port tot een toonaangevend, duurzaam en innovatief cluster van bedrijven in de Agro, Vers & Food.
Luchtfoto bedrijven Dutch Fresh Port vanaf ACH gezien

Dutch Fresh Port is het merk waaronder de ondernemers op de bedrijventerreinen BT-Oost, Verenambacht en Nieuw Reijerwaard actief zijn. De samenwerking van de ondernemers, de drie gemeenten en de provincie is op 1 februari 2021 ondertekend. De samenwerking richt zich op vraagstukken rondom bereikbaarheid, leefbaarheid, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs, innovatie en duurzaamheid. Voor de periode 2021-2023 hebben de partijen een aanpak opgesteld waarin staat wat ze gaan doen en hoe ze dit willen aanpakken.

Bevlogen ondernemerschap staat centraal voor de samenwerkende partijen. Om Dutch Fresh Port verder te ontwikkelen hebben ze ambitieuze doelen gesteld.

Bereikbaarheid en leefbaarheid

De bereikbaarheid van Dutch Fresh Port moet beter. Nu zijn er regelmatig verkeersopstoppingen op de A15 en A16. Chauffeurs gaan op zoek naar alternatieven. Dit levert dan weer sluipverkeer op met geluidsoverlast, verminderde luchtkwaliteit en verminderde verkeersveiligheid. In de toekomst brengen woningbezitters in Stationstuinen meer autoverkeer met zich mee. Samen met bewoners van de Rijksstraatweg, de kern Rijsoord, Ridderkerk West en Barendrecht gaan de samenwerkende partijen op zoek naar innovatieve, slimme verkeersoplossingen. Ook wordt verder onderzoek gedaan naar de omvang van de uitdagingen op het gebied van de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Met als doel te komen tot voorstellen voor de verbetering van de infrastructuur en de ontsluiting van het gebied.

Werkgelegenheid, onderwijs en innovatie

Voor economische groei van Dutch Fresh Port is het nodig werkgelegenheid te bieden aan mensen in de regio en het innoverend vermogen te versterken. De AGF-sector maakt steeds meer gebruik van hightech toepassingen. Er wordt daarom nadrukkelijk ingezet op het enthousiasmeren van jongeren voor een baan in het AGF-cluster en binnenhalen van hightech specialisten. Strategische veranderingen zoals nieuwe logistieke concepten, nieuwe verdienmodellen, digitalisering en big data gaan een impact hebben. Om hierin mee te kunnen doen, verkennen de partijen in 2021 de mogelijkheid voor een innovatie hub/campus waarbij het onderwijs een belangrijke rol speelt. Daarnaast wil Dutch Fresh Port ruimte bieden aan startups/scale-ups en doorbraaktechnologie.

Duurzaamheid

In 2023 moet 80% van de bedrijven op Dutch Fresh Port hun vastgoed hebben verduurzaamd naar (bij voorkeur) energielabel A. Hiervoor is het nodig dat bestaande en nieuwe bedrijven, actief aan de slag gaan met energiebesparingen en investeringen gaan doen in LED, zonne-energie en andere energiebesparende maatregelen. Aansluitend werkt DFP aan een plan voor een infrastructuur voor de aanleg van een koude en warmtenet op het DFP terrein wat in de toekomst in het  collectief gebruikt kan gaan worden door en met ondernemers.

Bestuurlijk overleg en gebiedsteam

Om effectief aan de slag te gaan met de doelstellingen zetten de partners het bestuurlijk overleg Dutch Fresh Port voort. Hierin vindt overleg plaats tussen de genoemde overheden en ondernemingsvereniging VBO Fresh Port. Het gebiedsteam is verantwoordelijk voor de uitvoering en voor het werven van financiële middelen in de vorm van subsidies. Voor de ontwikkeling van Dutch Fresh Port tot een toonaangevend, duurzaam en innovatief cluster trekken de partijen voor de komende drie jaar veel geld uit.

Evaluatie

Over drie jaar evalueren de betrokken partijen de samenwerking Dutch Fresh Port. Op basis hiervan kunnen de deelnemende partijen besluiten de samenwerking voort te zetten, te intensiveren of af te bouwen.

 

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.