Realisatiepact Rotterdam en omstreken voor logistieke samenhang
29 maart 2024
Met Rotterdam als grootste Europees havenlogistiek knooppunt en de Greenport West-Holland als Europa’s belangrijkste verscluster, is een uitmuntend logistiek ecosysteem vereist om dit (vers)netwerk optimaal te laten functioneren. Hiermee wordt een gezonde en betrouwbare voedselvoorziening voor Nederland en Europa zeker gesteld.

De Provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan samen voor het logistieke knooppunt Mainport Rotterdam en Greenport West-Holland een meerjarig uitvoeringspact opstellen. Uniek in de aanpak is dat Rijk en regio al aan de voorkant samen op zoek gaan naar mogelijkheden om gezamenlijk een duurzaam en toekomstbestendig knooppunt te ontwikkelen.

Namens alle partners zullen Michiel Jak als onafhankelijk regisseur en Marcel Michon van adviesbureau Buck Consultants International het opstellen van het Realisatiepact mogelijk maken en in goede banen leiden.

Michiel Jak: “Het Realisatiepact tussen Rijk en regio wordt met regionale partners opgesteld, begroot en uitgevoerd. We gebruiken al bestaande akkoorden, onderzoeken, visies, agenda’s en strategieën die de verschillende stakeholders in de afgelopen periode hebben ontwikkeld. Door dit samen te brengen behalen we samenhang en synergie , waarmee we projecten verder brengen en een brug t slaan tussen uitvoeringsagenda’s en plannen van alle stakeholders.  In het pact nemen we concrete projecten op, inclusief samenwerkende partners en realisatieplanning.

Het Realisatiepact zal impact hebben op de gehele vaak nationale en internationale goederenvervoercorridors, oftewel de grote logistieke stromen van Zuid-Holland naar het (Europese) achterland en vice versa. Duurzame en betrouwbare logistiek over de weg, spoor en het water is van cruciaal belang voor de Nederlandse economie en concurrentiepositie.

De beoogde projecten en maatregelen zijn in te delen in vier categorieën, te weten Smart (digitaal en innovatief), Smooth (betrouwbaar en hubs), Sustainable (duurzaam en circulair) en Shift (multimodaal en modal shift). Er wordt ingezet op concrete projecten zoals onder andere hubs voor gekoelde containers, veilig truck parkeren en vul- en laadpunten voor duurzame binnenvaart en wegvervoer. Maatregelen die relevant zijn voor de verslogistiek krijgen extra aandacht.

Het streven is voor het einde van het jaar het concept Realisatiepact en de eerste concrete projectvoorstellen op te leveren. Besluitvorming over de vervolgstappen kunnen plaatsvinden in november 2024 (BO MIRT Goederenvervoerscorridors).

Meer informatie:

Michiel Jak (06 16484338)

Marcel Michon (06 53647131)

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.