LogisticDocuments.com

Ze noemen zichzelf fruithandelaren die processpecialisten zijn geworden. Twee jaar hebben Christian Schouten en David van den Heuvel gebouwd aan een webplatform waarop live informatie wordt opgeslagen en gedeeld over de status van verschepingen en de bijbehorende ex- en importdocumentatie. Sinds februari 2021 verkopen ze dit programma vanuit een vestiging op Dutch Fresh Port onder de naam LogisticDocuments.com. “Dutch Fresh Port ligt fantastisch tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen waar heel veel verse groente en fruit binnenkomt. Hier doen we veel kennis op. Dutch Fresh Port is een natuurlijke, logische vestigingsplaats voor ons bedrijf.”

De startup is ontstaan vanuit opborrelende frustraties uit de praktijk van backoffice en logistiek. Business developers Christian en David zagen bij hun werkgever Olympic Food Group met lede ogen aan dat de documentatie rondom het containervervoer van vers fruit en groente enorm veel backoffice-handelingen vereist. “Als je een container van Zuid-Afrika naar Rusland wil laten vervoeren ben je zo twintig tot dertig administratieve handelingen verder. Bovendien heeft elk land zijn eigen eisen rondom invoer van goederen. Negentig procent van de landen eisen in dit digitale tijdperk nog steeds papieren documenten. Vanwege alle ingewikkelde en afwijkende regels komt het regelmatig voor dat vereiste documenten zelfs per vliegtuig worden ingevlogen.”

Unieke tool: Real time zicht op je containers

LogisticDocuments.com biedt een webplatform waarop im- en exporteurs 24 uur per dag real time zicht hebben op de containers die ze laten vervoeren. Waar zijn de containers, zijn ze vertraagd of juist niet? “Tot nu toe moest je voor die informatie steeds de website van de rederij in de gaten houden. Ons programma geeft je automatisch een bericht als de reis niet volgens planning verloopt.” Daarnaast geeft het programma op het juiste moment precies aan welke documenten er nodig zijn om de producten te verschepen vanuit het land van herkomst of naar het land en de klant van bestemming. “Natuurlijk kun je daarvoor ook Excel-sheets gebruiken, maar deze zijn gevoelig voor fouten.”

Gezamenlijk platform met ketenpartners

De software is gericht op samenwerking tussen de ketenpartners. De licentiehouder kan zijn leveranciers, klanten en andere betrokkenen uitnodigen om samen te werken op het platform via portalen. “Nu zie je nog vaak dat elke ketenpartner zijn eigen informatieopslag heeft, een totaaloverzicht ontbreekt. Ons programma centraliseert de informatie, documentatie en updates zodat iedereen  in de keten weet waar hij aan toe is. Dus niet langer een ingewikkelde mappenstructuur in je Outlook van waaruit je de ketenpartner informatie verstuurt, maar één helder overzicht op een gezamenlijk platform. Ook belangrijk is dat het programma cloud based is. Dat betekent dat licentiehouders en ketenpartners wereldwijd kunnen samenwerken zolang er een internetverbinding is. “Wie een abonnement heeft kan het platform voor de hele keten inzetten: van de Zuid-Afrikaanse druiventeler tot aan de supermarkt in Nederland. Ons programma ondersteunt alle klantsegmenten.”

Focus op AGF

De software zou ook prima voor andere (verse) productsoorten kunnen worden ingezet. “Wij houden de focus echter op AGF. Omdat we zelf die achtergrond hebben, zitten we als het ware in de vezels van onze klanten. We snappen waar ze tegen aanlopen en waar de frustraties zitten, maar ook hoe we kunnen meewerken aan een oplossing. Je hoeft ons niet uit te leggen dat een vertraagde container al snel een schadepost van 10.000 euro oplevert. Dat weten we helaas zelf al te goed.”

Te koppelen aan ERP-systeem

In het eerste halfjaar hebben Christian en David gesprekken met AGF-ondernemers gevoerd, onder andere die op Dutch Fresh Port. “We kregen een belangrijke tip mee. De ondernemers willen ons  platform kunnen koppelen aan hun eigen Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem. Dit systeem ondersteunt alle processen binnen het bedrijf, zoals Human Resources, interne bedrijfsvoering en voorraadadministratie. Aan die vraag konden we niet meteen voldoen, maar we hebben alles op alles gezet om die mogelijkheid snel te ontwikkelen. En dat is gelukt. Ons programma kan nu met elk ERP-systeem communiceren en gegevens synchroniseren. Dat heeft bijvoorbeeld als voordeel dat je gegevens niet verschillende keren hoeft in te voeren en dat vertraging van een container meteen zichtbaar is voor alle afdelingen die dit moeten weten. Denk aan de loods die voortaan meteen kan anticiperen op een container die later of juist eerder aankomt, bijvoorbeeld door te schuiven met personeel om de optimale bezetting in te roosteren. Ondernemingen kunnen bedrijfsbreed proactiever en flexibeler werken door ons platform.”

Hét platform

Over vijf jaar zien Christian en David hun product als hét platform om, samen met je ketenpartners, je logistiek te beheren. Ook hopen ze dat de barrière voor online documenten, die 90% van de landen nu nog opwerpt, dan geslecht zal zijn. “Er kan nu zoveel met documentbeveiliging en -verificatie. Als we het dan toch over duurzaam hebben: het moet afgelopen zijn met al dat papier. Daar oriënteren we ons op en daarin willen we over vijf jaar voorloper zijn. Dankzij ons specialisme in de AGF-branche kunnen we daarin snel schakelen.”

Meer info? Ga naar de website van LogisticDocuments.com

Cybercriminaliteit is in zwang. Hackers vallen via de digitale snelweg bedrijven binnen en gaan op zoek naar inloggegevens of gevoelige bedrijfsinformatie. Die gegevens verkopen ze door, gebruiken ze om ondernemers af te persen, voor zakelijke identiteitsfraude of om geld van de bedrijfsrekening te halen. Dutch Fresh Port en Greenport West Holland slaan de handen ineen om ondernemers in de AGF-handel en tuinbouw clusters cyberweerbaar te maken. “We willen de hele tuinbouwbranche erbij betrekken. Als een ketenpartner niet kan leveren vanwege een cyberincident, hebben heel veel andere ondernemers daar last van,“ vertelt Johan in ’t Veld. Hij heeft namens Dutch Fresh Port zitting in de voorbereidende werkgroep ‘Coalition of the Willing’.

Dutch Fresh Port, Greenport West Holland en een aantal andere branchegenoten willen een zogenaamd cyberweerbaarheidscentrum opzetten. Dit centrum moet bijdragen aan een digitaal veilig tuinbouwcluster waarbij wordt samengewerkt om meer bescherming te bieden tegen (de gevolgen van) cybercriminaliteit.

Bewustwording en vertrouwen

Om dit te bereiken zijn verschillende randvoorwaarden nodig. Johan in ’t Veld: “Bewustwording van de gevaren en risico’s en onderling vertrouwen zijn het allerbelangrijkst. Om weerbaar te worden tegen dit soort criminaliteit is het namelijk nodig kennis en informatie uit wisselen en zo van elkaar te leren. Ondernemers moeten er zich van bewust zijn dat we op dit punt geen commerciële concurrenten zijn, maar collega’s die elkaar hard nodig hebben om dit risico te lijf te gaan.”

Cyberweerbaarheidsscan

Het idee is om vanuit het cyberweerbaarheidscentrum verschillende activiteiten te organiseren die de cyberweerbaarheid van aangesloten ondernemingen vergroten. Hierbij valt te denken aan sessies met experts die ondernemers wegwijs maken, een platform voor het delen van expertise, het verzamelen van signalen over digitale bedreigingen, een centraal ondersteuningspunt en uitvoering van een cyberweerbaarheidsscan of een technische vulnerability scan. “Uiteraard kan er ook sprake zijn van inkoopvoordelen, bijvoorbeeld voor beschermende software of andere producten die de weerbaarheid verhogen.” Verder wil de voorbereidende werkgroep ‘Coalition of the Willing’ basisstandaarden en praktische, direct hanteerbare maatregelen opstellen waarmee ondernemers zich kunnen beschermen tegen de minder geraffineerde acties van cybercriminelen.

Ambitieus plan

Genoeg ideeën en plannen, dus. Maar om die te bereiken moet eerst de basis worden gelegd. Johan in ’t Veld: “Het is een ambitieus plan dat vraagt om de opzet van een projectorganisatie, een plan van aanpak, het ophalen van commitment bij aangesloten partijen, het werven van leden en het aanvragen van subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).” Voor nu zet Johan in ’t Veld met name in op commitment en vertrouwen van de ondernemers van Dutch Fresh Port  “Voor een gezonde toekomst moeten ondernemers weerbaarheid opbouwen tegen cybercriminaliteit. Dat is een reëel gegeven. Het cyberweerbaarheidscentrum helpt ondernemers daarbij. Het is van wezenlijk belang hieraan mee te doen.”

Er staan al twee workshops ingepland op 13 en 14 oktober. Meer info: https://greenportwestholland.nl/twee-workshops-over-voorkomen-schade-door-hackers-bij-tuinbouwbedrijven/

 

Het Algemeen Dagblad heeft een video gemaakt van de brand die om vijf uur ’s ochtends begon en die de brandweer in de loop van de ochtend onder controle kreeg. Als Thijs van den Heuvel nu naar het filmpje kijkt, ziet hij de impact pas goed. “De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw. Natuurlijk doet me dit verdriet. Je maakt iets mee wat je niet mee wil maken. Tegelijkertijd recht je samen met het hele team je rug en je gaat er tegenaan.”

Gecontroleerd uitbranden

De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een kortsluiting in de schacht waar alle infrastructuur loopt voor onder andere klimaatbehandeling, serverkasten en stroomvoorziening. De brandweer heeft binnendoor de bovenverdieping geblust. Thijs van den Heuvel: “Bij grote panden als deze laat de brandweer het vuur vaak gecontroleerd uitbranden. Gelukkig hebben ze daar in ons geval niet voor gekozen. Dankzij het professionele brandweerwerk is de schade beperkt gebleven. De brand is bijvoorbeeld niet overgeslagen naar ons distributiecentrum en er zijn gelukkig geen gewonden. Alleen het kantoor is onbruikbaar. Het dak en de bovenste verdieping lijken op een oorlogsgebied, de eerste en tweede verdieping zijn zwaar beschadigt vanwege de rookontwikkeling en de waterschade.”

Collegialiteit

Als de nood aan de man is, blijken de mogelijkheden en de collegialiteit op Dutch Fresh Port enorm. We zijn vanuit meerdere kanten benaderd voor hulp en ondersteuning. Mede daardoor hebben we snel kunnen schakelen. Bij Hillfresh hebben we de eerste week gebruik mogen maken van enkele kantoorruimtes. Binnen acht dagen na de brand zijn we alweer volop aan de slag gegaan vanuit het Drechtstedengebouw, tegenover de Greenery, wat we voor 6 maanden hebben kunnen huren. Dit is ideaal, want het ligt op een steenworpafstand van ons bedrijfspand. Ons tijdelijke kantoor hebben we snel kunnen inrichten met nieuwe bureaus, computers en schermen. De loods is nog helemaal intact, dus daar kunnen we gewoon blijven draaien.”

Dankbaar

Hoewel de brand een flinke impact heeft, is Thijs van den Heuvel dankbaar voor het medeleven en de saamhorigheid die hij tijdens en na het gebeuren heeft ervaren. “De burgemeester van Barendrecht is langsgeweest. De besturen van Barendrecht en Ridderkerk hebben ons met hartverwarmende berichten een hart onder de riem gestoken. Ik heb grote waardering voor mijn zoon Lennart, algemeen directeur van Olympic Food Group, en zijn team voor de enorme prestatie die zij hebben neergezet om de bedrijfsvoering zo snel weer voort te kunnen zetten. Dat is cruciaal. Als je als bedrijf een week uit beeld bent, loop je tegen hele andere problemen aan. Continuïteit is het belangrijkste dat er is. Nu hebben we klanten slechts een halve dag niet kunnen helpen. Dat is echt uniek.”

Saamhorigheid

Eind goed, al goed schemert door in de woorden van Thijs van den Heuvel. “Begrijp me goed, ik ben er niet laconiek onder. De brand komt ongelegen. Maar gek genoeg heb ik er ook een positieve ervaring aan overgehouden. Het was bijzonder de saamhorigheid in het team te zien. We weten nu dat binnen Olympic Food Group we er met elkaar de schouders onder zetten. Die saamhorigheid maakt ons bedrijf heel bijzonder.”

Naar het bericht op AD.nl

 

 

Het is alweer drie maanden geleden dat op 15 maart alle horecazaken moesten sluiten vanwege het coronavirus. Van Gelder groente en fruit zag zich van de een op de andere dag geconfronteerd met een onvoorstelbare omzetdaling van 80%. Tijdens ons eerste interview in mei 2020 vertelde directeur Gerrit van Gelder hoe hij de eerste maanden van de coronacrisis beleefde. De wereld stond op zijn kop, bestellingen konden niet uitgeleverd worden, groente en fruit moest worden vernietigd, het assortiment werd enorm teruggebracht. Nu gaat de horeca zachtjesaan weer open en spreken we Gerrit van Gelder over hoe het nu met Van Gelder groente en fruit gaat.

Sinds 1 juni is de horeca weer beperkt open. Van Gelder groente en fruit heeft alle producten weer op voorraad. Maar de toelevering aan de horeca is nog steeds minimaal: “We rijden weer heel Nederland door, maar de orders zijn eigenlijk te klein. Maximaal dertig mensen in een restaurant is natuurlijk nog steeds erg weinig. Veel restaurants komen niet eens aan die dertig klanten. Corona zit tussen de oren, consumenten vinden het eng om naar een restaurant te gaan. Omdat restaurants maar weinig mensen mogen toelaten, is uit eten gaan niet echt gezellig. Ik heb t zelf geprobeerd, maar vond het erg ongezellig, er hangt geen sfeer.”

Het blijft een slecht jaar voor ons

Van Gelder kijkt vooruit naar 1 juli, wanneer er weer honderd mensen de horecazaken binnen mogen. “Maar dan nog is die onderlinge afstand verplicht. Voor de coronacrisis vierden mensen graag met een hele groep mensen een verjaardag of een jubileum in een restaurant. Dat kan niet met die regels. Ook wij merken dit. Wat wij aan horeca leveren mag je eigenlijk geen volume noemen. Al starten we zachtjes aan weer op, het is allemaal erg beperkt. Mijn vooruitzicht blijft dan ook hetzelfde als een maand geleden: 2020 is een slecht jaar voor ons.”

Investeren in medewerkers

Desondanks gaat Van Gelder wel investeren, namelijk in eigen medewerkers. “2019 was voor ons een heel druk jaar, onder andere door de nieuwbouw. Klanten stonden in de wacht, we hadden geen tijd om mensen te werven. Nu gaan we dat voor alle afdelingen in het bedrijf juist wel doen. Het gaat om allerlei functies, zoals chauffeurs, teamleiders, en productontwikkelaars. Door de coronacrisis hebben we afscheid moeten nemen van onze uitzendkrachten. We gaan nu doen waar we in 2019 niet aan toekwamen, namelijk investeren in eigen mensen die ons groot assortiment en verscheidenheid aan producten echt leren kennen. Die bouwen het bedrijf mee op.”

Slimme keuzes

Gerrit van Gelder vindt deze nieuwe weg spannend, zeker vanwege alle corona-ontwikkelingen. “Hoe gezond je bedrijf ook is, je kunt altijd met betalingsproblemen van klanten te maken krijgen. Ook moet je slimme keuzes maken over welke producten je wel en niet op voorraad houdt. En de komende tijd moeten we met minder mensen het werk verzetten. Overuren draaien vraagt veel van medewerkers. Dat zijn vraagstukken waar we nu voor komen te staan.”

Thijs van den Heuvel is al 47 jaar werkzaam in AGF. Hij begon, als jongste telg van een groothandelseigenaar, onderaan de ladder. Nu is hij directeur van Olympic Food Group en bekend om zakelijk inzicht en drang naar innovatie. Van den Heuvel kan elk bedrijf in de AGF-sector aanraden zich te vestigen op Dutch Fresh Port. “Dutch Fresh Port is het hart van logistieke AGF-netwerken door heel Europa en overzee.”

Thijs van den Heuvel is trots op ‘zijn’ branche. “Groente en fruit leveren een wezenlijke bijdrage aan gezonde voeding. Dat aspect is heel lang ondergewaardeerd. Gelukkig groeit de erkenning nu, mede dankzij de focus op gezonder leven. Jongeren zijn bewuster bezig met gezondheid en milieu. Die moderne visie moeten we als branche benutten. Dutch Fresh Port heeft een werkgelegenheidspotentie van 10.000 medewerkers. Een flink aantal. Daarom leidt Dutch Fresh Port samen met het Lentiz College jonge mensen op voor werken in de AGF-sector. Ik kan niet wachten op de impuls die deze innovatieve en creatieve jongeren aan de AGF gaan geven. Dutch Fresh Port heeft het werk voor op maat opgeleide werknemers.”

Olympic Food Group heeft steeds ingespeeld op de veranderende wereldmarkt. “We hebben onszelf ontwikkeld van traditioneel importeur tot moderne serviceprovider”, vertelt Van den Heuvel. “We zijn gelieerd aan een onafhankelijk logistiek bedrijf: Fresh Pack Logistics (FPL). FPL verleent logistieke service, zoals op- en overslag en distributie, aan diverse bedrijven in onze branche, waaronder internationale teeltbedrijven, distributeurs en importeurs.

Global AGF-business

Dutch Fresh Port is in de ogen van Van den Heuvel het centrum voor global AGF-business als serviceprovider voor retail maar ook als draaischijf voor de internationale AGF-business in Europa. “Dutch Fresh Port heeft alles, van connecties met telers tot distributeurs. Het hele spectrum van ‘van grond tot mond’ kent veel handelingen waarvan de gemiddelde consument geen weet heeft. Al die handelingen vinden hier plaats. De bedrijven versterken elkaar. De strategische ligging in het voorland van Rotterdam met de grootste overslaghaven van groente en fruit maakt Dutch Fresh Port uniek. Dutch Fresh Port heeft de ruimte, de logistieke ligging, de medewerkers, de innovatieve kracht en de brede samenwerkingsmogelijkheden om de huidige omzet van 3 miljard euro meer dan te verdubbelen.”

De wereldwijde coronacrisis houdt ook bedrijven op Dutch Fresh Port flink in de greep. Van Gelder groente en fruit, gevestigd op Dutch Fresh Port, levert met 350 medewerkers dagelijks verse groente en fruit aan de horeca. Het bedrijf werd op zondag 15 maart totaal verrast door het besluit van het kabinet dat alle horeca per direct dicht moest. Momenteel draait het bedrijf 80% minder omzet door deze crisis. Wij interviewden Gerrit van Gelder, directeur van Van Gelder groente en fruit, op vrijdag 15 mei over hoe hij de afgelopen maanden beleefd heeft.

Het gesprek vond vanwege de coronamaatregelen telefonisch plaats.

Gerrit van Gelder: “De hele wereld stond op zijn kop die zondag 15 maart. Dit zagen we niet gelijk aankomen. We waren die zondag echt verrast, we konden ons de omzetdaling niet voorstellen. We hadden zoveel crisissen in één.” Van Gelder stelde direct een crisisteam in binnen het bedrijf. “Die dag was het spannendste moment. Iedereen was de weg kwijt. Om een beeld van de situatie te schetsen: 80% van de hotels in Nederland wordt door ons beleverd. Wij leveren ook aan alle horeca achter de douane op Schiphol. Dit lag ineens allemaal stil. We hebben 6000 klanten per dag, van hen gingen er 5000 helemaal dicht.”

Het crisisteam moest besluiten nemen. Over inzet van personeel en over de voorraad die in huis was. Er was ineens bijna geen werk meer. Het crisisteam besloot meteen van 3 ploegendiensten terug te gaan naar 1. Elke ploegendienst werkte 8 uur, zodoende werd er 16 uur per dag minder gewerkt. Ook de besteltijden werden aangepast, klanten moesten voor drie uur ‘s middags bestellen, normaal was dat mogelijk tot 1 uur ‘s nachts.

Even de weg kwijt

Wat te doen met al het groente en fruit? Van Gelder heeft een grote voorraad van met name bijzondere groente en fruit in huis. Bijvoorbeeld eetbare bloemen, aspergetips, bijzondere fruitsoorten uit alle delen van de wereld. Daarnaast kwamen leveringen die net gedaan waren terug én was er voorraad onderweg vanuit het buitenland, via boten en vliegtuigen. Van Gelder: “We hadden zaterdag voor € 380.000,00 aan orders uitstaan die we maandag uit zouden leveren. Fruitsalades die we zelf klaar maken, slamixen, alle soorten groente, het kwam allemaal terug. We leveren bijvoorbeeld aan Van der Valk, ook in heel de Benelux. We hadden die week voorafgaand aan de sluiting van de horeca in Nederland veel voor België en Luxemburg klaargemaakt. In België werden drie dagen eerder alle restaurants gesloten. Dus toen op woensdagavond alle restaurants in België meteen dicht gingen kwam van donderdag en vrijdag alles al terug. We waren echt even de weg kwijt.”

Vernietigen van groente en fruit

Van Gelder heeft wel wat kunnen doorverkopen voor de retailmarkt aan collega’s. En ongeveer duizend kilo van de zelf indoor geteelde slamixen in Amsterdam is door de gemeente Amsterdam voor de voedselbank opgekocht. Van Gelder: “Op die manier hadden we nog enige opbrengst. De rest is vernietigd. We werken samen met voedselbanken in de omgeving, maar die konden de grote aantallen niet aan. Het vernietigen van al dat groente en fruit is echt heel ingrijpend geweest. Het ging om honderden pallets die we weg moesten gooien. Het waren enorme aantallen.”

Regelingen van de overheid

Op maandag 16 maart lag bijna alles stil. “We hebben die dag het initiatief genomen om arbeidstijdverkorting aan te vragen, daar waren we maandag de hele dag druk me. We hebben veel mensen in dienst, dus dat was veel werk. Dinsdag volgde een nieuwe regeling, de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud), dus moesten we alles opnieuw doen. De regelingen van de overheid hebben wel echt geholpen, anders hadden we harder moeten bezuinigen. Je krijgt toch een substantieel percentage terug op de loonsom.”

Opnieuw opstarten

We draaien nu 20% van de omzet, dus we draaien nog wel. Het is natuurlijk niet in verhouding tot wat we gewend zijn. We brengen ons assortiment enorm terug, met duizenden artikelen die momenteel niet leverbaar zijn. Het is nu half mei en de horeca mag vanaf 1 juni weer zachtjesaan opstarten. Komende week gaan we klanten informeren over hoe ze de bestellingen kunnen doorgeven, zodat we een beeld krijgen van wat klanten willen gaan bestellen. We hebben daar nu nog geen inzicht in, maar moeten wel weten wat nodig gaat zijn. Normaliter hebben we hier het grootste assortiment van Europa op voorraad, we halen alles uit heel de wereld naar hier. Denk aan gember, zoete aardappel, het is bij ons verkrijgbaar. De physalis die in Columbia wordt geteeld, of de minigroenten in Zuid Afrika, dit hebben we allemaal stil moeten zetten omdat er geen afname meer was door onze klanten. Dat moeten we opnieuw opstarten en dat is niet zomaar gebeurd. Daar zullen de klanten ook rekening mee moeten kunnen houden.

Van het ene uiterste naar het andere

In 2019 waren we enorm druk met de nieuwbouw aan de Krommeweg. Daarom hebben we vorig jaar een klantenstop ingelast. We waren op kleine schaal wel bezig om het artikelenbestand ook in te richten op de retail. We waren bijvoorbeeld op 1 maart gestart met de levering van een saladelijn voor de retailmarkt. We gingen van het ene uiterste naar andere: het was zo druk dat we werk moesten afhouden omdat het teveel van mensen vroeg om volume weg te krijgen en de andere dag waren we dat volume kwijt. Daarom zijn we versneld volledig overgegaan van de Handelsweg naar de Krommeweg. We zouden met Pasen overgaan, maar zijn gelijk na de crisis verhuisd, alles is over. Omdat we een familiebedrijf zijn hebben we korte lijnen. We hebben niet met andere partijen te maken en konden snel beslissen en de schouders eronder zetten.

Gezond blijven

Van Gelder kijkt positief vooruit, ziet de toekomst niet somber in: “De klanten gaan allemaal weer opstarten en komen bij ons terug. Maar het zal voor ons geen goed jaar meer worden. De prognose die we hadden gaan we niet halen. Maar geld is niet het belangrijkste. We moeten gezond blijven.”

Oog voor vernieuwing, de voortrekkersrol én het belang van gezonde voeding lopen als een rode draad door de carrière van Gerrit van Gelder. De algemeen directeur van Van Gelder groente en fruit heeft samen met zijn broers Leen, Jan en Anton als eerste in de agro/fresh/food gekozen voor vestiging op Nieuw Reijerwaard, onderdeel van Dutch Fresh Port. “Hier kunnen we de logistiek optimaliseren, inspelen op de vele ontwikkelingen binnen onze sector en weer verder groeien.”

Gerrit van Gelder denkt in mogelijkheden, in duurzaamheid en in zichtbaarheid. Het nieuwe pand van ruim 30.000 m2 staat op een zichtlocatie langs de snelwegen A15/A16/A29. De zichtbaarheid houdt echter niet op bij de buitenmuren. De groente- en fruitgroothandel heeft gekozen om een heus Experience Center neer te zetten. “Het is een ontmoetingsplek waar de beleving van gezonde voeding centraal staat. Gasten, klanten, scholieren en overheden kunnen hier rondgeleid worden. Op de bovenste verdieping zullen de bezoekers oog in oog komen te staan met verticale teelt en is er ruimte waar het hele jaar eetbare bloemen geteeld worden. Ook is er is ruimte voor expositie en tentoonstelling.”

Gezondheid

Gerrit van Gelder staat voor zijn verse product: “Ik ben ervan overtuigd dat de consumptie van groenten en fruit zal stijgen omdat dit bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Hierbij is versheid belangrijk. Daarom doen wij als Van Gelder er alles aan om wat vandaag nog groeit, morgen op het bord van de eindgebruiker te hebben liggen. Wij hebben als agro/fresh/food-leverancier een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Vernieuwing en duurzaamheid gaan bij Van Gelder hand in hand. Zo behoort het pand in Ridderkerk tot de top 5 meest duurzame gebouwen van Nederland. Een van de innovaties waar de groente- en fruitgroothandel op in zet is de eerder genoemde verticale teelt. In deze nieuwe methode worden gewassen in meerdere lagen boven elkaar geteeld in een volledig gesloten teeltomgeving. Deze milieuvriendelijke, verse groenteproductie gebeurd in de Plant Productie Units die in het nieuwe pand zijn gerealiseerd in samenwerking met PlantLab. “We zijn continu op zoek naar gezonde producten met méér smaak en hogere voedingswaarde. Oogsten gebeurt pas wanneer de gewassen rijp en op smaak zijn. Dankzij de gesloten omgeving zijn de producten vrij van pesticiden en het waterverbruik daalt tot 95% ten opzichten van de traditionele landbouwtechnieken. Deze lokale en duurzame groenteproductie past bij onze visie en missie.”

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten