Voorloper in mobiliteit
  • Locatie
    • Voorweg 25, Ridderkerk, Nederland

Voorloper in mobiliteit

Dutch Fresh Port staat vooraan als het gaat om innovaties op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.

Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor een verslogistiek bedrijventerrein als Dutch Fresh Port is. Wij kijken daarom vooruit naar kansen om aan te haken op innovatieve ontwikkelingen qua mobiliteit en bereikbaarheid.  Niet voor niets wordt Dutch Fresh Port genoemd als voorbeeld van de modal shift, waar we met de ontwikkeling van de reeferhub, samen met bedrijven, regionale overheidspartijen en Port of Rotterdam het mogelijk gaan maken om ’s nachts koelcontainers te vervoeren van de Maasvlakte naar Dutch Fresh Port.

Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor duurzaamheid. Denk aan waterstofpompen en elektrische laadpalen met zelf geproduceerde waterstof en stroom voor vrachtwagens. En het aanbieden van collectief en deelvervoer voor de werknemers van en naar de verschillende bedrijven. Door dit op één plek te bundelen hoeven de bedrijven dit niet ieder voor zich te organiseren. Al deze ontwikkelingen zorgen voor minder CO2- en stikstofuitstoot (55% in 2030) en dragen bij aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het bedrijvengebied.

Digitale mobility hub

We werken aan de ontwikkeling van een digitaal systeem dat ervoor moet ervoor zorgen dat het reserveren en het overladen van goederen goed loopt.  Daarbij onderzoeken we ook een reserverings- en afrekensysteem voor laadpalen en -pompen. En werken we aan een dashboard van vervoersstromen, waarmee we de aan- en afvoertijden van containers vol verse groenten en fruit zou optimaal mogelijk kunnen afstemmen.

De Rotterdam Corridor
Samen met Danser Group in samenwerking met European Gateway Services (EGS) onderzoeken we de mogelijkheden van vervoer via water naar Dutch Fresh Port. Transport via water is een duurzame manier van vervoer en draagt bij aan de ambitie van Dutch Fresh Port voor een bereikbaar, verkeersveilig en duurzaam bedrijventerrein. Deze Rotterdam Corridor is een vaarwegverbinding vanaf de Rotterdamse Haven. Binnenvaartschepen varen vaste rondes langs de binnenlandse terminals in Zuid-Holland. De Rotterdam Corridor heeft een betrouwbaarheid van meer dan 99% en heeft een capaciteit om de CO2 uitstoot met 3000 Ton CO2 op jaarbasis te verminderen en een capaciteit van 120.000 TEU-containers op jaarbasis.

De Rotterdam Corridor is onderdeel van het Joint Corridors Off Road programma van de Topsector logistiek. Samen met bedrijven en overheden onderzoeken we hoe we vervoer via het water succesvol kunnen inzetten, met zo gunstig mogelijke impact op financiën, mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.