MRDH ondersteunt Dutch Fresh Port met bijna € 1 miljoen voor drie ambitieuze projecten
18 oktober 2022
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ondersteunt Dutch Fresh Port met projectbijdragen voor drie grote projecten, namelijk de campus verslogistiek, het Leven Lang Ontwikkelen-programma Dutch Fresh Port Werkt! en het living lab MobilityHUB. Dat heeft de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat op 12 oktober besloten.

Groei en vernieuwing van de regionale economie

Het integrale Transitieprogramma Dutch Fresh Port moet ervoor zorgen dat de bedrijven ook in de toekomst de juiste mensen voor de juiste banen vinden en in de groeiende regio en het drukkere verkeer de leefbaarheid en bereikbaarheid op peil blijft. Om die reden is een programma opgesteld voor brede integrale ontwikkeling van het gebied, inclusief het versterken van leven lang ontwikkelen, campusontwikkeling, digitale innovatie en verbeterde (economische) vestigingsvoorwaarden. Dit programma draagt bij aan de doelstellingen van MRDH voor een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; het versterken van het mkb en stimuleren van innovatie die nodig is om arbeidsproductiviteit te verhogen.

Het doel is dat meer mensen in de regio de juiste vaardigheden hebben voor de banen van morgen. De extra arbeidsplaatsen en productiviteit die dat oplevert dragen bij aan de groei en vernieuwing van de regionale economie. Daarnaast dragen de plannen bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid, minder CO2-uitstoot in het verkeer en kunnen gemeenten en andere bedrijven profiteren van de innovaties vanuit digitalisering. Daarom ondersteunt MRDH Dutch Fresh Port met projectbijdragen voor een campus verslogistiek, het Leven Lang Ontwikkelen-programma Dutch Fresh Port werkt! en het living lab MobilityHUB.

Campus verslogistiek Dutch Fresh Port

Op Dutch Fresh Port komen tot 2030 veel nieuwe bedrijven bij, die zich verder specialiseren in verslogistiek. Deze bedrijven hebben gezamenlijk zo’n 3.000 – 4.000 extra werknemers nodig. Verleiden, binden en boeien van nieuwe medewerkers op elk niveau is in de huidige arbeidsmarkt een grote uitdaging.

Negen onderwijspartijen op Dutch Fresh Port, waaronder Lentiz, SVO-vakopleiding Food, Handel Groeit en The Fresh Academy creëren daarom een campus voor talent. Deze campus leidt vanaf 2025 per jaar 200 tot 300 studenten op voor arbeid in de verslogistiek. Bedrijven, kennisinstellingen, startups en scale-ups ontwikkelen samen met de onderwijsinstellingen een aantrekkelijke, interactieve en integrale leerlijn op locatie. Daarnaast biedt de campus voor 200 nieuwkomers op de arbeidsmarkt het DFP-introductieprogramma aan.

De ontwikkeling van deze campus draagt bij aan de doelen van de MRDH om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De MRDH draagt € 320.000 co-financiering bij aan de ontwikkeling van de Dutch Fresh Port campus.

Leven lang ontwikkelen in Dutch Fresh Port Werkt!

Daarnaast zet Dutch Fresh Port in op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO): Dutch Fresh Port Werkt! Dit is een jobcenter gericht op om- en bijscholen. Dit wordt een centrale plek voor zowel werkgevers als werknemers om personele vraagstukken gezamenlijk op te lossen. Het jobcenter maakt werkzoekenden of omscholers ‘jobready’ (klaar voor de baan) door het verzorgen van zowel persoonlijke als vakgerichte trainingen in zogeheten ontwikkelstraten. Met dit LLO-project sluit Dutch Fresh Port aan bij de doelstellingen van de MRDH om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten en bij de doelstellingen van het Human Capital Akkoord. De MRDH ondersteunt dit LLO- initiatief daarom met een projectbijdrage van € 220.000

Digitalisering MobilityHUB

In het living lab MobilityHUB komen nieuwe innovaties op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek samen. Denk aan waterstofpompen en elektrische laadpalen met zelf geproduceerde waterstof en stroom voor vrachtwagens. En het aanbieden van collectief en deelvervoer voor de werknemers van en naar de verschillende bedrijven. Door dit op één plek te bundelen hoeven de bedrijven dit niet ieder voor zich te organiseren. Ook start hier o.a. een proef met een reeferhub. Al deze ontwikkelingen zorgen voor minder CO2- en stikstofuitstoot (55% in 2030) en dragen bij aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het bedrijvengebied. Software moet ervoor zorgen dat het reserveren en het overladen van de juiste goederen goed loopt. Digitalisering is ook een vereiste om het laden en tanken van alle bedrijfsvoertuigen op DFP op één centrale plek goed te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan een reserverings- en afrekensysteem voor de laadpalen -en pompen.

Digitalisering vergroot de bereikbaarheid en de betrouwbaarheid en maakt de logistiek daarmee slimmer, schoner en efficiënter. De innovaties die ontstaan in het living lab MobilityHUB zijn ook nuttig voor andere gemeenten en bedrijven in de regio. De MRDH ondersteunt de MobilityHUB met een projectbijdrage van €410.000,-

Het Transitieprogramma Dutch Fresh Port loopt tot 2026. Het is de bedoeling dat dan alle projecten zijn afgerond.

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.