Samenwerking tussen Dutch Fresh Port en Hogeschool Rotterdam voor duurzame mobiliteit
12 oktober 2023
Dutch Fresh Port en Hogeschool Rotterdam slaan de handen ineen en gaan werken aan een Living Lab Data Werkplaats.
Dit project heeft als doel de werkgelegenheid en economische voorspoed binnen Dutch Fresh Port te bevorderen, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar duurzame mobiliteit, waarbij schaarste aan energie en transportproblemen worden aangepakt.

Het centrale vraagstuk dat de basis vormt voor het project, is de complexe uitdaging waar Dutch Fresh Port voor staat. De activiteiten binnen Dutch Fresh Port genereren werkgelegenheid en economische groei, maar dit gaat gepaard met een toenemende vraag naar energie en transport. Aan de ene kant is er een tekort aan energie en transportcapaciteit, en aan de andere kant moeten de negatieve effecten op het milieu en de omgeving tot een minimum worden beperkt. Dutch Fresh Port streeft ernaar een voortrekkersrol te spelen in duurzame mobiliteit, wat leidt tot de volgende hoofdvraag:

Op welke wijze kunnen we op Dutch Fresh Port structureel de juiste informatievoorziening over energie en logistiek verzorgen, met als doel het gebruik op innovatieve wijze te verduurzamen?

Om deze vraag te beantwoorden, zijn een aantal specifieke doelen gesteld:

  • 10 procent modal shift: er wordt gestreefd naar een verschuiving van 10 procent van het aantal containers en reefers ten opzichte van 2022.
  • Geen extra vers-trucks in de spitsen: ondanks de groei in activiteiten, wil Dutch Fresh Port het aantal vers-trucks tijdens de spitsuren op het niveau van 2022 houden.
  • 15 procent van de ritten buiten de spits: 15 procent van de ritten moeten buiten de spitsuren plaatsvinden in vergelijking met 2022.
  • 35 procent reductie van CO2 en NOx: Dutch Fresh Port streeft naar een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) in vergelijking met 2015, met speciale aandacht voor de verslogistiek.
  • 100 procent geïnformeerde keten over het importproces: Dutch Fresh Port wil ervoor zorgen dat alle betrokkenen in de logistieke keten volledig geïnformeerd zijn over het importproces.

Om deze doelen te bereiken, heeft Dutch Fresh Port de Living Lab Data Werkplaats in het leven geroepen, waarbij studenten van de Hogeschool Rotterdam betrokken zijn. Vier groepen van zes studenten (24 in totaal) zijn op 3 oktober gestart met het project. Elke groep zal de komende maanden werken aan vier vraagstukken met betrekking tot een logistiek data-dashboard en de benodigde data. Dit data-dashboard wordt een integraal onderdeel van een Living Lab. Binnen Dutch Fresh Port zijn de bedrijven Berkman en Koninklijke Euser bij het project betrokken.

Naast het werk van de studenten komen verschillende gastsprekers langs om hun expertise te delen. Deze experts zullen spreken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder de ervaringen met dashboards, samenwerkingsmethodes, reefercontainers, havens en achterlandverbindingen, zowel wat betreft de fysieke containerstroom als de datastromen.

Het project van de Living Lab Data Werkplaats draagt bij aan oplossingen voor duurzame mobiliteit, en dient daarnaast als een voorbeeld van hoe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven kan leiden tot innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen.

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.