Van de Maasvlakte naar Dutch Fresh Port
17 april 2023
Bijeenkomst CEO's 13 april
Donderdag 13 april bezocht een grote vertegenwoordiging van Dutch Fresh Port de Port of Rotterdam. Op uitnodiging van Anne Saris, Business Manager Agrofood van de haven, maakten we een rondvaart door de haven en konden we een blik werpen op de indrukwekkende container terminals, kranen en schepen.

Voorafgaand aan de rondvaart gaf Anne Saris een toelichting op de invoer van verse producten zoals groente en fruit in de haven, de uitbreiding die daar in de haven voor wordt aangelegd en de doorvoer naar het achterland.

Meer kennis en onderzoek het gebied in halen

Ook is gesproken over de campusontwikkeling op Dutch Fresh Port. Bij de verdere ontwikkeling van de campus wordt ook gewerkt aan een kennis- en innovatie agenda, door kennis het gebied in te halen. Er is behoefte aan meer ondernemers om kennis en expertise te delen om de kwaliteit van onderzoeken beter te maken. Ondernemers die zich daar aan willen verbinden krijgen zo ook meer contact met potentieel nieuwe medewerkers. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via info@dutchfreshport.eu.

Momenteel loopt een traject met de Hogeschool Rotterdam waar vele studenten meedenken over actuele vraagstukken. Dit zijn niet alleen jonge studenten, maar ook mensen met levenservaring met een leeftijd boven 30 jaar, die meedenken over innovaties en verduurzaming binnen de voedselindustrie.

Reeferhub; altijd bereikbaar voor aanvoer koelcontainers

Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een reeferhub op Dutch Fresh Port. Er komen veel reefers (gekoelde containers) vanaf de haven naar Dutch Fresh Port. De haven is 24/7 open, maar importeurs zijn vaak van 6 tot 18 open. Dat betekent dat er vertraging is in het doorvoeren van de reefers vanuit de haven naar de bedrijven; er is een wachttijd of het vervoer met vrachtwagen vindt in de spits plaats. En vertraging is met een gekoelde container juist niet de bedoeling. Daarom willen we op Dutch Fresh Port een reeferhub realiseren. Dat is locatie die kun je zien als nachtkluis voor containers. Met bewaking en stekkerdozen, waar de gekoelde containers kunnen worden geparkeerd, zo snel mogelijk na aankomt in de haven. De reeferhub wordt digitaal ontsloten. Zodoende kan de container zo snel mogelijk na aankomst in de haven worden gestald en in de ochtend kan worden uitgehaald en bij de klant afgeleverd.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft over deze oplossing meegedacht.  Ook de studenten van de Hogeschool Rotterdam denken mee over de verdere ontwikkeling van de reeferhub.

Bedrijven kunnen meedenken over de businesscase voor de reeferhub, wie denkt mee? Wie interesse heeft kan zich aanmelden via info@dutchfreshport.eu.

Dutch Fresh Port Werkt!

En als laatste is gesproken over ‘Dutch Fresh Port Werkt!’ Dutch Fresh Port is een cluster van slimme doeners, waar het zinvol is om mensen skills-gericht op te leiden: doelgroepen vanuit verschillende achtergronden, met afstand tot arbeidsmarkt. Binnenkort start bij Van Gelder een eerste selectie werkzoekenden die onder goede begeleiding wordt klaargestoomd voor een baan in de agroversfood-logistiek.

Deelnemers worden begeleid bij sollicitatiegesprekken, krijgen informatie over hoe ze het best uit de verf komen bij een bedrijf.

Wie ook op die manier nieuw personeel wil vinden kan zich melden bij Shannon Kastelan via sc.kastelan@rotterdam.nl

Wil je op de hoogte blijven van alles bij Dutch Fresh Port?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Eén keer per maand houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen.

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze socials.